Çavuş Köyü

Dağ Yöresi Köyleri | Sayısal Veriler

1830 Yılı


1 - Halil

2 - Mustafa( 0 - 0 ) , 32 yaşında

1 - Halil

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Halil

2 - Ahmed Efendi( 0 - 0 ) , 0 yaşında

1 - Abdurrahman

2 - İbrahim( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )16 yaşında

3 - Abdurrahman( 0 - 0 )4 yaşında

1 - Hasan

2 - Yusuf( 0 - 0 ) , 9 yaşında

Kadıoğlu

1 - Halil

2 - Halil( 0 - 0 ) , 55 yaşında

3 - Ali( 0 - 0 )10 yaşında

3 - Mustafa( 0 - 0 )2 yaşında

Koşduroğlu

1 - Osman

2 - Ali( 0 - 0 ) , 49 yaşında

3 - Süleyman( 0 - 0 )8 yaşında

1 - Osman

2 - Osman( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - Abdurrahman( 0 - 0 )9 yaşında

1 - Süleyman

2 - Mehmed( 0 - 0 ) , 15 yaşında

Sagir(Küçük)oğlu

1 - Mustafa

2 - Ömer( 0 - 0 ) , 0 yaşında

3 - İsmail( 0 - 0 )9 yaşında

4 - Mehmed( 0 - 0 )5 yaşında

1 - Mustafa

2 - Osman( 0 - 0 ) , 37 yaşında

1838 Yılı


Kadıoğlu

1 - Halil

2 - Halil( - 0 ) , 42 yaşında

3 - Ali( - 0 ) 18 yaşında

3 - Mustafa( - 0 ) 8 yaşında

3 - Emin( - 0 ) 4 yaşında

Koşdunoğlu

1 - Yakub( - 0 ) 40 yaşında

2 - Mustafa( - 0 )25 yaşında

2 - Ali( - 0 )20 yaşında

2 - İsmail( - 0 )18 yaşında

1 - Osman( - 0 ) 0 yaşında

2 - ...( - 0 )0 yaşında

3 - Abdülkadir( - 0 )19 yaşında

2 - Ali( - 0 )48 yaşında

3 - Süleyman( - 1253 )20 yaşında

3 - Osman( - 0 )4 yaşında

1844 yılı Aile Reisleri


0 results