Bıyıklıalanı Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Molla Veli( 1782 - 0 )

2 - Mehmed( 1825 - 0 )15 yaşında

2 - Mustafa( 1822 - 0 )12 yaşında

2 - Yusuf( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - İbrahim( 1825 - 0 )5 yaşında

2 - Ali( 1827 - 0 )3 yaşında

1 - Hacı Himmet

2 - Ahmed( 1791 - 1834 ) , 40 yaşında

3 - İsmail( 1825 - 1831 )5 yaşında

Abdullahoğlu

1 - Çil

2 - Mehmed( 1772 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Salih( 1807 - 0 )24 yaşında

Abdurrahmanoğlu

1 - Molla Ali( 1781 - 0 )

2 - Abdullah( 1828 - 0 )2 yaşında

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Ali( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Halil( 1808 - 0 )23 yaşında

2 - Ahmed( 1781 - 0 )50 yaşında

3 - Molla Ali( 1799 - 0 )32 yaşında

3 - İsmail( 1808 - 0 )23 yaşında

2 - İbrahim( 1786 - 0 )45 yaşında

Ahlatçıoğlu

1 - İbrahim

2 - İsmail( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Durali( 1825 - 0 )5 yaşında

Ahmedoğlu

1 - Ahmed

2 - İbrahim( 1772 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Ali( 1791 - 0 )40 yaşında

3 - Emin( 1808 - 0 )23 yaşında

4 - Ahmed( 1829 - 0 )1 yaşında

Akçaoğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Ali( 1825 - 0 )5 yaşında

3 - Mehmed( 1828 - 0 )2 yaşında

Akkoçoğlu

1 - Mustafa

2 - Ali( 1799 - 0 ) , 32 yaşında

Ali Beşeoğlu

1 - İsmail

2 - Ali( 1777 - 0 ) , 55 yaşında

Çakıroğlu

1 - Musa

2 - Mehmed( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Salih( 1820 - 0 )10 yaşında

Çavuşoğlu

1 - Ali

2 - Mehmed( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Ali( 1816 - 0 )14 yaşında

3 - Halis( 1820 - 1834 )10 yaşında

3 - Ahmed( 1830 - 0 )0 yaşında

Çoban Himmetoğlu

1 - Bekir( 1791 - 1837 )

2 - Himmet( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Mehmed( 1822 - 0 )8 yaşında

Debbağoğlu

1 - Ahmed

2 - Ahmed( 1793 - 0 ) , 38 yaşında

Dervişoğlu

1 - ...( 0 - 0 )

2 - Durmuş( 1801 - 0 )30 yaşında

2 - Mehmed( 1805 - 0 )26 yaşında

Durak

1 - Mustafa

2 - Ömer( 1781 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Mehmed Emin( 1813 - 0 )18 yaşında

3 - Halil( 1822 - 1837 )0 yaşında

3 - İbrahim( 1823 - 0 )7 yaşında

3 - Mehmed( 1828 - 0 )2 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ramazan( 1791 - 1837 ) , 40 yaşında

3 - Mustafa( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Süleyman( 1827 - 0 )3 yaşında

3 - Ali( 1829 - 0 )1 yaşında

Ekşioğlu

1 - Ömer( 0 - 0 )

2 - Küçük Hüseyin( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Hasan( 1824 - 0 )6 yaşında

2 - Halil( 1826 - 0 )4 yaşında

1 - Osman( 0 - 0 )

2 - İsmail( 1801 - 0 )30 yaşında

2 - Süleyman( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Mehmed( 1822 - 0 )8 yaşında

Emiroğlu

1 - Himmet

2 - Ali( 1733 - 1832 ) , 100 yaşında

Hacıoğlu

1 - Halil

2 - Metin( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Süleyman( 1816 - 0 )14 yaşında

3 - Emin( 1822 - 0 )8 yaşında

1 - Ali( 0 - 0 )

2 - Çoban Mehmed( 1814 - 0 )16 yaşında

2 - Arif( 1818 - 0 )12 yaşında

2 - İbrahim( 1820 - 0 )10 yaşında

2 - Himmet( 1825 - 0 )5 yaşında

Himmetoğlu

1 - Mehmed

2 - Yakub( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

3 - İbrahim( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Yusuf( 1828 - 0 )2 yaşında

