Basak Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Osman

2 - Molla Abbas?( 1800 - 0 ) , 30 yaşında

1 - Ali( 0 - 0 )

2 - Molla Ahmed( 1785 - 0 )45 yaşında

3 - Hüseyin( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Ali( 1826 - 0 )4 yaşında

2 - Hasan( 1800 - 0 )30 yaşında

3 - Ali( 1828 - 0 )2 yaşında

...oğlu

1 - Mustafa( 0 - 0 )

Ahmed Çelebioğlu

1 - Hasan( 1785 - 0 )

2 - Mustafa( 1813 - 0 )27 yaşında

2 - Hasan( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Ahmed( 1826 - 0 )4 yaşında

2 - Ali( 1827 - 0 )3 yaşında

Ahmedoğlu

1 - Mustafa( 0 - 0 )

Alicikoğlu

1 - Mehmed( 1790 - 0 )

1 - Mustafa( 1792 - 0 )

2 - Ali( 0 - 0 )2 yaşında

1 - İbrahim( 0 - 0 )

Avazoğlu

1 - Süleyman

2 - Ahmed( 1785 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Ali( 1825 - 0 )5 yaşında

1 - Mustafa

2 - Hasan( 1790 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Hüseyin( 1815 - 0 )15 yaşında

3 - Mehmed( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Ali( 1822 - 0 )8 yaşında

Çavuşoğlu

1 - Feyzullah

2 - Ahmed( 1790 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Feyzullah( 1830 - 0 )0 yaşında

1 - Halil

2 - İbrahim( 1792 - 0 ) , 38 yaşında

3 - Halil( 1826 - 0 )4 yaşında

1 - Seyyid Ahmed( 0 - 0 )

Çırakoğlu

1 - Süleyman

2 - Hüseyin( 1780 - 1836 ) , 50 yaşında

3 - Mehmed( 1798 - 0 )32 yaşında

Emiroğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 1800 - 0 ) , 30 yaşında

3 - Mehmed( 1828 - 0 )2 yaşında

Hacıoğlu

1 - Abbas?

2 - Ali( 1785 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Halil( 1822 - 0 )8 yaşında

1 - Halil( 0 - 0 )

2 - Hüseyin( 0 - 0 )55 yaşında

3 - Ahmed( 1792 - 0 )38 yaşında

3 - Hasan( 1810 - 0 )20 yaşında

2 - Mehmed( 1790 - 0 )40 yaşında

3 - Süleyman( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Mustafa( 1825 - 0 )5 yaşında

1 - Osman

2 - Mustafa( 1780 - 1833 ) , 50 yaşında

3 - Mehmed( 1814 - 0 )16 yaşında

1 - Mahmud( 0 - 0 )

2 - Numan( 1816 - 0 )14 yaşında

2 - Hüseyin( 1820 - 0 )10 yaşında

Hasanoğlu

1 - Mustafa( 1785 - 0 )

2 - Mehmed( 1827 - 0 )3 yaşında

Hızıroğlu

1 - Halil

2 - Ali( 1807 - 0 ) , 23 yaşında

1 - Hasan( 0 - 0 )

2 - Molla Salih( 1791 - 0 )40 yaşında

2 - Hasan( 1804 - 0 )26 yaşında

Himmetoğlu

1 - Ali( 0 - 0 )

2 - Hasan( 1824 - 0 )6 yaşında

Kalyoncuoğlu

1 - Halil( 0 - 0 )

2 - Ahmed( 0 - 0 )17 yaşında

1 - İbrahim

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ali( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Halil( 1825 - 0 )5 yaşında

1 - İbrahim

2 - Hüseyin( 1800 - 0 ) , 30 yaşında

3 - İbrahim( 1826 - 0 )4 yaşında

Kara Hüseyinoğlu

1 - Hüseyin( 0 - 0 )

2 - Halil( 1790 - 0 )40 yaşında

2 - Ali( 0 - 0 )38 yaşında

3 - Mustafa( 1827 - 0 )3 yaşında

3 - Hasan( 1828 - 0 )2 yaşında

3 - Hüseyin( 1829 - 0 )1 yaşında

Karahoroğlu?

