Koca Kavacık Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Ahmed Mehmed Efendi 0 0 1251 İmam hatip, beratlı Koca Kavacık
1 - 2 Ahmed Mehmed Efendi Molla Ali 30 0 0 oğlu Koca Kavacık
2 - 1 Kocaoğlu Hüseyin Hacı Ahmed 50 0 0 Muhtar Koca Kavacık
2 - 3 Kocaoğlu Hüseyin Hacı Ahmed Hasan 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
3 - 0 Hacı Alemdaroğlu Hasan 0 0 0 Koca Kavacık
3 - 1 Hacı Alemdaroğlu Hasan Þerif 32 0 0 Muhtar diğer Koca Kavacık
3 - 2 Hacı Alemdaroğlu Hasan Þerif Tahir 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
3 - 3 Hacı Alemdaroğlu Hasan Þerif Hasan 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
3 - 4 Hacı Alemdaroğlu Hasan Mustafa 12 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
3 - 5 Hacı Alemdaroğlu Hasan Ahmed 6 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
3 - 6 Hacı Alemdaroğlu Hasan Þakir 15 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
4 - 1 Küçük Mehmedoğlu Ali 50 57 1253 Muhtar diğer Koca Kavacık
4 - 2 Küçük Mehmedoğlu Ali Halil 7 0 0 oğlu Koca Kavacık
5 - 1 Balıkçıoğlu Osman Mustafa 50 0 0 Muhtar diğer Koca Kavacık
5 - 2 Balıkçıoğlu Osman Mustafa Mehmed 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
6 - 1 Abdaloğlu Ahmed Ahmed 55 0 0 Koca Kavacık
6 - 2 Abdaloğlu Ahmed Ahmed Ömer 17 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
7 - 1 Molla Hüseyinoğlu Hüseyin Abdullah 0 0 1249 Koca Kavacık
7 - 2 Molla Hüseyinoğlu Hüseyin Abdullah Hüseyin 30 0 0 oğlu Koca Kavacık
7 - 3 Molla Hüseyinoğlu Hüseyin Abdullah Hüseyin Ali 7 0 0 Koca Kavacık
8 - 1 Ezerhanoğlu Salih Zeynelabidin 0 0 0 Koca Kavacık
8 - 2 Ezerhanoğlu Salih Zeynelabidin Salih 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
9 - 1 Horaloğlu Hüseyin Ramazan 50 0 0 Koca Kavacık
9 - 2 Horaloğlu Hüseyin Ramazan Hüseyin 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
9 - 3 Horaloğlu Hüseyin Ramazan Abdullah 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
9 - 4 Horaloğlu Hüseyin Ramazan Ahmed 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
10 - 1 Demircioğlu İsmail Hüseyin 55 0 0 Koca Kavacık
10 - 2 Demircioğlu İsmail Hüseyin Osman 32 0 0 oğlu Koca Kavacık
10 - 3 Demircioğlu İsmail Hüseyin İsmail 17 0 0 oğlu Koca Kavacık
10 - 4 İbrahim Ali 4 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
11 - 0 Abdülkerimoğlu Abdullah 0 0 0 Koca Kavacık
11 - 1 Abdülkerimoğlu Abdullah Mehmed 50 55 1251 Koca Kavacık
11 - 2 Abdülkerimoğlu Abdullah Mehmed Ahmed 17 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
12 - 1 Gökçeoğlu Ali Abdullah 40 0 0 Koca Kavacık
12 - 2 Gökçeoğlu Ali Abdullah Mehmed 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
12 - 3 Gökçeoğlu Ali İbrahim 0 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
13 - 1 Fiya? Salihoğlu Hasan Halil 17 0 0 Koca Kavacık Bekar
14 - 1 Hasanoğlu Hasan Yakub 0 0 0 Koca Kavacık
14 - 2 Hasanoğlu Hasan Yakub Süleyman 18 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
14 - 3 Hasanoğlu Hasan Yakub Mehmed 17 0 0 oğlu Koca Kavacık
15 - 1 Akhisarlıoğlu Ahmed Hasan 24 0 0 Koca Kavacık İnegöl kazasından olup.., bekar
15 - 1 Abdullah Benli Mehmed 32 0 0 Koca Kavacık
15 - 2 Akhisarlıoğlu Ahmed Hasan Ahmed 0 0 0 oğlu Koca Kavacık üç aylık
16 - 1 Halil Ömer 45 0 0 Koca Kavacık Eyüboğlu yantoru?