Kabak Hüseyin

1 - İbrahim

2 - Süleyman( 1812 - 0 ) , 19 yaşında

Kadrioğlu

1 - İsmail

2 - Halil( 1786 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Durmuş( 1813 - 0 )17 yaşında

3 - Halis yada Halit( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Yener( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Hasan( 1822 - 0 )8 yaşında

Kara Balıoğlu

1 - Ali

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mustafa( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Himmet( 1821 - 0 )9 yaşında

3 - Mehmed( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Halil( 1829 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - İbrahim( 1777 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ali( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Salih( 1822 - 0 )8 yaşında

3 - Hüseyin( 1823 - 0 )7 yaşında

3 - Hasan( 1825 - 1837 )5 yaşında

Kaykıoğlu

1 - Salih

2 - İsmail( 1793 - 0 ) , 38 yaşında

Kuloğlu

1 - Ahmed

2 - Seyyid Mehmed( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

1 - Süleyman

2 - Ahmed( 1793 - 0 ) , 38 yaşında

3 - Süleyman( 1818 - 0 )12 yaşında

3 - Yusuf( 1820 - 0 )10 yaşında

3 - Emin( 1828 - 0 )2 yaşında

Mamakoğlu

1 - Yusuf

2 - Seyyid Mehmed( 1813 - 0 ) , 17 yaşında

Molla Velioğlu

1 - İbrahim( 1786 - 0 )

2 - Mustafa( 1812 - 0 )19 yaşında

2 - Mehmed( 1823 - 0 )7 yaşında

2 - Ali( 1828 - 0 )2 yaşında

Nasuhoğlu

1 - Mehmed

2 - Ali( 1791 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Osman( 1822 - 0 )8 yaşında

Okçuoğlu

1 - Mehmet( 0 - 0 )

2 - Himmet( 1777 - 0 )55 yaşında

3 - Süleyman( 1801 - 0 )30 yaşında

2 - Mustafa( 1786 - 0 )45 yaşında

3 - Mehmed( 1828 - 0 )2 yaşında

3 - Ahmed( 1830 - 0 )0 yaşında

Ömer Beşeoğlu

1 - Ömer

2 - Mehmed( 1795 - 0 ) , 36 yaşında

Şimşiroğlu

1 - Ahmed( 0 - 0 )

2 - Himmet( 1772 - 1837 )60 yaşında

2 - Halil( 1786 - 1836 )45 yaşında

3 - İsmail( 1813 - 0 )17 yaşında

3 - Hasan( 1818 - 1836 )12 yaşında

3 - Süleyman( 1836 - 0 )0 yaşında

1838 Yılı


1 - Molla Veli

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 ) 30 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 ) 13 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 7 yaşında

1 - Abdurrahman

2 - Molla Veli( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 ) 25 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 ) 0 yaşında

3 - Yunus( 0 - 0 ) 18 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 14 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 12 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 ) 5 yaşında

1 - Nasuh

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 12 yaşında

1 - Ahmed

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 30 yaşında

3 - Numan( 0 - 0 ) 4 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 1 yaşında

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 29 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 ) 2 yaşında

1 - Yusuf

2 - Deli Mehmed( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 2 yaşında

Abdülkadiroğlu

1 - İsmail

2 - Halil( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Durmuş( 0 - 0 ) 30 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 ) 0 yaşında

3 - Ebubekir( 0 - 0 ) 18 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 ) 16 yaşında

Abdurrahmanoğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 75 yaşında

1 - Molla Ali( 0 - 0 ) 70 yaşında

2 - Abdullah( 0 - 0 )9 yaşında

2 - Ömer( 0 - 0 )3 yaşında

2 - Emin( 0 - 0 )2 yaşında

Ahlatçıoğlu

1 - İsmail

2 - Durali( 0 - 0 ) , 12 yaşında

Ahmedoğlu

1 - Ahmed

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 90 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 40 yaşında

1 - Mustafa( 0 - 0 ) 4 yaşında

Akçaoğlu

1 - Mehmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 11 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 ) 9 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 ) 5 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 ) 1 yaşında

