Mahaller Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


Deli Haliloğlu

1 - Osman

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 56 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )5 yaşında

Derviş Alioğlu

1 - Derviş Ali

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )16 yaşında

1 - Süleyman

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 58 yaşında

1 - Süleyman

2 - Osman( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 )4 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Süleyman

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )4 yaşında

Kalaycıoğlu

1 - Hüseyin

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Memiş( 0 - 0 )25 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )23 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )18 yaşında

Keleşoğlu

1 - Hasan

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )4 yaşında

Kellecioğlu

1 - Hüseyin

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )35 yaşında

4 - İbrahim( 0 - 0 )4 yaşında

1 - Hasan

2 - Molla Kadri( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )25 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results