1 - İbrahim

2 - Ali( 1785 - 1831 ) , 45 yaşında

3 - Ahmed( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - İbrahim( 1829 - 1836 )1 yaşında

1 - Mustafa

2 - Hasan( 1790 - 0 ) , 40 yaşında

Keçi/Gicioğlu?

1 - Ahmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

Kel Alioğlu?

1 - Hasan

2 - Osman( 1785 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Hasan( 1811 - 0 )19 yaşında

Kelemcioğlu?

1 - Mustafa( 0 - 0 )

2 - Ali( 0 - 0 )38 yaşında

3 - Mustafa( 1829 - 1834 )1 yaşında

2 - Hasan( 1818 - 0 )12 yaşında

Kerşeoğlu?

1 - Halil( 0 - 0 )

2 - Hüseyin( 1795 - 0 )45 yaşında

3 - Halil( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Mehmed( 1790 - 0 )40 yaşında

Kethüdaoğlu

1 - Abidin( 0 - 0 )

2 - Mehmed( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Abidin( 1795 - 0 )35 yaşında

2 - İbrahim( 1780 - 0 )50 yaşında

3 - Ali( 1813 - 0 )17 yaşında

3 - Hasan( 1830 - 0 )0 yaşında

2 - Hüseyin( 1802 - 0 )28 yaşında

Koca Süleymanoğlu

1 - Mustafa( 1785 - 1835 )

2 - Ahmed( 1822 - 0 )8 yaşında

Mazakoğlu?

1 - Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ali( 1824 - 1836 )6 yaşında

Memişoğlu

1 - Ahmed( 0 - 0 )

2 - İbrahim( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Halil( 1820 - 0 )10 yaşında

Molla İsmailoğlu

1 - Mehmed( 1785 - 0 )

2 - Ömer( 1818 - 0 )12 yaşında

2 - Ahmed( 1822 - 1833 )8 yaşında

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Süleyman( 1790 - 0 )40 yaşında

3 - Hüseyin( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Mehmed( 1827 - 0 )3 yaşında

Molla Fettahoğlu

1 - Ahmed( 1780 - 1835 )

2 - Mehmed( 1813 - 0 )17 yaşında

2 - Hüseyin( 1824 - 0 )6 yaşında

1 - Halil( 1771 - 1833 )

Molla Hüseyinoğlu

1 - Ali

2 - Halil( 1790 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Ali( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Şerif( 1822 - 0 )8 yaşında

Molla Tecesoğlu?

1 - Mustafa( 0 - 0 )

2 - Mustafa( 1818 - 0 )12 yaşında

Muradoğlu

1 - Ahmed( 1794 - 0 )

2 - Murad( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - Ali( 1828 - 0 )2 yaşında

Receboğlu

1 - Mehmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Molla Ahmed( 0 - 0 )

2 - Mehmed Ali( 1816 - 0 )14 yaşında

2 - Hüseyin( 1820 - 0 )10 yaşında

1 - Halil( 0 - 0 )

2 - Hasan( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Hüseyin( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - Ahmed( 1825 - 0 )5 yaşında

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Süleyman( 1813 - 0 )17 yaşında

2 - Hasan( 1820 - 0 )10 yaşında

Sagiroğlu?

1 - Halil

2 - Süleyman( 1804 - 0 ) , 26 yaşında

Sarı İbrahimoğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 1780 - 1831 ) , 50 yaşında

3 - Ahmed( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - İbrahim( 1825 - 0 )5 yaşında

1 - Salih( 0 - 0 )

2 - Mustafa( 1824 - 0 )6 yaşında

2 - Ali( 1827 - 0 )3 yaşında

Seferoğlu

1 - İbrahim( 0 - 0 )

2 - Süleyman( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Mustafa( 1618 - 0 )12 yaşında

2 - Hasan( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Mehmed Emin( 1228 - 1833 )2 yaşında

3 - Ali( 1829 - 1833 )1 yaşında

Sekbanoğlu

1 - Ali( 0 - 0 )

2 - Osman( 1810 - 0 )20 yaşında

2 - Ömer( 1818 - 0 )12 yaşında

Seydioğlu

1 - Hüseyin( 0 - 0 )

2 - Mahmud( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Hasan( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )0 yaşında

2 - İbrahim( 1785 - 0 )45 yaşında

3 - Hüseyin( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Ahmed( 1828 - 0 )2 yaşında