16 - 2 Halil Ömer Ali 13 18 1251 oğlu Koca Kavacık
16 - 3 Halil Ömer Mustafa 10 15 1251 oğlu Koca Kavacık
17 - 1 Gökçeoğlu Yusuf Mustafa 0 0 0 Koca Kavacık
17 - 2 Yusuf Mustafa Mehmed 34 0 0 oğlu Koca Kavacık
18 - 1 Fakıoğlu Mehmed Halil 50 0 0 Koca Kavacık
18 - 2 Fakıoğlu Mehmed Halil Zeynelabidin 17 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
18 - 3 Ali Ahmed 26 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık Bekar
19 - 1 Köseoğlu Mehmed Molla Emin 36 0 0 Koca Kavacık
19 - 2 Köseoğlu Mehmed Molla Emin Ali 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
20 - 1 Abaoğlu Hüseyin Abdullah 60 0 0 Değirmenci Koca Kavacık
20 - 2 Abaoğlu Hüseyin Abdullah Mehmed 17 0 0 Koca Kavacık Bekar
20 - 3 Abaoğlu Hüseyin Abdullah Ahmed 18 0 0 oğlu Koca Kavacık
20 - 4 Abaoğlu Hüseyin Abdullah Mustafa 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
21 - 1 Abaoğlu Hüseyin İsmail 0 0 0 Abdullahın kardeşi Koca Kavacık
21 - 2 Abaoğlu Hüseyin İsmail Ahmed 16 0 0 Koca Kavacık Bekar
22 - 1 Ahmed Dedeoğlu Hacı Ahmed 0 0 0 Koca Kavacık
22 - 2 Ahmed Dedeoğlu Hacı Ahmed Ahmed 16 0 0 oğlu Koca Kavacık
22 - 3 Ahmed Dedeoğlu Hacı Ahmed Ali 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
23 - 1 Muradoğlu Mustafa Ali 50 0 0 Koca Kavacık
23 - 2 Muradoğlu Mustafa Ali Mustafa 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
23 - 3 Muradoğlu Mustafa Ali Osman 6 13 1253 oğlu Koca Kavacık
23 - 4 Muradoğlu Mustafa Ali Emin 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
24 - 1 Kocaoğlu Hasan Salih 45 0 0 Koca Kavacık
24 - 2 Kocaoğlu Hasan Salih Hasan 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
25 - 1 Duralioğlu Hasan Hüseyin 55 0 0 Koca Kavacık
25 - 2 Duralioğlu Hasan Hüseyin Süleyman 19 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
25 - 3 Duralioğlu Hasan Hüseyin Ali 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
25 - 4 Duralioğlu Hasan Hüseyin Emin 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
26 - 1 Avhacıoğlu Himmet Ahmed 40 0 0 Koca Kavacık
27 - 1 Avhacıoğlu Himmet Abdullah 38 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
27 - 2 Avhacıoğlu Himmet Abdullah Ahmed 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
27 - 3 Avhacıoğlu Himmet Abdullah Hasan 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
28 - 1 Tavlıoğlu Veli Ömer 0 0 0 Koca Kavacık
28 - 2 Osman Ali 0 0 0 damadı Koca Kavacık Kütahya kazası Kızıl Yakub köyünde işçi
29 - 1 Sarıoğlanoğlu Himmet Mehmed 60 64 1250 Koca Kavacık
30 - 1 Sarı Ahmedoğlu Süleyman Ahmed Mustafa 50 0 0 Koca Kavacık
30 - 2 Sarı Ahmedoğlu Süleyman Ahmed Mustafa Osman 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
30 - 3 Sarı Ahmedoğlu Süleyman Ahmed 0 0 1246 babası Koca Kavacık çok yaşlı
31 - 1 Güdük Mısdıkoğlu İsmail Mustafa 20 0 0 Koca Kavacık Bekar
31 - 2 Güdük Mısdıkoğlu İsmail Ahmed 17 0 0 Kardeşi Koca Kavacık Bekar
32 - 1 Mısdık Kethüdaoğlu Ali 38 0 0 Koca Kavacık
32 - 2 Mısdık Kethüdaoğlu Ali Abdullah 0 0 1251 oğlu Koca Kavacık
32 - 3 Mısdık Kethüdaoğlu Ahmed 25 0 0 Kardeşi Koca Kavacık Bekar
