Ericek Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Caferoğlu Ahmed Abdullah 45 0 0 Muhtar Ericek
1 - 2 Caferoğlu Ahmed Abdullah Osman 2 0 1253 oğlu Ericek
1 - 3 Caferoğlu Ahmed Abdullah Hasan 6 0 1253 oğlu Ericek
1 - 4 Caferoğlu Mehmed Ahmed 80 0 0 babası Ericek
1 - 5 Caferoğlu Ahmed Mehmed 37 0 0 kardeşi Ericek
2 - 1 Bezirganoğlu Abdullah Ali 58 0 0 Ericek
2 - 2 Bezirganoğlu Abdullah Ali Mustafa 35 0 0 oğlu Ericek
2 - 3 Bezirganoğlu Abdullah Ali Halil 9 0 1253 oğlu Ericek
2 - 4 Bezirganoğlu Abdullah Ali Mustafa Mehmed 2 0 0 torunu Ericek
3 - 1 Bezirganoğlu Abdullah Molla Hüseyin 56 0 0 Ericek
3 - 2 Bezirganoğlu Abdullah Hüseyin Molla Mehmed 15 0 0 oğlu Ericek
3 - 3 Bezirganoğlu Abdullah Hüseyin Mustafa 3 0 0 oğlu Ericek
4 - 1 Kocabaşoğlu Mehmed Ali 50 0 0 Ericek
4 - 2 Kocabaşoğlu Mehmed Ali Mustafa 10 0 0 oğlu Ericek
5 - 1 Hasan Aydınlı İbrahim 52 0 0 Ericek
5 - 2 Hasan İbrahim İsmail 4 0 0 oğlu Ericek
5 - 3 Hasan İbrahim Hasan 1 0 0 oğlu Ericek
6 - 1 Bezirganoğlu İbrahim İsmail 38 0 0 Ericek
6 - 2 Bezirganoğlu İbrahim İsmail Mehmed Ali 9 0 0 oğlu Ericek
6 - 3 Bezirganoğlu İbrahim İsmail Ahmed 2 0 0 oğlu Ericek
6 - 4 Bezirganoğlu İbrahim ... Durali 11 0 0 kardeşi oğlu Ericek
6 - 5 Bezirganoğlu İbrahim ... Mustafa 2 0 0 kardeşi oğlu Ericek
7 - 1 Kadıoğlu İsmail Ahmed 45 0 0 Ericek
7 - 2 Kadıoğlu İsmail 83 0 1247 babası Ericek
7 - 3 Kadıoğlu İsmail Ahmed Abdullah 3 0 0 oğlu Ericek
7 - 4 Kadıoğlu İsmail Ahmed Ali 0 0 1253 oğlu Ericek
8 - 1 Meyvalıoğlu Halis İbrahim 16 0 0 Ericek Bekar
9 - 1 Kara Mehmedoğlu Kara Mehmed İbrahim 40 0 0 Ericek
9 - 2 Kara Mehmedoğlu Mehmed İbrahim Mehmed 1 0 0 oğlu Ericek
9 - 3 Kara Mehmedoğlu Mehmed İbrahim Halil 0 0 0 oğlu Ericek
10 - 1 Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed 60 0 1247 Ericek
10 - 2 Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed Hasan 32 0 0 oğlu Ericek
10 - 3 Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed Süleyman 23 0 0 oğlu Ericek
10 - 4 Ahmedoğlu Hüseyin Mehmed Hasan Hüseyin 2 0 0 torunu Ericek
11 - 1 Kara Mehmedoğlu Mehmed Mehmed 10 0 0 Ericek
11 - 2 Kara Mehmedoğlu Mehmed Ahmed 3 0 0 kardeşi Ericek
12 - 1 Çobanoğlu Halil Osman 23 0 0 Ericek Bekar
12 - 2 Çobanoğlu Halil Mehmed Ali 9 0 0 kardeşi Ericek
12 - 3 Çobanoğlu Halil Ahmed 5 0 0 kardeşi Ericek
13 - 1 Ahmed Ağaoğlu Ahmed Ağa Mustafa 35 0 0 Ericek
13 - 2 Ahmed Ağaoğlu Ahmed Ağa İbrahim 9 0 0 kardeşi Ericek
14 - 1 İmamoğlu İbrahim Memiş 42 0 0 Ericek
14 - 2 İmamoğlu İbrahim Memiş Süleyman 2 0 1251 oğlu Ericek
15 - 1 Kordumanoğlu Osman Hasan 47 0 0 Ericek
15 - 2 Kordumanoğlu Osman Hasan Mehmed 3 0 0 oğlu Ericek
16 - 1 Yallıoğlu Musa Ali 15 0 0 Ericek Bekar
17 - 1 Yallıoğlu Ali Ali 16 0 0 Ericek Bekar
18 - 1 Mehmed Yakub 65 0 1250 Hatib Ericek
18 - 2 Mehmed Yakub İbrahim 7 0 0 oğlu Ericek
18 - 3 Mehmed Yakub Ahmed 4 0 0 oğlu Ericek
19 - 1 Ayvazoğlu Abdullah Hasan 60 0 1251 Ericek
19 - 2 Ayvazoğlu Abdullah Hasan Mustafa 38 0 1250 oğlu Ericek
19 - 3 Ayvazoğlu Abdullah Hasan Mustafa Abdullah 3 0 1253 oğlu Ericek