Balıoğlu Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


Deli Haliloğlu

1 - Ahmed

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )9 yaşında

Ferhadoğlu

1 - Halil

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 17 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )2 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - İbrahim

2 - Memiş( 0 - 0 ) , 36 yaşında

1 - Osman

2 - Himmet( 0 - 0 ) , 24 yaşında

1 - Abdullah

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )23 yaşında

Hasan Beşeoğlu

1 - Abdullah

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 39 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )10 yaşında

Hızıroğlu

1 - Ali

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 25 yaşında

Kafaoğlu

1 - Ahmed

2 - Ali( 0 - 0 ) , 38 yaşında

Kapuoğlu?

1 - Hüseyin

2 - Halil( 0 - 0 ) , 75 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )35 yaşında

4 - Mehmed( 0 - 0 )7 yaşında

Kavuncuoğlu

1 - Osman

2 - Osman( 0 - 0 ) , 38 yaşında

Keleşoğlu

1 - Mehmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 32 yaşında

3 - Arif( 0 - 0 )2 yaşında

3 - Abdülhamid( 0 - 0 )1 yaşında

3 - Abdullah( 0 - 0 )13 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )7 yaşında

1 - Mehmed

2 - Halil( 0 - 0 ) , 17 yaşında

Kethüdaoğlu

1 - Salih

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - İsmail( 0 - 0 )

Konca Alioğlu

1 - İbrahim

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 25 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 36 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 38 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )4 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

Külahlıoğlu

1 - İbrahim

2 - Molla Hüseyin( 0 - 0 ) , 39 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )7 yaşında

Molla Süleymanoğlu

1 - İsmail( 0 - 0 )

Resuloğlu

1 - Ahmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ahmed

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 38 yaşında

3 - İsa( 0 - 0 )6 yaşında

1 - Ahmed

2 - Musa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

Töngekoğlu

1 - Ömer

2 - Ali( 0 - 0 ) , 23 yaşında

1838 Yılı


0 results

Ferhadoğlu

1 - Ömer

2 - İsmail( - 1258 ) , 27 yaşında

Hasanoğlu

0 results

Kafaoğlu

0 results

Kavuncuoğlu

0 results

Keleşoğlu

0 results

Kethüdaoğlu

0 results

Koncaroğlu

0 results

Külahlıoğlu

0 results

Resuloğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 30 yaşında

2 - Süleyman( - 0 )5 yaşında

2 - Abdullah( - 0 )2 yaşında

2 - Mehmed( - 0 )1 yaşında

1 - Süleyman( - 0 ) 27 yaşında

1 - Molla Musa( - 0 ) 25 yaşında

Töngekoğlu

0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results