Harmanalanı Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Osman

2 - Mehmed( 1822 - 0 ) , 8 yaşında

1 - Mustafa

2 - Derviş Mehmed( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Halil( 1811 - 0 )20 yaşında

Abdullahoğlu

1 - Mustafa( 0 - 0 )

2 - Abdullah( 0 - 1830 )0 yaşında

2 - Mehmed( 1781 - 0 )50 yaşında

Ahmedoğlu

1 - Osman

2 - Ahmed( 1781 - 1836 ) , 50 yaşında

3 - Osman( 1815 - 0 )15 yaşında

3 - Mustafa( 1817 - 0 )13 yaşında

3 - Ali( 1822 - 1837 )8 yaşında

1 - Mehmed( 1791 - 0 )

2 - Halil( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Ahmed( 1822 - 0 )8 yaşında

Ali Beyoğlu

1 - Ali

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Kara Bekir( 0 - 0 )

2 - Ali( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - İbrahim( 1822 - 0 )8 yaşında

Danacıoğlu

1 - Mehmed

2 - Ali( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Mehmed( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Süleyman( 1824 - 0 )6 yaşında

3 - Emin( 1826 - 0 )4 yaşında

3 - İbrahim( 1827 - 0 )3 yaşında

3 - İsmail( 1828 - 0 )2 yaşında

Dedeoğlu

1 - Ahmed

2 - Himmet( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

Dudulluoğlu

1 - Ömer

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ömer( 1817 - 0 )13 yaşında

Duralioğlu

1 - Mustafa( 0 - 0 )

Durmuşoğlu

1 - İsmail

2 - Mehmed( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Osman( 1822 - 0 )8 yaşında

Güzel Osmanoğlu

1 - Mehmed( 1804 - 0 )

2 - Mustafa( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Osman( 1828 - 0 )2 yaşında

Habib Dedeoğlu

1 - İbrahim

2 - Derviş Abdullah( 0 - 1833 ) , 0 yaşında

3 - Habib( 1822 - 0 )8 yaşında

Hacıoğlu

1 - İbrahim

2 - Abdullah( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

3 - İbrahim( 1813 - 0 )17 yaşında

3 - Salih( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Mustafa( 1824 - 0 )6 yaşında

Halil Beyoğlu

1 - Ali( 1772 - 1833 )

2 - Mustafa( 1820 - 0 )10 yaşında

Halil Beşeoğlu

1 - Bekir( 1777 - 1831 )

Hamidoğlu

1 - Yakub( 0 - 0 )

2 - Hasan( 1786 - 0 )45 yaşında

2 - Hüseyin( 1800 - 0 )31 yaşında

3 - Mehmed( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Ömer( 1820 - 0 )10 yaşında

Kara Hasanoğlu

1 - İsmail

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ahmed( 1799 - 0 )32 yaşında

3 - Mustafa( 1812 - 0 )19 yaşında

3 - İsmail( 1818 - 0 )12 yaşında

Kara Velioğlu

1 - Mehmed( 0 - 0 )

Karacaoğlu

1 - Süleyman

2 - Halil( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

Kavaklıoğlu

1 - Mustafa

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 0 yaşında

Koca Salihoğlu

1 - Salih

2 - Ahmed( 0 - 1833 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 1812 - 0 )19 yaşında

Köleoğlu?

1 - Hüseyin

2 - Eyüb( 0 - 0 ) , 15 yaşında

Külcüoğlu

1 - Salih

2 - Mehmed( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Mustafa( 1825 - 0 )5 yaşında

Kürdoğlu

1 - İsmail( 0 - 0 )

2 - Mustafa( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Ali( 1781 - 0 )50 yaşında

3 - Mehmed( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - İsmail( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Ahmed( 1826 - 1833 )4 yaşında

2 - Emin( 1801 - 0 )30 yaşında

Macaroğlu

1 - Eyüb

2 - Mehmed( 0 - 1831 ) , 0 yaşında

3 - Seyyid İsmail( 1781 - 1837 )50 yaşında

4 - Eyüb( 1824 - 0 )6 yaşında

3 - Seyyid Molla Emin( 1791 - 1837 )40 yaşında

Mecitoğlu

1 - Musa

2 - Emin( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

1 - Salih

2 - Ahmed( 1818 - 0 ) , 12 yaşında

Menadoğlu

1 - İsmail

2 - Hasan( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

Meridoğlu

1 - Ali

2 - Mustafa( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

Molla Osmanoğlu

1 - Bekir( 1781 - 0 )

2 - Ahmed( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Himmet( 1829 - 0 )1 yaşında

Molla İbrahimoğlu

1 - Hüseyin( 1781 - 0 )

2 - İbrahim( 1813 - 0 )17 yaşında

2 - Emin( 1816 - 0 )14 yaşında

2 - Mehmed( 1828 - 0 )2 yaşında

1 - Hasan( 1781 - 0 )

2 - İsmail( 1828 - 1831 )2 yaşında

Musaoğlu

1 - Musa( 0 - 0 )

