Harmanalanı Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Molla İbrahimoğlu Hüseyin 50 0 0 Ziraatçi E Harmanalan
1 - 2 Molla İbrahimoğlu Hüseyin İbrahim 17 0 0 Büyük oğlu E Harmanalan Bekar, H1253 M1837 Asakiri Mansureye katılmış
1 - 3 Molla İbrahimoğlu Hüseyin Emin 14 0 0 oğlu Harmanalan Bekar
1 - 4 Molla İbrahimoğlu Hüseyin Mehmed 2 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
1 - 5 Osman Mehmed 8 0 0 yanında Öksüz Harmanalan
2 - 1 Molla Himmet 0 0 1253 Hatib, beratlı Harmanalan M... Köyünden H 1236 M 1820 Bundan on sene önce M... karyesinden gelmiş.
2 - 2 Molla Himmet Mehmed 20 27 1253 Büyük oğlu Harmanalan Babası yanında Delikanlı
3 - 1 Molla İbrahimoğlu Hasan 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
3 - 2 Molla İbrahimoğlu Hasan İsmail 2 3 1247 Küçük oğlu Harmanalan
4 - 0 Kürdoğlu İsmail 0 0 0 Harmanalanı
4 - 1 Kürdoğlu İsmail Ali 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
4 - 2 Kürdoğlu İsmail Ali Mehmed 12 0 0 oğlu Harmanalan
4 - 3 Kürdoğlu İsmail Ali İsmail 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
4 - 4 Kürdoğlu İsmail Ali Ahmed 4 7 1249 Diğer Küçük oğlu Harmanalan
4 - 5 Kürdoğlu İsmail Emin 30 0 0 Kardeşi Harmanalan
4 - 6 Kürdoğlu İsmail Mustafa 0 0 0 Diğer büyük kardeşi Harmanalan Gemlik Kazasında Gemlik Kazasında Çoban imiş
5 - 1 Mustafa Derviş Mehmed 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
5 - 2 Mustafa Derviş Mehmed Halil 20 0 0 Büyük oğlu Harmanalan Bekar
6 - 1 Meridoğlu Ali Mustafa 45 0 0 Ziraatçi Harmanalan
7 - 1 Halil Beşeoğlu Bekir 55 56 1247 Ziraatçi Harmanalan
8 - 1 Töngeloğlu Hasan Molla Osman 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan çok yaşlı
8 - 2 Töngeloğlu Hasan Molla Osman Mehmed 6 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
8 - 3 Töngeloğlu Hasan Osman Hüseyin İsmail 6 0 0 torunu Harmanalan
8 - 4 Töngeloğlu Hasan Molla Osman Hüseyin 0 0 0 Harmanalanı
9 - 1 Ali Beyoğlu Ali Ahmed 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan çok yaşlı
10 - 1 Veli Dedeoğlu Mustafa 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan çok yaşlı
10 - 2 Veli Dedeoğlu Mustafa İsa 34 0 0 Büyük oğlu Harmanalan
10 - 3 Veli Dedeoğlu Mustafa İsa Ahmed 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
10 - 4 Veli Dedeoğlu Mustafa İsa Durmuş 0 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan Altı aylık
11 - 1 Nasuhoğlu Osman Mehmed 50 56 1252 Ziraatçi Harmanalan
11 - 2 Nasuhoğlu Osman Mehmed Mustafa 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
11 - 3 Nasuhoğlu Osman Mehmed Mehmed 3 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
12 - 1 Veli Dedeoğlu İsmail Çoban Mehmed 0 0 0 Harmanalan çok yaşlı
12 - 2 Veli Dedeoğlu İsmail Çoban Mehmed İsmail 30 31 1247 oğlu Harmanalan
12 - 3 Köleoğlu? Hüseyin Eyüb 15 0 0 Harmanalan
13 - 0 Veli Dedeoğlu Hasan 0 0 0 Harmanalanı
13 - 1 Veli Dedeoğlu Hasan Habib 55 0 0 Ziraatçi Harmanalan
13 - 2 Veli Dedeoğlu Hasan Ali 60 0 0 Büyük karındaşı İşçi Harmanalan
14 - 1 Dedeoğlu Ahmed Himmet 50 0 0 İşçi Harmanalan
