Karaoğlanlar Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Mehmed

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 18 yaşında

1 - Hüseyin( 0 - 0 )

1 - Süleyman

2 - Karagöz Mustafa( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Mustafa( 0 - 0 )

Alioğlu

1 - Ali

2 - Halil( 0 - 0 ) , 53 yaşında

Bayramoğlu

1 - Ali

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 63 yaşında

3 - Salih( 0 - 0 )15 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )6 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 50 yaşında

Çağoğlu?

1 - Ahmed

2 - Halil Ağa( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )35 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )32 yaşında

4 - İsmail( 0 - 0 )2 yaşında

4 - Ahmed( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Emir( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )5 yaşında

Çilebaşoğlu

1 - Halil

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 18 yaşında

1 - Halil

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 11 yaşında

1 - Halil

2 - Musa( 0 - 0 ) , 5 yaşında

Deli Osmanoğlu

1 - Ali

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 45 yaşında

Demircioğlu

1 - Hüseyin

2 - Ali( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - Bekir( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ahmed

2 - Himmet( 0 - 0 ) , 26 yaşında

1 - Ahmed

2 - Salih( 0 - 0 ) , 13 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 7 yaşında

1 - Ahmed

2 - Ali( 0 - 0 ) , 4 yaşında

1 - Ahmed

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 1 yaşında

1 - Himmet

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 55 yaşında

Durmuşoğlu

1 - Mustafa

2 - Halil( 0 - 0 ) , 66 yaşında

Hacı Haliloğlu

1 - Bekir

2 - Bekir( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Bekir( 0 - 0 )11 yaşında

Hacı Hasanoğlu

1 - Süleyman

2 - Halil( 0 - 0 ) , 56 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Hacı Hasan

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )19 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )4 yaşında

Hüsamoğlu

1 - Mustafa

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 11 yaşında

1 - Ali

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 51 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )31 yaşında

1 - Ali

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Himmet( 0 - 0 )14 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )9 yaşında

1 - Halil

2 - Osman( 0 - 0 ) , 49 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )19 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )16 yaşında

1 - İbrahim

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 59 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )10 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Ali

2 - Salih( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )5 yaşında

Kara Emiroğlu

1 - Ali

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 48 yaşında

Kara Velioğlu

1 - Kara Veli

2 - Osman( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )13 yaşında

Karagözoğlu

1 - Süleyman

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )1 yaşında

Madenoğlu?

1 - Hasan

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 70 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Halim?( 0 - 0 )0 yaşında

Mahmudoğlu

1 - Ömer

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )30 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Ömer( 0 - 0 )9 yaşında

Sarı Ömeroğlu

1 - Sarı Ömer

2 - Molla İsmail( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - Ömer( 0 - 0 )15 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )3 yaşında

Sipahioğlu

1 - Ahmed Sipahi

2 - Osman( 0 - 0 ) , 59 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )34 yaşında

4 - Mustafa( 0 - 0 )8 yaşında

4 - Mehmed( 0 - 0 )5 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )17 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )1 yaşında

Solakoğlu

1 - Ali

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 49 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )10 yaşında

Sünnetçioğlu

1 - Himmet

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )37 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )18 yaşında

İmamoğlu

1 - Mustafa

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )16 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ali( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )7 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

Şabanoğlu

1 - Mehmed

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 60 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results