2 - Mehmed( 1790 - 0 )40 yaşında

1 - Mehmed

2 - Mustafa( 1780 - 0 ) , 50 yaşında

Sipahioğlu

1 - Ahmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Hüseyin( 1820 - 0 )10 yaşında

1 - Süleyman

2 - Hasan( 1785 - 1837 ) , 45 yaşında

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Ali( 1790 - 0 )40 yaşında

2 - Halil( 1792 - 0 )38 yaşında

1 - Mahmud( 0 - 0 )

2 - Ömer( 0 - 0 )40 yaşında

3 - İbrahim( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - Hüseyin( 1812 - 0 )18 yaşında

Solakoğlu

1 - Halil

2 - Mustafa( 0 - 1835 ) , 0 yaşında

3 - Ali( 1790 - 0 )40 yaşında

4 - Hasan( 1825 - 0 )5 yaşında

3 - Ahmed( 1812 - 0 )28 yaşında

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Halil( 1814 - 0 )16 yaşında

2 - İbrahim( 1825 - 0 )5 yaşında

Topaloğlu

1 - Salih

2 - Durali( 0 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Salih( 1808 - 0 )22 yaşında

3 - Mustafa( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Emin( 1827 - 0 )3 yaşında

Yusufoğlu

1 - Mehmed( 1790 - 0 )

Zaimoğlu?

1 - Mehmed

2 - Hüseyin( 1792 - 0 ) , 38 yaşında

1 - Mustafa( 1788 - 0 )

2 - Mehmed( 1827 - 1836 )3 yaşında

1838 Yılı


1 - Hüseyin

2 - Seyyid Mahmud( - 0 ) , 60 yaşında

1 - Hasan

2 - Ali( - 0 ) , 20 yaşında

1 - Ahmed

2 - Halil( - 0 ) , 2 yaşında

1 - Osman

2 - Molla Abbas( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Osman( - 0 ) 1 yaşında

1 - Yusuf

2 - Molla İsmail( - 0 ) , 51 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 ) 15 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 10 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 3 yaşında

1 - Ahmed

2 - Çelebi Hüseyin( - 0 ) , 60 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 20 yaşında

4 - Hasan( - 0 ) 13 yaşında

4 - Ali( - 0 ) 10 yaşında

4 - Mehmed( - 0 ) 5 yaşında

Alioğlu

1 - Ali

2 - Mustafa( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 8 yaşında

1 - Ali

2 - Hasan( - 0 ) , 50 yaşında

Asaroğlu?

1 - Mehmed

2 - Molla Halil( - 0 ) , 32 yaşında

Ayvazoğlu

1 - Süleyman

2 - Ahmed( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 15 yaşında

1 - Mustafa

2 - Hasan( - 0 ) , 52 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 ) 25 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 20 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 12 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 8 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 5 yaşında

Ãœçercioğlu

1 - Mustafa

2 - Ali( - 0 ) , 40 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 17 yaşında

3 - Hüseyin( - 1257 ) 10 yaşında

3 - Süleyman( - 0 ) 5 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 2 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ahmed( - 0 ) , 30 yaşında

Çavuşoğlu

1 - Halil

2 - İbrahim( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 7 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 1 yaşında

1 - Feyzullah

2 - Ahmed( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 5 yaşında

Çırakoğlu

1 - Hüseyin

2 - Mehmed( - 0 ) , 35 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 6 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 4 yaşında

Çobanoğlu

1 - Ali

2 - Mustafa( - 0 ) , 70 yaşında

Bahşioğlu

1 - Bahşi

2 - Molla Mustafa( - 0 ) , 71 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 15 yaşında

Cinoğlu

1 - Hüseyin

2 - Mustafa( - 0 ) , 35 yaşında

Deli Mehmedoğlu

1 - Mehmed

2 - Halil( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Mehmed

2 - İbrahim( - 0 ) , 12 yaşında

Emiroğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( - 0 ) , 35 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 8 yaşında

3 - Abdullah( - 0 ) 1 yaşında

Fıkıoğlu

1 - Mustafa

2 - İbrahim( - 0 ) , 45 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 20 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 10 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 3 yaşında