33 - 1 Abdullah İsmail 0 0 0 Berber Koca Kavacık
33 - 2 Abdullah İsmail Molla Abdullah 38 0 0 oğlu İmam Koca Kavacık
34 - 1 Kadıoğlu Veli Ömer 40 0 0 Koca Kavacık
35 - 1 Kıranoğlu Mehmed Hasan 50 0 0 Koca Kavacık
35 - 2 Kıranoğlu Mehmed Hasan Abdullah 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
36 - 1 Bakurcuoğlu Osman Halil 40 0 0 Koca Kavacık
37 - 1 Gökçeoğlu İbrahim Halil 0 0 1253 Koca Kavacık
37 - 2 Gökçeoğlu İbrahim Halil İbrahim 20 0 0 oğlu Koca Kavacık
37 - 3 Gökçeoğlu İbrahim Halil Ali 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
38 - 1 Gökçeoğlu İbrahim Ahmed 40 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
39 - 1 Þerif Ahmedoğlu Abdülkadir 60 64 1250 Koca Kavacık
39 - 2 Þerif Ahmedoğlu Abdülkadir Ali 15 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
39 - 3 Þerif Ahmedoğlu Abdülkadir İbrahim 20 0 0 oğlu Koca Kavacık
39 - 4 Þerif Ahmedoğlu Abdülkadir İsmail 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
39 - 5 Þerif Ahmedoğlu Abdülkadir Abdullah 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
40 - 1 Kılıçoğlu Himmet Mehmed 45 0 0 Koca Kavacık
41 - 1 Ali Mustafa 50 0 0 Koca Kavacık Domaniç Kazasında Karamanlar karyesinden olub on seneden beri mukayyed ez hane-i avarız
41 - 2 Ali Mustafa Ali 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
41 - 3 Ali Mustafa Ahmed 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
42 - 1 Curalıoğlu Hüseyin Mehmed 45 0 0 Koca Kavacık
42 - 2 Curalıoğlu Hüseyin Mehmed Mustafa 0 0 0 E Koca Kavacık asakiri mansurede
43 - 1 Bekiroğlu Feyzullah 40 0 0 Semerci Koca Kavacık
43 - 2 Bekiroğlu Feyzullah Bekir 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
44 - 1 Abaoğlu Mehmed Abdullah 34 0 0 Koca Kavacık kara top sakallı
45 - 1 Demircioğlu İbrahim Mehmed 40 0 0 Koca Kavacık
45 - 2 Demircioğlu İbrahim Mehmed Ali 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
46 - 1 Sorhunoğlu Ahmed Abdullah 8 0 0 Koca Kavacık
47 - 1 Ence Hasanoğlu Yusuf 0 0 0 Koca Kavacık
47 - 2 Ence Hasanoğlu Yusuf Mustafa 13 0 0 oğlu Koca Kavacık
48 - 1 Veyseloğlu Osman 55 0 0 Koca Kavacık
48 - 2 Veyseloğlu Osman Ali 16 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
49 - 1 Abdullah Kethüdaoğlu Abidin 0 0 0 Koca Kavacık
49 - 2 Abdullah Kethüdaoğlu Abidin Mehmed 16 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
50 - 1 Kocaoğlu Halil Hüseyin 55 0 0 Koca Kavacık
50 - 2 Kocaoğlu Halil Hüseyin Halil 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
50 - 3 Kocaoğlu Halil Hüseyin Osman 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
50 - 4 Kocaoğlu Halil Hüseyin Ahmed 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
51 - 1 Abdullah Kethüdaoğlu Emin 40 0 0 Koca Kavacık
51 - 2 Abdullah Kethüdaoğlu Emin Abdullah 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
52 - 1 Tavlıoğlu Mehmed İsmail 40 0 0 Koca Kavacık
52 - 2 Tavlıoğlu Mehmed İsmail Ali 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
52 - 3 Tavlıoğlu Mehmed İsmail Mustafa 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
