Demirciler Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


Arab Mustafaoğlu

1 - Bekir( 1781 - 0 )

2 - Mustafa( 1817 - 0 )13 yaşında

2 - Ali( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Ahmed( 1824 - 1836 )6 yaşında

Berber olmacıoğlu ?

1 - Hasan

2 - Hüseyin( 1811 - 0 ) , 20 yaşında

Cin Durmuşoğlu

1 - Ali( 0 - 0 )

Dede Mehmedoğlu

1 - Molla Ahmed( 1781 - 0 )

2 - İsmail( 1799 - 0 )32 yaşında

2 - Halil( 1813 - 0 )17 yaşında

2 - Mehmed( 1823 - 0 )7 yaşında

Deli Ağaoğlu

1 - Çoban Süleyman( 0 - 0 )

Derviş Alioğlu

1 - Emin( 1777 - 0 )

2 - Ali( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Sadeddin( 1822 - 1836 )8 yaşında

2 - Şerif( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Veli( 1827 - 1836 )3 yaşında

1 - Hasan( 1777 - 0 )

2 - Mehmed( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - Salih( 1825 - 0 )5 yaşında

Derviş Mehmedoğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Molla İbrahim( 1781 - 1836 )50 yaşında

3 - Emin( 1816 - 0 )14 yaşında

3 - Veli( 1824 - 0 )6 yaşında

3 - Ömer( 1826 - 0 )4 yaşında

2 - Mehmed( 1781 - 1835 )50 yaşında

3 - Durmuş( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - İsmail( 1825 - 0 )5 yaşında

Durmuşoğlu

1 - Salih

2 - Abidin( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Salih( 1825 - 1833 )5 yaşında

3 - Ali( 1828 - 0 )2 yaşında

Kara Mustafaoğlu

1 - Abdullah( 0 - 0 )

2 - Ali( 1824 - 1836 )6 yaşında

2 - Mustafa( 1829 - 0 )1 yaşında

1 - Osman( 0 - 0 )

Koca İsmailoğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Ahmed( 1791 - 0 )40 yaşında

3 - İsmail( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - ...( 1808 - 0 )23 yaşında

Kocagöz Alioğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Bekir( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Salih( 1781 - 0 )50 yaşında

Köse Haliloğlu

1 - İbrahim( 1772 - 0 )

Molla Ömeroğlu

1 - ...

2 - Ahmed( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

Mustafacıkoğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - İsmail( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Halil( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Mehmed( 1824 - 0 )6 yaşında

Seyfi İsmailoğlu

1 - Mehmed( 1781 - 0 )

2 - Halil( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - İsmail( 1824 - 0 )6 yaşında

2 - Mehmed( 1827 - 0 )3 yaşında

Süleymanoğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Mehmed( 1781 - 0 )50 yaşında

3 - Süleyman( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Ali( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Veli( 1791 - 0 )40 yaşında

İslamoğlu

1 - Mehmed( 1777 - 0 )

2 - Süleyman( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - İbrahim( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - Ahmed( 1827 - 0 )3 yaşında

Yusufoğlu

1 - Hasan( 1781 - 0 )

2 - Mehmed( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Ahmed( 1822 - 0 )8 yaşında

2 - İbrahim( 1825 - 0 )5 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


Arab oğlu

1 - Ebubekir

Dede oğlu

1 - Molla Ahmed

Deli Ali oğlu

1 - Süleyman

Demirci oğlu

1 - Hasan

Durmuş oğlu

1 - İsmail

1 - Emin

1 - Ali

Hafız oğlu

1 - Halil

Koca ... oğlu

1 - Ebubekir

Koca Mustafa oğlu

1 - Abdullah

Koca yada .. İsmail oğlu

1 - Ahmed

Koca İsmail oğlu

1 - Emin yada Hüseyin

Molla Abdülkadir oğlu

1 - Hüsameddin

Molla Salih oğlu

1 - Abdülkadir

Molla Veli oğlu

1 - Emin

Mustafa ... oğlu

1 - Halil

Süleyman oğlu

1 - Mehmed

Turgut oğlu

1 - Abidin

İslam oğlu

1 - Mehmed

Yusuf oğlu

1 - Mehmed

1 - Hasan