15 - 1 Macaroğlu Eyüb Mehmed 0 0 1247 Ziraatçi Harmanalan çok yaşlı
16 - 1 Macaroğlu Eyüb Mehmed Seyyid Molla Emin 40 47 1253 Büyük oğlu Harmanalan
16 - 2 Macaroğlu Eyüb Mehmed Seyyid İsmail 50 57 1253 kardeşi Harmanalan
16 - 3 Macaroğlu Eyüb Mehmed Seyyid İsmail Eyüb 6 0 0 Harmanalan
17 - 1 Koca Salihoğlu Salih Ahmed 0 0 1249 İşçi Harmanalan çok yaşlı
17 - 2 Koca Salihoğlu Salih Ahmed Mehmed 19 0 0 Büyük oğlu Harmanalan
18 - 1 Ahmedoğlu Osman Ahmed 50 56 1252 İşçi Harmanalan
18 - 2 Ahmedoğlu Osman Ahmed Osman 15 0 0 oğlu Harmanalan
18 - 3 Ahmedoğlu Osman Ahmed Mustafa 13 0 0 Harmanalan
18 - 4 Ahmedoğlu Osman Ahmed Ali 8 15 1253 Küçük oğlu Harmanalan
19 - 0 Hamidoğlu Yakub 0 0 0 Harmanalanı
19 - 1 Hamidoğlu Yakub Hasan 45 0 0 Ziraatçi Harmanalan
19 - 2 Hamidoğlu Yakub Hüseyin 31 0 0 Büyük kardeşi Harmanalan bekar
19 - 3 Hamidoğlu Yakub Ömer 10 0 0 Küçük kardeşi Harmanalan
19 - 4 Hamidoğlu Yakub Hüseyin Mehmed 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
20 - 1 Dudulluoğlu Ömer Ahmed 0 0 0 İşçi Harmanalan Kete Kazası Demirci Köyünde Kete Kazası Demirci Köyünde işçi imiş
20 - 2 Dudulluoğlu Ömer Ahmed Ömer 13 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
21 - 1 Külcüoğlu Salih Mehmed 50 0 0 Harmanalan
21 - 2 Külcüoğlu Salih Mehmed Mustafa 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
22 - 1 Duralioğlu Mustafa 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan
23 - 1 Durmuşoğlu İsmail Mehmed 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
23 - 2 Durmuşoğlu İsmail Mehmed Osman 8 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
23 - 3 Durmuşoğlu İsmail Osman İsmail 17 0 0 karındaşı oğlu Osman oğlu Harmanalan
24 - 1 Karacaoğlu Süleyman Halil 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
25 - 1 Molla Osmanoğlu Bekir 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
25 - 2 Molla Osmanoğlu Bekir Ahmed 5 0 0 Harmanalan
25 - 3 Molla Osmanoğlu Bekir Himmet 1 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
25 - 4 Kara Velioğlu Mehmed 0 0 0 Üvey Babası Harmanalan
26 - 1 Habib Dedeoğlu İbrahim Derviş Abdullah 0 0 1249 Ziraatçi Harmanalan
26 - 2 Habib Dedeoğlu İbrahim Derviş Abdullah Habib 8 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
27 - 1 Halil Beyoğlu Ali 60 63 1249 Harmanalan
27 - 2 Halil Beyoğlu Ali Mustafa 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
28 - 1 Hacıoğlu İbrahim Abdullah 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
28 - 2 Hacıoğlu İbrahim Abdullah İbrahim 17 0 0 Büyk oğluü Harmanalan bekar
28 - 3 Hacıoğlu İbrahim Abdullah Salih 10 0 0 Küçük oğlu E Harmanalan H1253 M1837 Asakiri Mansureye katılmış
28 - 4 Hacıoğlu İbrahim Abdullah Mustafa 6 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
29 - 1 Danacıoğlu Mehmed Ali 40 0 0 İşçi Harmanalan
29 - 2 Danacıoğlu Mehmed Ali Mehmed 8 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
29 - 3 Danacıoğlu Mehmed Ali Süleyman 6 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