2 - Mehmed( 1781 - 1831 )50 yaşında

2 - Himmet( 1801 - 1835 )30 yaşında

Nasuhoğlu

1 - Osman

2 - Mehmed( 1781 - 1836 ) , 50 yaşında

3 - Mustafa( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Mehmed( 1827 - 0 )3 yaşında

Töngeloğlu

1 - Hasan( 0 - 0 )

2 - Molla Osman( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )0 yaşında

4 - İsmail( 1824 - 0 )6 yaşında

3 - Mehmed( 1824 - 0 )6 yaşında

2 - Ali( 0 - 1830 )0 yaşında

3 - İbrahim( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Hasan( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Hüseyin( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Veli( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Küçük Süleyman( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Mustafa( 1781 - 0 )50 yaşında

3 - Ömer( 1826 - 0 )4 yaşında

Tırkazoğlu

1 - Durali

2 - Durali( 1825 - 1837 ) , 5 yaşında

Veli Dedeoğlu

1 - Mustafa( 0 - 0 )

2 - İsa( 1797 - 0 )34 yaşında

3 - Ahmed( 1825 - 0 )5 yaşında

3 - Durmuş( 1830 - 0 )0 yaşında

1 - İsmail

2 - Çoban Mehmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - İsmail( 1801 - 1831 )30 yaşında

1 - Hasan( 0 - 0 )

2 - Ali( 1772 - 0 )60 yaşında

2 - Habib( 1777 - 0 )55 yaşında

Yanakyacanoğlu

1 - Salih( 1781 - 0 )

1838 Yılı


1 - Kara Mustafa

2 - Derviş Mehmed( - 0 ) , 60 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 40 yaşında

4 - Mustafa( - 0 ) 4 yaşında

1 - Mustafa

2 - Mustafa( - 0 ) , 30 yaşında

1 - Kara Mehmed

2 - İsmail( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Veliyüddin

2 - Derviş Mehmed( - 0 ) , 65 yaşında

1 - Ahmed

2 - Durali( - 0 ) , 35 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 4 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 3 yaşında

3 - Mehmed Ramazan( - 0 ) 0 yaşında

3 - Ömer( - 0 ) 2 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Osman

2 - Mehmed( - 0 ) , 30 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 0 yaşında

3 - Osman( - 0 ) 8 yaşında

Abdullahoğlu

1 - Halil

2 - Mehmed( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Mustafa

2 - Mehmed( - 0 ) , 50 yaşında

Çobanoğlu

1 - Mehmed

2 - Mehmed( - 0 ) , 0 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 18 yaşında

4 - Ramazan( - 0 ) 0 yaşında

4 - Zeynelabidin( - 0 ) 3 yaşında

1 - Kara Halil

2 - Süleyman( - 0 ) , 3 yaşında

Danacıoğlu

1 - Mehmed

2 - Ali( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 20 yaşında

3 - Süleyman( - 0 ) 15 yaşında

3 - İsmail( - 0 ) 8 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 5 yaşında

Deli Ahmedoğlu

1 - Mehmed( - 0 ) 35 yaşında

2 - Ramazan( - 0 )1 yaşında

2 - Ahmed( - 0 )3 yaşında

2 - Hamid( - 0 )18 yaşında

Dudulluoğlu

1 - Ömer

2 - Ahmed( - 0 ) , 40 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 4 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 4 yaşında

Duralioğlu

1 - Ali

2 - Mustafa( - 0 ) , 70 yaşında

Durmuşoğlu

1 - Mehmed( - 0 ) 40 yaşında

2 - Osman( - 0 )13 yaşında

1 - Osman

2 - İsmail( - 0 ) , 0 yaşında

Emiroğlu

1 - İbrahim( - 0 ) 0 yaşında

2 - Ali( - 0 )7 yaşında

2 - Veli( - 0 )4 yaşında

Habib Dedeoğlu

1 - Abdullah

2 - Habib( - 0 ) , 17 yaşında

Hacıoğlu

1 - Musa

2 - Emin( - 0 ) , 40 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 4 yaşında

Halil Beyoğlu

1 - Ahmed

2 - Seyyid Mehmed( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Hamid( - 0 ) 15 yaşında

Hamidoğlu

1 - Yakub( - 0 ) 0 yaşında

2 - Hasan( - 0 )40 yaşında

3 - Mehmed( - 0 )0 yaşında

2 - Ömer( - 0 )25 yaşında

2 - ...( - 0 )0 yaşında

3 - Mehmed( - 0 )8 yaşında

2 - Hüseyin( - 0 )30 yaşında

1 - Ahmed( - 0 ) 0 yaşında

2 - Osman( - 0 )30 yaşında

2 - Mustafa( - 0 )25 yaşında

Kara Hasanoğlu

1 - Kara Hasan

2 - Mehmed( - 0 ) , 70 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 40 yaşında

4 - Ali( - 0 ) 3 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 30 yaşında

4 - Mustafa( - 0 ) 5 yaşında

4 - Hüseyin( - 0 ) 1 yaşında

Kavaklıoğlu

1 - Mustafa

2 - Hüseyin( - 0 ) , 60 yaşında

Köleoğlu?