53 - 1 Demiroğlu Mehmed Ali 28 0 0 Koca Kavacık
54 - 1 İhsanoğlu Ali Mustafa 45 0 0 Koca Kavacık
55 - 1 Kara Haliloğlu Ali 40 0 0 Koca Kavacık
55 - 2 Kara Haliloğlu Ali Osman 0 0 0 oğlu Koca Kavacık
56 - 1 Kara Haliloğlu Veli 25 0 0 Alinin kardeşi Koca Kavacık Bekar
57 - 1 Kara Haliloğlu Mustafa ... 0 0 0 Alinin kardeşi oğlu Koca Kavacık Bekar
57 - 2 İsmail Ali 2 8 1252 üvey oğlu Koca Kavacık
58 - 1 Ahmedoğlu Hacı Mehmed 0 0 0 Koca Kavacık çok yaşlı
58 - 2 Ahmedoğlu Hacı Mehmed İbrahim 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
58 - 3 Abidin Halil 12 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
58 - 4 Abidin İsmail 5 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
59 - 1 Sahraoğlu? Abdurrahman Mehmed 55 0 0 Koca Kavacık
59 - 2 Sahraoğlu? Abdurrahman Mehmed Süleyman 38 0 0 oğlu Koca Kavacık
59 - 3 Sahraoğlu? Abdurrahman Mehmed Süleyman Ali 2 0 0 torunu Koca Kavacık
60 - 1 Abdülkerimoğlu Abdullah Yakub 40 0 0 Koca Kavacık
60 - 2 Abdülkerimoğlu Abdullah Yakub Osman 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
60 - 3 Abdülkerimoğlu Abdullah Yakub Ali 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
61 - 0 Ahmed Dedeoğlu Ömer 0 0 0 Koca Kavacık
61 - 1 Ahmed Dedeoğlu Ömer Hüseyin 34 0 0 Koca Kavacık
61 - 2 Ahmed Dedeoğlu Ömer Hüseyin Ahmed 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
61 - 3 Ahmed Dedeoğlu Ömer Hüseyin Mehmed 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
61 - 4 Ahmed Dedeoğlu Ömer Hüseyin Emin 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
61 - 5 Ahmed Dedeoğlu Ömer Hacı Ali 28 0 0 Koca Kavacık Bekar
61 - 6 İsmail 0 0 0 kayın babası Koca Kavacık
62 - 1 Kocaoğlu Abdülkadir Said 0 0 0 Koca Kavacık
62 - 2 Kocaoğlu Abdülkadir Said Emin 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
62 - 3 Kocaoğlu Abdülkadir Said Ahmed 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
62 - 4 Kocaoğlu Abdülkadir Said Abdülkadir 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
63 - 1 Yolasığmazoğlu Hüseyin Mürsel 0 0 0 Koca Kavacık
63 - 2 Yolasığmazoğlu Hüseyin Mürsel Hüseyin 28 0 0 oğlu Koca Kavacık
63 - 3 Yolasığmazoğlu Hüseyin Mürsel Emin 17 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
64 - 1 Hacı Nebioğlu Mehmed 38 0 0 Koca Kavacık
64 - 2 Hacı Nebioğlu Mustafa 17 0 0 Kardeşi Koca Kavacık Bekar
65 - 1 Veyseloğlu Mustafa 40 44 1250 Koca Kavacık
65 - 2 Veyseloğlu Mustafa Ali 4 0 0 Koca Kavacık
65 - 3 Veyseloğlu Mustafa Emin 2 9 1253 oğlu Koca Kavacık
65 - 4 Veyseloğlu Mustafa Veysel 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
66 - 1 Sarıoğlu Halil Mehmed 38 0 0 Koca Kavacık
67 - 1 Ramazanoğlu İbrahim Ahmed 0 0 0 Koca Kavacık
67 - 2 Ramazanoğlu İbrahim Ahmed Abdullah 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
68 - 1 Varoğlu Halil İsmail 40 0 0 Koca Kavacık
69 - 1 Duralioğlu Ömer 0 0 0 Koca Kavacık
69 - 2 Duralioğlu Ömer Mustafa 40 0 0 oğlu Koca Kavacık
69 - 3 Duralioğlu Ömer Ahmed 28 0 0 oğlu Koca Kavacık
69 - 4 Duralioğlu Ömer Abdullah 21 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
