Düğüncüler Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 ...oğlu Hasan Mehmed 51 0 0 Muhtar Düğüncüler
1 - 2 ...oğlu Hasan Ahmed 42 0 0 kardeşi Düğüncüler
1 - 3 ...oğlu Hasan İbrahim 38 0 0 kardeşi Düğüncüler
1 - 4 ...oğlu Hasan Ahmed Ali 7 0 0 Ahmedin oğlu Düğüncüler
1 - 5 ...oğlu Hasan Ahmed Hasan 1 0 1252 Ahmedin oğlu Düğüncüler
2 - 1 Mehmed Molla Tahir 32 0 0 İmam Düğüncüler
3 - 1 Uzunoğlu Abdullah İbrahim 49 0 0 Düğüncüler
4 - 1 Hasan Beşeoğlu Yusuf Ahmed 57 0 0 Düğüncüler
4 - 2 Hasan Beşeoğlu Yusuf Ahmed Yusuf 11 0 0 oğlu Düğüncüler
4 - 3 Hasan Beşeoğlu Yusuf Ahmed Salih 5 0 0 oğlu Düğüncüler
5 - 1 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Mehmed 35 0 0 Düğüncüler
5 - 2 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Molla Hüseyin 30 0 0 kardeşi Düğüncüler
5 - 3 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Mehmed Ali 6 0 0 oğlu Düğüncüler
5 - 4 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Mehmed Mustafa 4 0 0 oğlu Düğüncüler
5 - 5 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Mehmed Halil 2 0 0 oğlu Düğüncüler
5 - 6 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Mehmed Ömer 1 0 0 oğlu Düğüncüler
6 - 1 Demircioğlu Mehmed Hüseyin 65 0 0 Düğüncüler
6 - 2 Demircioğlu Mehmed Hüseyin Emin 40 0 0 oğlu Düğüncüler
6 - 3 Demircioğlu Mehmed Hüseyin Abdürrahman 23 0 0 oğlu Düğüncüler
6 - 4 Demircioğlu Mehmed Hüseyin Molla Ali 0 0 0 oğlu Düğüncüler Bursada ilim tahsilinde
6 - 5 Demircioğlu Mehmed Hüseyin Emin İsrail 4 0 0 Eminin oğlu Düğüncüler
6 - 6 Demircioğlu Mehmed Hüseyin Emin Mehmed 3 0 0 oğlu Düğüncüler
7 - 1 Bayramoğlu Mustafa İbrahim 43 0 0 Düğüncüler
7 - 2 Bayramoğlu Mustafa İbrahim Mehmed 1 0 0 oğlu Düğüncüler
7 - 3 Bayramoğlu Mustafa Veli 35 0 0 kardeşi Düğüncüler
8 - 1 ...oğlu Hasan Ali 40 0 0 Düğüncüler
8 - 2 ...oğlu Hasan Halil 0 0 0 kardeşi Hizmetkar Düğüncüler Sincan Kazasında Demirci Köyünde hizmetkar
8 - 3 ...oğlu Hasan Ömer 25 0 0 kardeşi Düğüncüler
9 - 1 Ahmedoğlu Yusuf İbrahim 40 0 0 Düğüncüler
9 - 2 Ahmedoğlu Yusuf İbrahim Yusuf 16 0 0 oğlu Düğüncüler
10 - 1 Hacıoğlu İsmail Mehmed 0 0 1250 Düğüncüler Taşrada
10 - 2 Hacıoğlu İsmail Mehmed İbrahim 15 0 0 oğlu Düğüncüler
10 - 3 Hacıoğlu İsmail Mehmed İsmail 17 0 0 oğlu Düğüncüler
10 - 4 Hacıoğlu İsmail Mehmed Ahmed 9 0 0 oğlu Düğüncüler
10 - 5 Hacıoğlu İsmail Mehmed Halil 5 0 0 oğlu Düğüncüler
11 - 1 Bayramoğlu İbrahim İsmail 55 0 0 Düğüncüler
11 - 2 Bayramoğlu İbrahim İsmail Osman 35 0 0 oğlu Düğüncüler
12 - 1 Eskicioğlu Ahmed Abdullah 0 0 0 Düğüncüler Taşrada
12 - 2 Eskicioğlu Ahmed Abdullah İsmail 13 0 0 oğlu Düğüncüler
12 - 3 Eskicioğlu Ahmed Abdullah Mehmed 23 0 0 oğlu Düğüncüler
13 - 1 Eskicioğlu Mustafa Salih 16 0 0 Düğüncüler
14 - 1 Koca Himmetoğlu Mehmed Halil 55 0 0 Düğüncüler
14 - 2 Koca Himmetoğlu Mehmed Halil Halil 9 0 0 oğlu Düğüncüler
14 - 3 Koca Himmetoğlu Mehmed Halil Mehmed 1 0 1252 oğlu Düğüncüler
15 - 1 Koca Abdullahoğlu İsmail Mehmed 42 0 0 Düğüncüler
15 - 2 Koca Abdullahoğlu İsmail Mehmed Mustafa 3 0 0 oğlu Düğüncüler
16 - 1 Koca Himmetoğlu Ömer Ahmed 31 0 0 Düğüncüler
16 - 2 Ali 4 0 0 üvey oğlu Düğüncüler