1 - Hüseyin

2 - Eyüp( - 0 ) , 25 yaşında

Köpeklioğlu

1 - Salih

2 - Ahmed( - 0 ) , 25 yaşında

Külcüoğlu

1 - Salih

2 - Deli Mehmed( - 0 ) , 60 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 12 yaşında

3 - İsmail( - 0 ) 7 yaşında

3 - Süleyman( - 0 ) 1 yaşında

Kürdoğlu

1 - İsmail

2 - Kürt Ali( - 0 ) , 55 yaşında

3 - İsmail( - 0 ) 6 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 20 yaşında

Macaroğlu

1 - İsmail

2 - Eyüp( - 0 ) , 15 yaşında

Meridoğlu

1 - İbrahim

2 - Seyyid Hüseyin( - 0 ) , 60 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 0 yaşında

3 - Emin( - 0 ) 25 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 12 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 1 yaşında

1 - Hasan

2 - İbrahim( - 0 ) , 5 yaşında

Musa Dedeoğlu

1 - Ahmed

2 - Himmet( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 2 yaşında

Nasuhoğlu

1 - Osman( - 0 ) 0 yaşında

2 - Yusuf( - 0 )12 yaşında

2 - Ömer( - 0 )8 yaşında

2 - Mustafa( - 0 )0 yaşında

3 - Mehmed( - 0 )0 yaşında

Osmanoğlu

1 - Abdullah

2 - Mehmed( - 0 ) , 25 yaşında

Töngeloğlu

1 - Veli

2 - Süleyman( - 0 ) , 18 yaşında

1 - Ali( - 0 ) 0 yaşında

2 - İbrahim( - 0 )0 yaşında

2 - Hasan( - 0 )12 yaşında

2 - Ömer( - 0 )10 yaşında

2 - Hüseyin( - 0 )8 yaşında

1 - Hasan( - 0 ) 0 yaşında

2 - Mustafa( - 0 )60 yaşında

2 - Osman( - 0 )70 yaşında

Tırkazoğlu

1 - İsmail( - 0 ) 0 yaşında

2 - Emin( - 0 )40 yaşında

2 - Mustafa( - 0 )30 yaşında

3 - İsmail( - 0 )4 yaşında

3 - Mehmed( - 0 )2 yaşında

Veli Dedeoğlu

1 - Hasan( - 0 ) 0 yaşında

2 - Habib( - 0 )55 yaşında

3 - Hasan( - 0 )5 yaşında

2 - Derviş Ali( - 0 )40 yaşında

3 - Hasan( - 0 )6 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 )2 yaşında

Yahyaoğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 70 yaşında

2 - Yahya( - 0 )45 yaşında

3 - Durmuş( - 0 )6 yaşında

3 - Tahir( - 0 )1 yaşında

İmamoğlu

1 - Osman

2 - Ebubekir( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 18 yaşında

3 - Himmet( - 0 ) 8 yaşında

3 - Bekir( - 0 ) 3 yaşında

Yusufoğlu

1 - İbrahim

2 - Abdullah( - 0 ) , 55 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 25 yaşında

4 - Ali( - 0 ) 6 yaşında

4 - Eyüp( - 0 ) 2 yaşında

3 - Salih( - 0 ) 0 yaşında

3 - Yusuf( - 0 ) 10 yaşında

Zurnacıoğlu

1 - Ebubekir

2 - Ali( - 0 ) , 25 yaşında

1844 yılı Aile Reisleri


1 - Derviş Mehmed

Abdullahoğlu

1 - İbrahim

Ahmedoğlu

1 - Durali

1 - Hamid Bey

Çobanoğlu

1 - Halil

Danacıoğlu

1 - Ali

Deli Ahmedoğlu

1 - Mehmed

Dudulluoğlu

1 - Halil

Duralioğlu

1 - Mustafa Bey

Habiboğlu

1 - Habib

Hacıoğlu

1 - Mustafa

Hüseyinoğlu

1 - Hasan

Kara Dedeoğlu

1 - Molla Habib

1 - Hacı Ali

Kara Hasanoğlu

1 - Mustafa

1 - Ahmed

Kavukçu yada Kavakçı oğlu

1 - Hasan Bey

Külcüoğlu

1 - Mehmed

Kürdoğlu

1 - Ali

Macaroğlu

1 - Eyüb

1 - Derviş Emin

Mecidoğlu

1 - Hasan

1 - Ömer

1 - Mehmed

1 - Osman

1 - Mustafa

Mennanoğlu

1 - Mustafa

Meridoğlu

1 - Hüseyin Ağa

Musa Dedeoğlu

1 - Himmet

Osmanoğlu

1 - Mehmed

Töngeloğlu

1 - Süleyman

1 - Molla Osman

1 - Hasan Bey

Turkanoğlu

1 - Emin

1 - Mustafa

Yetim Merid

1 - İbrahim Bey

Yusufoğlu

1 - Abdullah

Zurnacı Beyoğlu

1 - Ali