29 - 4 Danacıoğlu Mehmed Ali Emin 4 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
29 - 5 Danacıoğlu Mehmed Ali İbrahim 3 0 0 oğlu Harmanalan
29 - 6 Danacıoğlu Mehmed Ali İsmail 2 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
30 - 1 Ali Beyoğlu Kara Bekir 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan
30 - 2 Ali Beyoğlu Kara Bekir Ali 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
30 - 3 Ali Beyoğlu Kara Bekir İbrahim 8 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
31 - 1 Nasuhoğlu Nasuh Osman 0 0 0 Harmanalan
31 - 2 Nasuhoğlu Nasuh Osman Yusuf 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
31 - 3 Nasuhoğlu Nasuh Osman Ömer 3 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
32 - 1 Ahmedoğlu Mehmed 40 0 0 Ziraatçi Harmanalan
32 - 2 Ahmedoğlu Mehmed Halil 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
32 - 3 Ahmedoğlu Mehmed Ahmed 8 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
33 - 1 Menadoğlu İsmail Hasan 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
34 - 1 Mecitoğlu Musa Emin 40 0 0 İşçi Harmanalan
35 - 1 Kavaklıoğlu Mustafa Hüseyin 0 0 0 Harmanalan
36 - 1 Mecitoğlu Salih Ahmed 12 0 0 Harmanalan
37 - 0 Töngeloğlu Hasan 0 0 0 Harmanalanı
37 - 1 Töngeloğlu Hasan Mustafa 50 0 0 Ziraatçi Harmanalan
38 - 1 Töngeloğlu Hasan Ali 0 0 1246 İşçi Harmanalan
38 - 2 Töngeloğlu Hasan Ali İbrahim 12 0 0 oğlu Harmanalan
38 - 3 Töngeloğlu Hasan Ali Hasan 10 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
38 - 4 Töngeloğlu Hasan Ali Hüseyin 5 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
38 - 5 Töngeloğlu Hasan Mustafa Ömer 4 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
39 - 0 Töngeloğlu Hasan Veli 0 0 0 Harmanalanı
39 - 1 Töngeloğlu Hasan Veli (vefat etmiş) Küçük Süleyman 5 0 0 Harmanalan
39 - 2 Mehmed 0 0 0 Üveği Babası Harmanalan
40 - 1 Kara Hasanoğlu İsmail Mehmed 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan
40 - 2 Kara Hasanoğlu İsmail Mehmed Mustafa 19 0 0 Büyük oğlu Harmanalan
40 - 3 Kara Hasanoğlu İsmail Mehmed İsmail 12 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
40 - 4 Kara Hasanoğlu İsmail Mehmed Ahmed 32 0 0 Diğer büyük oğlu Harmanalan
41 - 1 Güzel Osmanoğlu Mehmed 27 0 0 İşçi Harmanalan
41 - 2 Güzel Osmanoğlu Mehmed Mustafa 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
41 - 3 Güzel Osmanoğlu Mehmed Osman 2 0 0 Diğer küçük oğlu Harmanalan
42 - 0 Abdullahoğlu Mustafa 0 0 0 Harmanalanı
42 - 1 Abdullahoğlu Mustafa Mehmed 50 0 0 İşçi Harmanalan
43 - 1 Abdullahoğlu Mustafa Abdullah 0 0 1246 Mehmedin kardeşi Harmanalan
44 - 0 Musaoğlu Musa 0 0 0 Harmanalanı
44 - 1 Musaoğlu Musa Mehmed 50 51 1247 İşçi Harmanalan
44 - 2 Musaoğlu Musa Himmet 30 35 1251 Büyük kardeşi Harmanalan
45 - 1 Tırkazoğlu Durali Durali 5 12 1253 Harmanalan
46 - 1 Kara Velioğlu İsmail 0 0 0 Ziraatçi Harmanalan
46 - 2 Kara Velioğlu İsmail Mehmed 14 0 0 Harmanalan
46 - 3 Kara Velioğlu İsmail Hüseyin 5 0 0 Küçük oğlu Harmanalan
47 - 1 Yanakyacanoğlu Salih 50 0 0 İşçi Harmanalan
47 - 2 Halil Mehmed 0 0 0 Harmanalan