69 - 5 Duralioğlu Ömer Mustafa Ali 10 0 0 torunu Koca Kavacık
70 - 1 Duralioğlu Hasan Osman 40 0 0 Koca Kavacık
70 - 2 Duralioğlu Hasan Osman Ali 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
70 - 3 Duralioğlu Hasan Osman Abdullah 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
71 - 1 Duralioğlu Hasan Hüseyin 50 0 0 Hasanın kardeşi Koca Kavacık
71 - 2 Abdullah 4 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
72 - 1 Koca Himmetoğlu Mehmed 0 0 0 Koca Kavacık
72 - 2 Koca Himmetoğlu Mehmed Osman 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
73 - 1 Usta Ahmedoğlu Ahmed 45 0 0 Koca Kavacık
73 - 2 Usta Ahmedoğlu Ahmed İsmail 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
74 - 1 İsmail Molla İbrahim 40 0 0 Koca Kavacık
74 - 2 Molla İbrahim İbrahim 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
75 - 1 İsmail Mustafa 17 0 0 Molla İbrahimin kardeşi Koca Kavacık Bekar
75 - 2 İsmail Mustafa Ahmed 0 0 0 oğlu Koca Kavacık
76 - 1 Köseoğlu Hüseyin Ali 13 0 0 Koca Kavacık Bekar
77 - 1 Köseoğlu Süleyman Mehmed 36 0 0 Koca Kavacık
78 - 1 Köseoğlu Süleyman Abdurrahman 0 0 1248 Kardeşi Koca Kavacık
78 - 2 Köseoğlu Abdurrahman Ali 16 0 0 Koca Kavacık Bekar
79 - 1 Çakıoğlu Ali 0 0 0 Koca Kavacık İnegöl kazasında işçi imiş
79 - 2 Çakıoğlu ... 17 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
80 - 1 Þibleoğlu Hüseyin Osman 0 0 0 Koca Kavacık
80 - 2 Þibleoğlu Hüseyin Osman Ahmed 17 0 0 oğlu Koca Kavacık
80 - 3 Þibleoğlu Hüseyin Osman Emin 14 0 0 oğlu Koca Kavacık
80 - 4 Þibleoğlu Hüseyin Osman Mehmed 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
81 - 1 Mollaoğlu Mehmed İbrahim 40 0 0 Koca Kavacık
81 - 2 Mollaoğlu Mehmed İbrahim Mustafa 0 0 0 oğlu Koca Kavacık
81 - 3 Mollaoğlu Mehmed İbrahim Emin 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
81 - 4 Mollaoğlu Mehmed İbrahim Halil 38 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
82 - 1 Þerifoğlu Süleyman Mustafa 40 0 0 Koca Kavacık
82 - 2 Þerifoğlu Süleyman Mustafa Halil 17 0 0 Koca Kavacık Bekar
82 - 3 Þerifoğlu Süleyman Mustafa Süleyman 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
82 - 4 Þerifoğlu Süleyman Mustafa Ali 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
83 - 1 Þerifoğlu Süleyman İbrahim 45 0 0 Mustafanın kardeşi Koca Kavacık
84 - 1 Kadıoğlu Feyzullah Mehmed 45 0 0 Koca Kavacık
84 - 2 Kadıoğlu Feyzullah Mehmed Feyzi 5 0 0 oğlu Koca Kavacık
84 - 3 Kadıoğlu Feyzullah Mehmed Ali 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
85 - 1 Kadıoğlu Feyzullah Halil 50 0 0 Mehmedin kardeşi Koca Kavacık
85 - 2 Feyzullah Halil Mustafa 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
85 - 3 Kadıoğlu Feyzullah Halil Yusuf 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
86 - 1 Þibleoğlu Mehmed Ömer 40 0 0 Koca Kavacık
86 - 2 Þibleoğlu Ömer Mehmed Mehmed 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
86 - 3 Þibleoğlu Ömer Mehmed İsmail 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
87 - 1 Koca Velioğlu Ali Veli 45 0 0 Koca Kavacık
