Armudcuk Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Ali

2 - Molla İbrahim( 0 - 0 ) , 50 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )15 yaşında

1 - Ali

2 - Halil( 0 - 0 ) , 47 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )9 yaşında

3 - Osman( 0 - 0 )5 yaşında

Değirmencioğlu

1 - Mehmed( 0 - 0 )

2 - Mehmed( 0 - 0 )35 yaşında

Hasanoğlu

1 - Süleyman

2 - Halil( 0 - 0 ) , 47 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )7 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )5 yaşında

4 - Mustafa( 0 - 0 )2 yaşında

1 - Süleyman

2 - Ali( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Ali

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 33 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Ali

2 - Musa( 0 - 0 ) , 18 yaşında

Kapusuzoğlu

1 - Feyzullah

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 19 yaşında

Kara İbrahimoğlu

1 - Kara İbrahim

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 43 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )3 yaşında

1 - Kara İbrahim

2 - Osman( 0 - 0 ) , 18 yaşında

Molla İbrahimoğlu

1 - Molla İbrahim

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 43 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Yakub( 0 - 0 )10 yaşında

1 - Molla İbrahim

2 - Ali( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )3 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )1 yaşında

Rahimoğlu

1 - Ahmed

2 - Osman( 0 - 0 ) , 60 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )11 yaşında

3 - Halil( 0 - 0 )7 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )2 yaşında

1 - Mustafa

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Himmet( 0 - 0 )1 yaşında

3 - Emin( 0 - 0 )8 yaşında

3 - Hüseyin( 0 - 0 )2 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )4 yaşında

1 - Mustafa

2 - Ahmed( 0 - 0 ) , 33 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )1 yaşında

1 - Mehmed

2 - İsmail( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - İbrahim( 0 - 0 )15 yaşında

1 - İsmail

2 - Salih( 0 - 0 ) , 25 yaşında

Sarı Ömeroğlu

1 - Ali

2 - Halil( 0 - 0 ) , 23 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Ali

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 11 yaşında

Taraklıoğlu

1 - Ali

2 - Ali( 0 - 0 ) , 43 yaşında

1838 Yılı


0 results

1844 yılı Aile Reisleri


0 results