Ali Beyoğlu

1 - Ali

2 - Halil( 0 - 0 ) , 30 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 ) 2 yaşında

1 - Osman

2 - İsmail Ağa( 0 - 0 ) , 64 yaşında

Balıoğlu

1 - Ali

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 20 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 ) 17 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 ) 15 yaşında

1 - Hasan( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Mustafa( 0 - 0 )20 yaşında

2 - Mehmed( 0 - 0 )14 yaşında

2 - Himmet( 0 - 0 )12 yaşında

Çakıroğlu

1 - Mehmed

2 - Salih( 0 - 0 ) , 18 yaşında

Çavuşoğlu

1 - Ali

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 68 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 ) 35 yaşında

4 - Osman( 0 - 0 ) 3 yaşında

4 - Mustafa( 0 - 0 ) 2 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 ) 6 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 4 yaşında

Çiloğlu

1 - Mehmed

2 - Salih( 0 - 0 ) , 30 yaşında

3 - Şerif( 0 - 0 ) 1 yaşında

Çoban Himmetoğlu

1 - Ebubekir( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Mehmed( 0 - 0 )17 yaşında

2 - Hasan( 0 - 0 )5 yaşında

Debbağoğlu

1 - Ahmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 ) 5 yaşında

Derviş Hasanoğlu

1 - Durmuş( 0 - 0 ) 40 yaşında

2 - Emin( 0 - 0 )2 yaşında

Dervişoğlu

1 - Hasan

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 ) 7 yaşında

Durakoğlu

1 - Mustafa

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 ) 25 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 17 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 ) 5 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 2 yaşında

1 - Ramazan( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Mustafa( 0 - 0 )18 yaşında

2 - Süleyman( 0 - 0 )10 yaşında

2 - Ali( 0 - 0 )8 yaşında

Ekşioğlu

1 - Osman( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - İsmail( 0 - 0 )20 yaşında

2 - Süleyman( 0 - 0 )17 yaşında

2 - Mehmed( 0 - 0 )12 yaşında

1 - Ömer( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Hüseyin( 0 - 0 )20 yaşında

2 - Hasan( 0 - 0 )16 yaşında

2 - Halil( 0 - 0 )12 yaşında

Hacıoğlu

1 - Halil

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 ) 25 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 ) 18 yaşında

1 - Koca Ali( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Mehmed( 0 - 0 )30 yaşında

3 - Veli( 0 - 0 )5 yaşında

2 - Arif( 0 - 0 )35 yaşında

2 - İbrahim( 0 - 0 )12 yaşında

2 - Himmet( 0 - 0 )12 yaşında

Kabak Hüseyinoğlu

1 - İbrahim

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 30 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 5 yaşında

Kaykıoğlu

1 - Salih

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 ) 5 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 ) 2 yaşında

Kuloğlu

1 - Ahmed

2 - İnce Mehmed( 0 - 0 ) , 50 yaşında

1 - Süleyman

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 ) 0 yaşında

3 - Yusuf( 0 - 0 ) 18 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 ) 12 yaşında

Mamakoğlu

1 - Mehmed

2 - Seyyid Yakub( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 ) 14 yaşında

3 - Yusuf( 0 - 0 ) 8 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 ) 5 yaşında

Nasuhoğlu

1 - Mehmed

2 - Mehmed Ali( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 ) 12 yaşında

Okçuoğlu

1 - Mehmed( 0 - 0 ) 0 yaşında

2 - Himmet( 0 - 0 )60 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 )35 yaşında

4 - İbrahim( 0 - 0 )0 yaşında

2 - Mustafa( 0 - 0 )40 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )12 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )9 yaşında

3 - Ramazan( 0 - 0 )0 yaşında

Ömer Beşeoğlu

1 - Mehmed( 0 - 0 ) 40 yaşında

2 - Halil( 0 - 0 )5 yaşında

2 - İbrahim( 0 - 0 )1 yaşında

2 - Ali( 0 - 0 )4 yaşında

Şimşiroğlu

1 - Ahmed

2 - Halil( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 ) 25 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 ) 0 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 ) 9 yaşında

1844 yılı Aile Reisleri


0 results