3 - Süleyman( - 1255 ) 1 yaşında

Fettahoğlu

1 - Abdülfettah

2 - Mustafa( - 0 ) , 35 yaşında

Hacı Abbasoğlu

1 - Abbas

2 - Ali( - 0 ) , 45 yaşında

Hacıoğlu

1 - İsmail( - 0 ) 15 yaşında

1 - Mustafa( - 0 ) 10 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Ahmed( - 0 ) , 45 yaşında

1 - Mahmud

2 - Numan( - 0 ) , 25 yaşında

3 - Mahmud( - 0 ) 0 yaşında

1 - Mahmud

2 - Hüseyin( - 0 ) , 23 yaşında

1 - Halil

2 - Hüseyin( - 1255 ) , 80 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 ) 28 yaşında

4 - Mehmed( - 0 ) 1 yaşında

Hasanoğlu

1 - Hasan

2 - Mustafa( - 1258 ) , 55 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 8 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 4 yaşında

Kadiroğlu

1 - Halil

2 - Ali( - 0 ) , 32 yaşında

1 - İbrahim

2 - Hasan( - 0 ) , 40 yaşında

1 - Süleyman

2 - Mustafa( - 0 ) , 20 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mustafa( - 0 ) , 35 yaşında

1 - Hasan

2 - Molla Salih( - 0 ) , 42 yaşında

1 - Hasan

2 - Hüseyin( - 0 ) , 30 yaşında

Kalyoncuoğlu

1 - Ali

2 - Halil( - 1255 ) , 65 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 30 yaşında

1 - Salih

2 - Ali( - 0 ) , 55 yaşında

3 - Salih( - 0 ) 25 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 15 yaşında

3 - Mehmed Emin( - 0 ) 12 yaşında

Kara Hattatoğlu?

1 - İbrahim

2 - Ali( - 0 ) , 60 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 12 yaşında

Kara Hüseyinoğlu

1 - Hüseyin

2 - Halil( - 0 ) , 42 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 0 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 0 yaşında

Kara Hocaoğlu

1 - Hüseyin

2 - Mehmed( - 0 ) , 8 yaşında

Kelemcioğlu?

1 - Hasan

2 - Osman( - 0 ) , 75 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 30 yaşında

1 - Ahmed

2 - Ahmed( - 1257 ) , 80 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ali( - 0 ) , 40 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 2 yaşında

1 - Mustafa

2 - Hasan( - 0 ) , 20 yaşında

Keriş/Gerişoğlu

1 - Halil( - 0 ) 0 yaşında

2 - Hüseyin( - 0 )60 yaşında

3 - Halil( - 0 )6 yaşında

3 - Hasan( - 0 )4 yaşında

2 - Ali( - 0 )50 yaşında

3 - Mustafa( - 0 )3 yaşında

3 - Mehmed( - 0 )1 yaşında

1 - Halil

2 - Mehmed( - 0 ) , 40 yaşında

Kethüdaoğlu

1 - Abidin

2 - Hüseyin( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 5 yaşında

1 - Abidin

2 - Mehmed( - 0 ) , 90 yaşında

3 - Zeynelabidin( - 0 ) 30 yaşında

4 - Kara Ali( - 0 ) 0 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 1 yaşında

Koca Mustafaoğlu

1 - Mustafa

2 - Mehmed( - 0 ) , 30 yaşında

Koca Süleymanoğlu

1 - Mustafa

2 - Ahmed( - 0 ) , 15 yaşında

Memişoğlu

1 - Ahmed

2 - Halil( - 0 ) , 20 yaşında

1 - Ahmed

2 - İbrahim( - 0 ) , 30 yaşında

1 - Ahmed

2 - Hasan( - 0 ) , 33 yaşında

Molla İbrahimoğlu

1 - İbrahim( - 0 ) 0 yaşında

2 - Hasan( - 0 )7 yaşında

2 - Ahmed( - 0 )4 yaşında

Molla İsmailoğlu

1 - İsmail

2 - Mehmed( - 1257 ) , 75 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 25 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 13 yaşında

Molla Fettahoğlu

1 - Ahmed

2 - Fettah( - 0 ) , 4 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mehmed( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Ahmed

2 - Hüseyin( - 0 ) , 12 yaşında

Molla Hüseyinoğlu

1 - Ali

2 - Hacı Ahmed( - 0 ) , 70 yaşında

1 - Ali

2 - Halil( - 1255 ) , 50 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 20 yaşında

