Argın Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Mehmed

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 35 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )2 yaşında

1 - Halil

2 - Kara Musa( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )7 yaşında

3 - İsa( 0 - 0 )4 yaşında

1 - Halil

2 - Osman( 0 - 0 ) , 55 yaşında

1 - Süleyman

2 - Osman( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 )30 yaşında

Balıoğlu

1 - Hasan

2 - Halil( 0 - 0 ) , 6 yaşında

1 - Hasan

2 - İsa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Hasan

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Osman

2 - İsa( 0 - 0 ) , 18 yaşında

1 - İsmail

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 5 yaşında

1 - İsmail

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 2 yaşında

Bekiroğlu

1 - Mehmed

2 - Salih( 0 - 0 ) , 5 yaşında

1 - İsmail

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 57 yaşında

Bilaloğlu

1 - Mustafa

2 - Halil( 0 - 0 ) , 57 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )9 yaşında

Boduroğlu

1 - İbrahim

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 11 yaşında

Çakır Osmanoğlu

1 - Çakır Osman

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 )6 yaşında

Demirci Ahmedoğlu

1 - Süleyman

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 15 yaşında

1 - Süleyman

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 9 yaşında

1 - Süleyman

2 - Ali( 0 - 0 ) , 5 yaşında

1 - Süleyman

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 4 yaşında

Demircioğlu

1 - Ömer

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 57 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )17 yaşında

1 - Osman

2 - Salih( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )9 yaşında

3 - Yakub( 0 - 0 )1 yaşında

Dumanoğlu

1 - Süleyman

2 - Molla Mehmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

Haliloğlu

1 - Ahmed

2 - Ali( 0 - 0 ) , 40 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Kadri( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ahmed

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 30 yaşında

Hasancıoğlu?

1 - Ömer

2 - Yakub( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )3 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )2 yaşında

Kara Mehmedoğlu

1 - Hüseyin

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 63 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )35 yaşında

4 - Mehmed Ali( 0 - 0 )9 yaşında

1 - Kara Mehmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 31 yaşında

1 - Kara Mehmed

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 9 yaşında

Kara Mustafaoğlu

1 - Kara Mustafa

2 - Ali( 0 - 0 ) , 17 yaşında

Karacaoğlu

1 - Halil

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 53 yaşında

Koca Ömeroğlu

1 - Ahmed

2 - Halil( 0 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Yakub( 0 - 0 )17 yaşında

3 - Yakub( 0 - 0 )17 yaşında

Kırlıoğlu

1 - Osman

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 56 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Osman

2 - Musa( 0 - 0 ) , 33 yaşında

Kızıl Ömeroğlu

1 - Kızıl Ömer

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 57 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )11 yaşında

Molla İbrahimoğlu

1 - Molla İbrahim

2 - Ali( 0 - 0 ) , 50 yaşında

Musaoğlu

1 - İsmail

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 30 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )3 yaşında

Öksüzoğlu

1 - Hüseyin

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 67 yaşında

3 - Abidin( 0 - 0 )23 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )16 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Himmet( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )9 yaşında

1 - Salih

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 62 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )13 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 48 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )23 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )24 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )0 yaşında

1 - İsmail

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )25 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )18 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 15 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 13 yaşında

1 - Ahmed

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 9 yaşında

Orkun Alioğlu

1 - Halil

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 42 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )1 yaşında

Pırpırıoğlu?

1 - Kara Osman

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 8 yaşında

1 - Kara Osman

2 - İlyas( 0 - 0 ) , 5 yaşında

Sarıoğlu

1 - Ali

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 46 yaşında

3 - Ömer( 0 - 0 )2 yaşında

1 - Halil

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 47 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )2 yaşında

1 - Ali

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )6 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )2 yaşında

Uzun Alioğlu

1 - Uzun Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )4 yaşında

Velioğlu

1 - Ali

2 - Yakub( 0 - 0 ) , 42 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )0 yaşında

1 - Süleyman

2 - Veli( 0 - 0 ) , 11 yaşında

1 - Süleyman

2 - Halil( 0 - 0 ) , 9 yaşında

1 - Süleyman

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 7 yaşında

Yılanoğlu

1 - Abdullah

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )35 yaşında

4 - Hüseyin( 0 - 0 )30 yaşında

4 - Ali( 0 - 0 )9 yaşında

4 - Mustafa( 0 - 0 )5 yaşında

4 - Mehmed( 0 - 0 )3 yaşında

1838 Yılı


1 - Ali( - 0 ) 0 yaşında

1 - Halil( - 0 ) 18 yaşında

1 - Hüseyin( - 0 ) 16 yaşında

1 - Kara Hasan( - 0 ) 45 yaşında

1 - Kara Hasan

2 - Hüseyin( - 0 ) , 8 yaşında

1 - Ahmed( - 1258 ) 0 yaşında

1 - Molla Hasan( - 0 ) 27 yaşında

1 - Hacı Osman( - 0 ) 80 yaşında

Balıoğlu

1 - İsa( - 0 ) 28 yaşında

1 - Halil( - 0 ) 16 yaşında

1 - İsa( - 0 ) 8 yaşında

1 - Hüseyin( - 0 ) 35 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Hasan( - 0 ) , 4 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Osman( - 0 ) , 1 yaşında

Boduroğlu

1 - İsmail( - 0 ) 25 yaşında

Çakır Osmanoğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 50 yaşında

1 - Molla Ahmed( - 0 ) 35 yaşında

Demirci Süleymanoğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 30 yaşında

1 - Ali( - 1257 ) 9 yaşında

Demircioğlu

1 - Salih( - 0 ) 55 yaşında

1 - Salih

2 - Hüseyin( - 0 ) , 23 yaşında

1 - İsmail( - 1255 ) 60 yaşında

1 - İsmail

2 - Mehmed( - 0 ) , 30 yaşında

Dulunoğlu?