16 - 3 Ahmed 3 0 0 üvey oğlu Düğüncüler
17 - 1 Koca Süleymanoğlu ... Abdullah 9 0 0 Düğüncüler
17 - 2 Koca Süleymanoğlu ... Ömer 6 0 0 kardeşi Düğüncüler
18 - 1 Mehmed Sincanlı Mehmed 40 0 0 Düğüncüler Avarız Hanesi olarak kayıtlı
19 - 1 Kara Musaoğlu Abdullah İbrahim 62 0 0 Düğüncüler
19 - 2 Kara Musaoğlu Abdullah İbrahim Abdullah 26 0 1249 oğlu Düğüncüler
19 - 3 Kara Musaoğlu Abdullah İbrahim Ali 15 0 0 oğlu Düğüncüler
19 - 4 Kara Musaoğlu Abdullah ... İbrahim 9 0 1247 kardeşi oğlu Düğüncüler
19 - 5 Kara Musaoğlu Abdullah ... Halil 5 0 0 kardeşi oğlu Düğüncüler
20 - 1 Musaoğlu Mustafa Musa 35 0 0 Düğüncüler
21 - 0 Alemdaroğlu Ali Mustafa 25 0 0 kardeşi Düğüncüler
21 - 1 Alemdaroğlu Ali Mehmed 28 0 0 Düğüncüler
21 - 3 Alemdaroğlu Ali Bekir 13 0 0 kardeşi Düğüncüler
22 - 1 Eskicioğlu Halil Ali 35 0 0 Düğüncüler
22 - 2 Eskicioğlu Halil Ali Osman 2 0 0 oğlu Düğüncüler
22 - 3 Halil 10 0 0 üvey kardeşi Düğüncüler
23 - 1 Hatiboğlu Hüseyin İbrahim 58 0 0 Düğüncüler
23 - 2 Hatiboğlu Hüseyin İbrahim Nureddin 23 0 0 oğlu Düğüncüler
23 - 3 Hatiboğlu Hüseyin İbrahim Mahmud 11 0 0 oğlu Düğüncüler
24 - 1 Hatiboğlu İsmail Hüseyin 18 0 0 Düğüncüler Bekar
24 - 2 Hatiboğlu İsmail Halil 16 0 0 kardeşi Düğüncüler
25 - 1 Kara Bekiroğlu Kaldı? 6 0 0 Düğüncüler
26 - 1 Suhteoğlu İbrahim Halil 29 0 1247 Düğüncüler
26 - 2 Suhteoğlu İbrahim İbrahim 25 0 0 kardeşi Düğüncüler
26 - 3 Suhteoğlu İbrahim Ahmed 16 0 0 kardeşi Düğüncüler
26 - 4 Suhteoğlu İbrahim Halil Ali 5 0 0 oğlu Düğüncüler
27 - 1 Koca Abdullahoğlu Hasan Ömer 0 0 0 Düğüncüler Taşrada
27 - 2 Koca Abdullahoğlu Hasan Ömer Osman 13 0 0 oğlu Düğüncüler
27 - 3 Koca Abdullahoğlu Hasan Ömer Ali 4 0 0 oğlu Düğüncüler
27 - 4 Koca Abdullahoğlu Hasan Ömer İbrahim 2 0 0 oğlu Düğüncüler
28 - 1 Eskicioğlu Halil Ahmed 45 0 1249 Düğüncüler Vefat : 15 Þevval 1249 , 25 Þubat 1834
28 - 2 Eskicioğlu Halil Ahmed Mustafa 2 0 0 oğlu Düğüncüler
29 - 1 Kethüdaoğlu Hasan Osman 45 0 1253 Düğüncüler Vefat : 15 Safer 1253, 21 Mayıs 1837
29 - 2 Kethüdaoğlu Hasan Osman Osman 4 0 0 oğlu Düğüncüler
30 - 1 Molla Ömeroğlu ... Musa 0 0 0 Hizmetkar Düğüncüler Sincan Delice Köyünde hizmetkar
30 - 2 Molla Ömeroğlu ... Musa Ahmed 15 0 0 oğlu Düğüncüler
30 - 3 Molla Ömeroğlu ... Musa Mehmed Ali 0 0 0 oğlu Hizmetkar Düğüncüler Sincan Delice Köyünde babası yanında hizmetkar
31 - 1 Koca Osmanoğlu ... Abdürrahman 49 0 1247 Düğüncüler
31 - 2 Koca Osmanoğlu ... Abdürrahman Mehmed 26 0 0 oğlu Düğüncüler
31 - 3 Koca Osmanoğlu ... Abdürrahman Mehmed Osman 0 0 0 oğlu Düğüncüler
32 - 1 Koca Osmanoğlu Ömer Ali 37 0 0 Düğüncüler
32 - 2 Koca Osmanoğlu Ömer Ahmed 36 0 1253 kardeşi Düğüncüler Vefat :17 Zilhicce 1253, 14 Mart 1838
32 - 3 Koca Osmanoğlu Ömer Ali Ömer 0 0 0 oğlu Düğüncüler Doğum : 29 Cemaziyelevvel 1253, 31 Ağustos 1837
33 - 1 Koca Abdullahoğlu ... Mehmed Ali 0 0 0 Düğüncüler Taşrada
33 - 2 Koca Abdullahoğlu ... Mehmed Ali Mehmed 1 0 0 oğlu Düğüncüler
34 - 1 Koca Himmetoğlu Mehmed İbrahim 0 0 0 Düğüncüler Taşrada
34 - 2 Koca Himmetoğlu Mehmed İbrahim Mehmed 5 0 0 oğlu Düğüncüler
35 - 1 Çoban Bekiroğlu ... Mustafa 16 0 0 Düğüncüler
35 - 2 Çoban Bekiroğlu Mehmed 9 0 0 amcası oğlu Düğüncüler