Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - İbrahim

2 - Çakır Mustafa( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )6 yaşında

1 - İsmail( 0 - 0 )

1 - Ali( 0 - 0 )

1 - Hüseyin( 0 - 0 )

1 - Abdullah

2 - Molla Ömer( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )45 yaşında

4 - Emin( 0 - 0 )11 yaşında

4 - İsmail( 0 - 0 )7 yaşında

4 - Osman( 0 - 0 )3 yaşında

4 - Hasan( 0 - 0 )1 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )39 yaşında

Aykıroğlu

1 - Hüseyin

2 - Mehmed Ali( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )1 yaşında

Çuburoğlu

1 - Hüseyin

2 - Kara Mehmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )0 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )0 yaşında

Çumukoğlu

1 - Süleyman( 0 - 0 )

2 - Ömer( 0 - 0 )28 yaşında

2 - Mehmed( 0 - 0 )10 yaşında

Deli Haliloğlu

1 - Deli Halil

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )37 yaşında

4 - Ahmed( 0 - 0 )4 yaşında

1 - Deli Halil

2 - Himmet( 0 - 0 ) , 67 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )5 yaşında

Halilcikoğlu

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Memiş( 0 - 0 )16 yaşında

2 - Halil( 0 - 0 )3 yaşında

2 - Ahmed( 0 - 0 )8 yaşında

1 - Himmet( 0 - 0 )

2 - Mustafa( 0 - 0 )7 yaşında

Hatiboğlu

1 - Hasan

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )19 yaşında

1 - Hasan

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )10 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )8 yaşında

Koca Ömeroğlu

1 - Koca Ömer

2 - Habib( 0 - 0 ) , 56 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Ahmed( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Koca Ömer

2 - Hüseyin( 0 - 0 ) , 39 yaşında

3 - Hasan( 0 - 0 )8 yaşında

3 - Ramazan( 0 - 0 )0 yaşında

Sarı Osmanoğlu

1 - Mustafa

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 65 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )45 yaşında

4 - Mustafa( 0 - 0 )10 yaşında

4 - Ali( 0 - 0 )7 yaşında

4 - Emin( 0 - 0 )5 yaşında

Şehirlioğlu

1 - Abdullah

2 - Emin( 0 - 0 ) , 45 yaşında

3 - Abdi( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Mustafa

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 62 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Mehmed( 0 - 0 )9 yaşında

1 - Mustafa

2 - Süleyman( 0 - 0 ) , 56 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )15 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )9 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results