Akçabük Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Mehmed

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 49 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )3 yaşında

1 - Mehmed

2 - Ali( 0 - 0 ) , 25 yaşında

1 - Abdullah

2 - Kalem Ali( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )8 yaşında

1 - Mehmed

2 - Dağlı Hüseyin( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )25 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )23 yaşında

Çelebioğlu

1 - Ali

2 - Ali( 0 - 0 ) , 7 yaşında

Döndüoğlu

1 - İbrahim

2 - Ali( 0 - 0 ) , 70 yaşında

Eşeklioğlu

1 - Mehmed

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 42 yaşında

Kaya Haliloğlu

1 - Kaya Halil

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 23 yaşında

Koca Haliloğlu

1 - Ahmed

2 - Halil( 0 - 0 ) , 57 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )19 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 )15 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 )13 yaşında

1 - Ahmed

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ahmed

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )9 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )3 yaşında

Koca Hüseyinoğlu

1 - Koca Hüseyin

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )38 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )18 yaşında

1 - Koca Hüseyin

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )0 yaşında

4 - Mehmed( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Bekir( 0 - 0 )23 yaşında

Koca İbrahimoğlu

1 - Mustafa

2 - Ali( 0 - 0 ) , 42 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ali( 0 - 0 ) , 43 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )1 yaşında

Köse İsmailoğlu

1 - Köse İsmail

2 - Kara Mehmed( 0 - 0 ) , 35 yaşında

1 - Köse İsmail

2 - Ali( 0 - 0 ) , 19 yaşında

1 - Köse İsmail

2 - Osman( 0 - 0 ) , 16 yaşında

Köseoğlu

1 - Ahmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )0 yaşında

Koyunoğlu

1 - Mustafa

2 - Ali( 0 - 0 ) , 42 yaşında

Sarı Mehmedoğlu

1 - Salih

2 - Ali( 0 - 0 ) , 56 yaşında

1 - Salih

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 53 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )3 yaşında

Yeşillioğlu

1 - Abdullah

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 17 yaşında

1 - Abdullah

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 11 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results