88 - 1 İlyasoğlu Hüseyin Emin 45 0 0 Koca Kavacık
88 - 2 İlyasoğlu Hüseyin Emin Emin 7 0 0 oğlu Koca Kavacık ama
89 - 1 İlyasoğlu Hüseyin Ahmed 40 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
90 - 1 Sinanoğlu Mehmed Hüseyin 50 0 0 Koca Kavacık
90 - 2 Sinanoğlu Mehmed Hüseyin Ali 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
90 - 3 Ali Ahmed 12 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
91 - 1 Sarıoğlu Osman Mustafa 50 0 0 Koca Kavacık
91 - 2 Sarıoğlu Osman Mustafa Ali 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
92 - 1 Demirci İbrahimoğlu Halil 45 0 0 Koca Kavacık
92 - 2 Demirci İbrahimoğlu Halil İbrahim 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
92 - 3 Demirci İbrahimoğlu Halil Süleyman 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
92 - 4 Demirci İbrahimoğlu Mehmed 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
93 - 1 Osmanoğlu İsmail 0 0 0 Demirci Koca Kavacık
94 - 1 K...oğlu Abidin Abdullah 10 0 0 Koca Kavacık
94 - 2 K...oğlu Abidin Ali 5 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
95 - 1 K...oğlu Abidin İbrahim 45 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
95 - 2 Süleyman 7 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
96 - 1 Demirci İbrahimoğlu 40 0 0 Koca Kavacık topal
97 - 1 Kocaoğlu Halil Ramazan 45 0 0 Koca Kavacık
97 - 2 Kocaoğlu Halil Ramazan İsmail 2 0 0 oğlu Koca Kavacık
98 - 1 Kabacaoğlu Hüseyin Musa 0 0 0 Koca Kavacık
98 - 2 Kabacaoğlu Hüseyin Musa Halis 21 0 0 Koca Kavacık Bekar
99 - 1 Þibleoğlu Osman Hüseyin 40 0 0 Koca Kavacık
99 - 2 Þibleoğlu Osman Hüseyin Osman 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
99 - 3 Þibleoğlu Osman Hüseyin Süleyman 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
100 - 1 Demircioğlu Mustafa 34 0 0 Koca Kavacık
100 - 2 Demircioğlu Bekir 32 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
100 - 3 Demircioğlu Bekir Hüseyin 0 0 0 Koca Kavacık Bir aylık
101 - 1 Demirci Mehmedoğlu Mehmed 10 0 0 Koca Kavacık
101 - 2 Demirci Mehmedoğlu Ahmed 8 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
102 - 1 Kadıoğlu Süleyman Abdülkerim 40 0 0 Koca Kavacık
103 - 1 Alagözoğlu Ali Halil 40 0 0 Koca Kavacık
104 - 1 Alagözoğlu Ali Süleyman 50 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
104 - 2 Alagözoğlu Ali Süleyman Ali 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
104 - 3 Alagözoğlu Ali Himmet 0 0 0 Kardeşi Koca Kavacık bir kaç seneden beri Mihaliç tarafında imiş
105 - 1 Zurnacıoğlu Mehmed Yakub 0 0 0 Koca Kavacık
105 - 2 Zurnacıoğlu Mehmed Yakub Hasan 0 0 0 Koca Kavacık Bekar
105 - 3 Zurnacıoğlu Mehmed Yakub Mehmed 15 0 0 Koca Kavacık Bekar
105 - 4 Zurnacıoğlu Mehmed Yakub Ali 8 0 0 Koca Kavacık
106 - 1 Telbekoğlu Abdullah Süleyman 17 0 0 Koca Kavacık Bekar
107 - 1 Muradoğlu Mustafa Halil 40 0 0 Koca Kavacık
107 - 2 Muradoğlu Mustafa Halil Mustafa 2 7 1251 Koca Kavacık
108 - 1 Çakıroğlu Hüseyin 16 0 0 Koca Kavacık Bekar
108 - 2 Çakıroğlu Mehmed 8 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
109 - 1 Hasan Ahmed 0 0 0 Koca Kavacık Sorgunlu