1 - Hüseyin( - 0 ) 30 yaşında

1 - Ali( - 0 ) 18 yaşında

Dumanoğlu

1 - Molla Mehmed( - 0 ) 37 yaşında

1 - Molla Mehmed

2 - Süleyman( - 0 ) , 0 yaşında

1 - Molla Mehmed

2 - Mustafa( - 0 ) , 1 yaşında

Haliloğlu

1 - Ali( - 0 ) 41 yaşında

1 - Süleyman( - 0 ) 35 yaşında

Hasancıkoğlu?

1 - Yakub( - 0 ) 51 yaşında

1 - Yakub

2 - Mehmed( - 0 ) , 9 yaşında

1 - Yakub

2 - İsmail( - 0 ) , 7 yaşında

1 - Yakub

2 - Ömer( - 0 ) , 1 yaşında

Helvacıoğlu

1 - Molla Hasan( - 0 ) 32 yaşında

Hizmetkaroğlu

1 - Süleyman( - 0 ) 41 yaşında

Kara Ahmedoğlu

1 - Mehmed( - 0 ) 30 yaşında

1 - Mustafa( - 1254 ) 25 yaşında

Kara Bacakoğlu?

1 - Hüseyin( - 0 ) 50 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Ömer( - 0 ) , 3 yaşında

Kara Haliloğlu

1 - Musa( - 0 ) 41 yaşında

Kara Hasanoğlu

1 - Salih( - 0 ) 24 yaşında

Kara Mehmedoğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 35 yaşında

1 - Mehmed( - 0 ) 18 yaşında

Kara Mustafaoğlu

1 - Ali( - 0 ) 30 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( - 1256 ) , 1 yaşında

Kara Osmanoğlu

1 - Hüseyin( - 0 ) 21 yaşında

Koca Ömeroğlu

1 - Halil( - 1256 ) 50 yaşında

1 - Halil

2 - Yakub( - 0 ) , 25 yaşında

Köseoğlu

1 - İsmail( - 0 ) 12 yaşında

Kırlı Osmanoğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 45 yaşında

1 - Mustafa

2 - Hasan( - 0 ) , 9 yaşında

1 - Musa( - 0 ) 30 yaşında

Kızıl Ömeroğlu

1 - Mehmed( - 0 ) 55 yaşında

1 - Mehmed

2 - Ali( - 0 ) , 28 yaşında

Öksüzoğlu

1 - Ömer( - 0 ) 65 yaşında

1 - Ömer

2 - Ali( - 0 ) , 25 yaşında

1 - Mehmed( - 0 ) 45 yaşında

1 - Mehmed

2 - Hasan( - 0 ) , 24 yaşında

1 - Mehmed

2 - Hüseyin( - 1255 ) , 15 yaşında

1 - Himmet( - 0 ) 37 yaşında

1 - Himmet

2 - Osman( - 0 ) , 18 yaşında

1 - Mehmed( - 0 ) 37 yaşında

1 - İbrahim( - 0 ) 28 yaşında

1 - Mehmed

2 - Ali( - 0 ) , 1 yaşında

Sarıoğlu

1 - Ahmed

2 - Hüseyin( - 0 ) , 10 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mehmed( - 0 ) , 8 yaşında

1 - İbrahim

2 - Mehmed( - 0 ) , 12 yaşında

1 - İbrahim

2 - Halil( - 0 ) , 8 yaşında

1 - İbrahim

2 - Ali( - 0 ) , 5 yaşında

1 - Hüseyin( - 0 ) 35 yaşında

Tosunoğlu

1 - Ahmed( - 0 ) 80 yaşında

1 - Ahmed

2 - İbrahim( - 0 ) , 40 yaşında

1 - Ahmed

2 - Halil( - 0 ) , 25 yaşında

Uzun Alioğlu

1 - Mustafa( - 0 ) 41 yaşında

1 - Mustafa

2 - İbrahim( - 0 ) , 11 yaşında

Velioğlu

1 - Yakub( - 1257 ) 40 yaşında

1 - Yakub

2 - Ali( - 0 ) , 9 yaşında

1 - Yakub

2 - Mehmed( - 0 ) , 6 yaşında

1 - Yakub

2 - Osman( - 0 ) , 0 yaşında

1 - Ahmed( - 0 ) 30 yaşında

1 - Veli( - 0 ) 25 yaşında

1 - İbrahim( - 1256 ) 41 yaşında

1 - İbrahim

2 - Mehmed( - 1841 ) , 3 yaşında

1 - İbrahim

2 - Yakub( - 1256 ) , 1 yaşında

Yılanoğlu

1 - Hüseyin( - 0 ) 50 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Mustafa( - 0 ) , 21 yaşında

1 - Hüseyin

2 - Molla Ali( - 0 ) , 13 yaşında

1 - İsmail( - 1258 ) 48 yaşında

1 - İsmail

2 - Ali( - 1258 ) , 20 yaşında

Zırladıoğlu

1 - Osman( - 0 ) 11 yaşında

1 - Mustafa( - 0 ) 9 yaşında

1 - Mehmed Emin( - 0 ) 6 yaşında

1 - Mehmed( - 0 ) 3 yaşında

1844 yılı Aile Reisleri


0 results