Semerci mahallesi - Balıoğlu Köyü Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


Değirmencioğlu

1 - Ömer

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 63 yaşında

1 - Ömer

2 - Halil( 0 - 0 ) , 33 yaşında

Kara Velioğlu

1 - Kara Veli

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 50 yaşında

Kürtoğlu

1 - Mehmed

2 - Ali( 0 - 0 ) , 62 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )42 yaşında

4 - Emin( 0 - 0 )1 yaşında

Molla Hüseyinoğlu

1 - Halim

2 - Abdullah( 0 - 0 ) , 38 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )2 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 )0 yaşında

1 - Halim

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 16 yaşında

Ömeroğlu

1 - Hasan

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 33 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )0 yaşında

1 - Hasan

2 - Hasan( 0 - 0 ) , 18 yaşında

Pekmezoğlu

1 - İsmail

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 39 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )3 yaşında

Semercioğlu

1 - İbrahim

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 62 yaşında

3 - Ömer( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )3 yaşında

1 - İbrahim

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 58 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Abdullah

2 - Nasuh( 0 - 0 ) , 48 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )11 yaşında

Topaloğlu

1 - Osman

2 - Veli( 0 - 0 ) , 52 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )14 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )9 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )5 yaşında

1 - İsmail( 0 - 0 )

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results