110 - 1 Ahmedoğlu Mehmed 26 0 0 Koca Kavacık Bekar
110 - 2 Abdullah 0 0 0 kayın babası Koca Kavacık ihtiyar, emekli
111 - 1 İnce Kaydıoğlu Feyzullah Ahmed 45 0 0 Koca Kavacık
111 - 2 İnce Kaydıoğlu Feyzullah Ahmed Halil 6 0 0 oğlu Koca Kavacık
111 - 3 İnce Kaydıoğlu Feyzullah Bekir 30 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
112 - 1 Kabacaoğlu Hüseyin Hasan 0 0 0 Koca Kavacık emekli
112 - 2 Kabacaoğlu Hüseyin Hasan Süleyman 19 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
113 - 1 Demirci Ömeroğlu Mustafa ... 45 0 0 Koca Kavacık
114 - 1 Tavlıoğlu Mehmed Halil 40 47 1253 Koca Kavacık
114 - 2 Tavlıoğlu Mehmed Halil Mustafa 12 0 0 oğlu Koca Kavacık
114 - 3 Tavlıoğlu Mehmed Halil Süleyman 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
114 - 4 Tavlıoğlu Osman 3 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
114 - 5 Ahmed 10 0 0 üvey oğlu Koca Kavacık
115 - 1 Tavlıoğlu Mehmed Mustafa Süleyman 8 0 0 kardeşi oğlu Koca Kavacık
115 - 2 Tavlıoğlu Mehmed Mustafa ... 3 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
116 - 1 Eyüboğlu Mehmed 0 0 1252 Koca Kavacık emekli
116 - 2 Eyüboğlu Mehmed Abdullah 40 0 0 oğlu Koca Kavacık
116 - 3 Eyüboğlu Mehmed Abdullah Ali 6 0 0 torunu Koca Kavacık
116 - 4 Eyüboğlu Mehmed Abdullah Ahmed 4 0 0 torunu Koca Kavacık
116 - 5 Eyüboğlu Mehmed Abdullah Selim 0 0 0 torunu Koca Kavacık altı aylık
117 - 1 Bodur Süleyman 0 0 0 Koca Kavacık
117 - 2 Bodur Süleyman Osman 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
118 - 1 Þerif Ahmedoğlu Mahmud 40 0 0 Koca Kavacık
118 - 2 Þerif Ahmedoğlu Mahmud Ali 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
118 - 3 Þerif Ahmedoğlu Ali 0 0 0 Kardeşi Koca Kavacık Kütahya kazası Kızıl Yakub köyünde işçi
119 - 1 Demircioğlu İsmail Ali 40 0 0 Koca Kavacık
119 - 2 Demircioğlu İsmail Ali Mehmed 10 0 0 oğlu Koca Kavacık
119 - 3 Demircioğlu Süleyman Ali Süleyman 4 0 0 oğlu Koca Kavacık
119 - 4 Demircioğlu İsmail Ali Ahmed 3 0 0 oğlu Koca Kavacık
120 - 1 Demirci İbrahimoğlu Ali 32 0 0 Koca Kavacık
120 - 2 Demirci İbrahimoğlu Abdullah 30 0 0 Koca Kavacık Bekar
120 - 3 Demirci İbrahimoğlu Ali Numan 0 0 0 Koca Kavacık altı aylık
121 - 1 Abdioğlu Abdullah Emin 15 0 0 Berber Koca Kavacık Bekar
122 - 1 Sarı Feyzioğlu Süleyman 45 0 0 Koca Kavacık
122 - 2 Sarı Feyzioğlu Süleyman Feyzi 15 0 0 Koca Kavacık Bekar
122 - 3 Sarı Feyzioğlu Süleyman Emin 8 0 0 oğlu Koca Kavacık
122 - 4 Sarı Feyzioğlu Süleyman Mustafa 1 0 0 oğlu Koca Kavacık
123 - 1 Sarı Feyzioğlu Halil 30 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
123 - 2 Sarı Feyzioğlu Mustafa 27 0 0 Kardeşi Koca Kavacık
124 - 1 Gök Feyzioğlu Yusuf Osman 50 0 0 Koca Kavacık
125 - 1 Horaloğlu Veli 0 0 0 Koca Kavacık
125 - 2 Horaloğlu Veli Mehmed Ali 8 9 1247 oğlu Koca Kavacık
126 - 1 Eyüboğlu Danga Abdullah 0 0 0 Koca Kavacık
126 - 2 Eyüboğlu Danga Abdullah Halil 14 0 0 oğlu Koca Kavacık Bekar
127 - 1 Sarıoğlu Kara Ali 0 0 0 Koca Kavacık emekli
128 - 1 Ali Dayı 0 0 0 Koca Kavacık topal
128 - 2 Ali Dayı Mehmed 1 0 0 oğlu Koca Kavacık