• Bursa Gazetesi Atranos'dan mektup var

  • 1830 Bursa Dağ Yöresi Nüfus Defterleri

  • 1844 Bursa Dağ Yöresi Vergi Defterleri

  • Tevraih-i ali Osman , Aşıkpaşazade 1481

  • Mirat-ı Bursa , Hasan Taib Efenedi

Kitaplar

Kitaplar - Osmanoğulları Tarihi, Aşıkpaşazade - 1481

Osmanoğulları Tarihi ilk dönem Osmanlı Tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Aşıkpaşazade nin gençliğinde bir sefere giderken hasta olup bu müddette kaldığı Orhan Gazi'nin imamının torunun evinde gördüğü Menakıb-ı Osman adlı kitabı giriş okuması ve sonrasında kendi yaşadığı dönemdeki gözlem ve tespitleriyle oluşmuştur. Yazar kendisi de pek çok sefere katılmış böylelikle eser İkinci Murat ve Fatih devirleri için birinci derece kaynak niteliğindedir. Kitabı bitirdikten bir yıl sonra 1482 yılında Aşıkpaşazade vefat etmiştir. Kitabı okumak için tıklayınız.

Kitaplar - Mirat-ı Bursa yada Bursa Hatıraları , Hasan Taib Efendi - 1906

Eski Şam kadılarından Hasan Taib Efendi tarafından 1906 yılında Bursa'nın mahalleleri ve önemli mekanları detaylı ve akıcı bir ?ekilde anlatılmıştır. 1900 lerin başında Bursa'ya bir ayna tutan bu kaynak eser latin alfabesine çevrilmiş hali.Kitabı okumak için tıklayınız.

Kitaplar - Seyahatname - Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2 nci cilt

Evliya Çelebi, seyahatnamesinin 2 nci cildinin ilk 46 sayfasında Bursada gezip gördüklerini anlatmaktadır. 400 yıl önce Bursa'ya ayna tutan bu kısa bölümün latin alfabesine çevrilmiş halidir. Şu an olmayan Orhan Davulu, Orhan Camii, Ulucami etrafındaki kahvelerdeki sosyal yaşam, Bursa kaleiçindeki evlerde Bizans döneminden kalma izler... Kitabı okumak için tıklayınız.

Nüfus ve Vergi Defterleri

Nüfus Defterleri - Cebel-i Cedid yada Keles , 13 Rebiülevvel 1246 Hicri 1 Eylül 1830 Miladi

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanları, Rus baskısı sebebiyle bunalıp yeni ordu kurmak için insan kaynaklarını araştırmak, yeni vergi mükelleflerini belirlemek amaçlı Osmanlı Devletinde genel denebilecek yaygınlıkta gerçekleştirilen bu sayımda maalesef sadece erkekler kaydedilip, fotoğraf olmadığı için insanların boy, saç, sakal gibi ayırt edici özellikleri, yaşları kayıt altına alınmıştır. Defteri okumak için tıklayınız.

Nüfus Defterleri - Keles hariç Atranos (Orhaneli,Keles Büyükorhan) , 1830

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanları, Rus baskısı sebebiyle bunalıp yeni ordu kurmak için insan kaynaklarını araştırmak, yeni vergi mükelleflerini belirlemek amaçlı Osmanlı Devletinde genel denebilecek yaygınlıkta gerçekleştirilen bu sayımda maalesef sadece erkekler kaydedilip, fotoğraf olmadığı için insanların boy, saç, sakal gibi ayırt edici özellikleri, yaşları kayıt altına alınmıştır. Defteri okumak için tıklayınız.

N?fus Defterleri - Harmanc?k , 11 Rebiülevvel 1246 Hicri 30 Ağustos 1830 Miladi

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanları, Rus baskısı sebebiyle bunalıp yeni ordu kurmak için insan kaynaklarını araştırmak, yeni vergi mükelleflerini belirlemek amaçlı Osmanlı Devletinde genel denebilecek yaygınlıkta gerçekleştirilen bu sayımda maalesef sadece erkekler kaydedilip, fotoğraf olmadığı için insanların boy, saç, sakal gibi ayırt edici özellikleri, yaşları kayıt altına alınmıştır. Defteri okumak için tıklayınız.

Nüfus Defterleri - Bursa Merkez 2 nci defter ,1830

1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanları, Rus baskısı sebebiyle bunalıp yeni ordu kurmak için insan kaynaklarını araştırmak, yeni vergi mükelleflerini belirlemek amaçlı Osmanlı Devletinde genel denebilecek yaygınlıkta gerçekleştirilen bu sayımda maalesef sadece erkekler kaydedilip, fotoğraf olmadığı için insanların boy, saç, sakal gibi ayırt edici özellikleri, yaşları kayıt altına alınmıştır. Defteri okumak için tıklayınız.