3 - Şerif( - 0 ) 14 yaşında

1 - Ali

2 - Hasan( - 0 ) , 40 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 3 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 1 yaşında

Muradoğlu

1 - Ali

2 - Süleyman( - 0 ) , 37 yaşında

3 - Murad( - 0 ) 5 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 2 yaşında

1 - Murad

2 - Ahmed( - 0 ) , 48 yaşında

3 - Murad( - 0 ) 18 yaşında

3 - Halil( - 0 ) 8 yaşında

Ramazanoğlu

1 - Hüseyin

2 - Ali( - 1258 ) , 45 yaşında

3 - Ramazan( - 0 ) 15 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 10 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 ) 8 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 2 yaşında

Receboğlu

1 - Süleyman

2 - Ahmed( - 0 ) , 30 yaşında

1 - Mehmed

2 - Mustafa( - 1257 ) , 65 yaşında

1 - Receb

2 - Molla Ahmed( - 0 ) , 70 yaşında

3 - Mehmed Ali( - 0 ) 22 yaşında

3 - Hüseyin( - 1258 ) 20 yaşında

1 - Süleyman

2 - Hasan( - 0 ) , 25 yaşında

Sagiroğlu?

1 - Halil

2 - Süleyman( - 0 ) , 40 yaşında

3 - Hasan( - 0 ) 5 yaşında

Sarı İbrahimoğlu

1 - Ahmed

2 - İbrahim( - 0 ) , 15 yaşında

1 - Salih

2 - Mustafa( - 0 ) , 15 yaşında

1 - Salih

2 - Ali( - 0 ) , 10 yaşında

Sarı Haliloğlu

1 - Halil

2 - İbrahim( - 0 ) , 18 yaşında

1 - Halil

2 - Musa( - 0 ) , 25 yaşında

Sarı Hüseyinoğlu

1 - Süleyman

2 - Hasan( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 1 yaşında

Süleymanoğlu

1 - İbrahim

2 - Hasan( - 1257 ) , 21 yaşında

Sekbanoğlu

1 - Ali

2 - Osman( - 0 ) , 32 yaşında

Seydioğlu

1 - Hüseyin

2 - İbrahim( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Hüseyin( - 1258 ) 20 yaşında

3 - Ahmed( - 0 ) 12 yaşında

3 - Veli( - 0 ) 0 yaşında

Seyyid Alioğlu

1 - Hüseyin

2 - Mehmed( - 1258 ) , 45 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 3 yaşında

1 - Mehmed

2 - Mustafa( - 0 ) , 63 yaşında

Sipahioğlu

1 - Süleyman

2 - Mustafa( - 1256 ) , 60 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 28 yaşında

3 - Süleyman( - 0 ) 7 yaşında

1 - Ahmed

2 - Ahmed( - 0 ) , 55 yaşında

1 - Mahmud( - 0 ) 0 yaşında

2 - Ömer( - 0 )40 yaşında

3 - Ahmed( - 0 )15 yaşında

3 - İbrahim( - 0 )7 yaşında

3 - Halil( - 0 )5 yaşında

3 - Ali( - 0 )1 yaşında

2 - Hüseyin( - 0 )30 yaşında

1 - Ahmed( - 0 ) 2 yaşında

1 - Halil

2 - Hasan( - 0 ) , 28 yaşında

1 - Halil

2 - Hüseyin( - 0 ) , 18 yaşında

1 - Halil

2 - Ahmed( - 0 ) , 13 yaşında

Vehhaboğlu

1 - Abdülvehhab

2 - Hüseyin( - 0 ) , 35 yaşında

Yusufoğlu

1 - Abdullah

2 - Mahmud( - 0 ) , 42 yaşında

3 - Hüseyin( - 0 ) 5 yaşında

1 - Abdullah

2 - Mehmed( - 0 ) , 32 yaşında

3 - Abdullah( - 0 ) 13 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 5 yaşında

Zaimoğlu

1 - Ali

2 - Mustafa( - 0 ) , 50 yaşında

3 - Mehmed( - 0 ) 4 yaşında

3 - İbrahim( - 0 ) 2 yaşında

1844 yılı Aile Reisleri


0 results