Gedikviran Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
0 - 0 Yanıkoğlu? Mehmed Ali Hasan Mehmed 4 0 0 torunu Gedikviran
1 - 1 Mustafa İbrahim 45 0 0 İmam hatip beratlı Gedikviran
1 - 2 Mustafa İbrahim Ali 10 0 0 oğlu Gedikviran
1 - 3 Mustafa İbrahim Ahmed 0 0 0 oğlu Gedikviran 2 aylık
2 - 1 Bıçaklıoğlu? Mehmed Mehmed 40 0 0 Muhtar , ziraatçi Gedikviran
2 - 2 Bıçaklıoğlu? Mehmed Mehmed Osman 12 0 0 oğlu Gedikviran
2 - 3 Bıçaklıoğlu? Mehmed Mehmed Ali 8 0 1253 oğlu Gedikviran
2 - 4 Bıçaklıoğlu? Mehmed Mehmed Ahmed 5 0 0 oğlu Gedikviran
3 - 1 Rahimoğlu Ali Ali 30 0 0 Berber Gedikviran
3 - 2 Ali 0 0 0 üvey oğlu Gedikviran Balıkesirli?
4 - 1 Taşlıoğlu Mahmud Mehmed 0 0 0 Ziraatçi Gedikviran
4 - 2 Taşlıoğlu Mahmud Mehmed Abdurrahman 30 0 0 oğlu Gedikviran
4 - 3 Taşlıoğlu Mahmud Mehmed Osman 11 0 0 oğlu Gedikviran
4 - 4 Taşlıoğlu Mahmud Mehmed Þerif 6 0 0 oğlu Gedikviran
5 - 1 Gör..oğlu İbrahim Mehmed 23 0 0 Gedikviran
5 - 2 Gör..oğlu İbrahim Hasan 20 0 0 kardeşi Gedikviran Maslahat için .. ya gitmiş
6 - 1 Hüseyin Osman 50 0 0 Sipahi emeklisinden Gedikviran
6 - 2 Hüseyin Osman Hüseyin 1 0 1250 oğlu Gedikviran
7 - 1 Demircioğlu Molla Ahmed Ahmed 15 0 0 Gedikviran Bekar
7 - 2 Demircioğlu Molla Ahmed Halil 12 0 0 kardeşi Gedikviran
8 - 1 Alioğlu Mustafa Veli 45 0 0 Ziraatçi Gedikviran
8 - 2 Alioğlu Mustafa Veli İbrahim 10 0 0 oğlu Gedikviran
8 - 3 Alioğlu Mustafa Veli Ali 5 0 0 oğlu Gedikviran
9 - 1 Kapusuzoğlu İbrahim Osman 40 0 0 Ziraatçi Gedikviran
9 - 2 Kapusuzoğlu İbrahim Osman Ali 8 0 0 oğlu Gedikviran
9 - 3 Kapusuzoğlu İbrahim Osman İbrahim 2 0 0 oğlu Gedikviran
9 - 4 Kapusuzoğlu İbrahim Osman Mehmed 0 0 0 oğlu Gedikviran 2 aylık
10 - 1 Kapusuzoğlu İbrahim Ahmed 32 0 0 kardeşi Ziraatçi Gedikviran
10 - 2 Kapusuzoğlu İbrahim Ahmed Halil 2 0 0 oğlu Gedikviran
10 - 3 Kapusuzoğlu İbrahim Molla Ömer 20 0 0 kardeşi Gedikviran Bursada tahsilde
11 - 1 Abdülkadiroğlu İbrahim Mehmed 34 0 0 Ziraatçi Gedikviran
11 - 2 Halil Ali 8 0 0 Gedikviran
12 - 1 Derviş Alioğlu Ali Mehmed 55 0 0 Ziraatçi Gedikviran
13 - 1 Nasuhoğlu Mehmed Ali 20 0 0 Ziraatçi Gedikviran
13 - 2 Nasuhoğlu Mehmed Mustafa 8 0 1252 kardeşi Gedikviran
14 - 1 Köçekoğlu Hüseyin Mustafa 50 0 0 Ziraatçi Gedikviran
14 - 2 Köçekoğlu Hüseyin Mustafa Hüseyin 17 0 0 oğlu Gedikviran
14 - 3 Köçekoğlu Hüseyin Mustafa Hasan 1 0 1250 oğlu Gedikviran
14 - 4 Hasan Ahmed 6 0 1249 üvey oğlu Gedikviran
15 - 1 Köçekoğlu Hüseyin Ali Ali 8 0 0 14-1 Mustafanın kardeşi oğlu Gedikviran
15 - 2 Köçekoğlu Hüseyin Ali Sefer 6 0 0 kardeşi Gedikviran
16 - 1 Keleşoğlu? Osman Ali 0 0 1247 Ziraatçi Gedikviran çok yaşlı
16 - 2 Keleşoğlu? Osman Ali Ahmed 30 0 0 oğlu Gedikviran tek gözlü
16 - 3 Keleşoğlu? Osman Ali Ahmed Süleyman 2 0 0 torunu Gedikviran
17 - 1 Çavuşoğlu Osman Hüseyin 15 0 0 İşçi Gedikviran Bekar
18 - 1 Halil Arif 0 0 0 Eski Alay Beyi , emekli sipahi Gedikviran Bursada zindan Kapıdaki evine kayıtlı
18 - 2 Halil Arif Abdullah Ağa 40 0 0 oğlu Ziraatçi Gedikviran
18 - 3 Halil Arif Hasan 20 0 0 oğlu Gedikviran delikanlı
18 - 4 Halil Arif Musa 1 0 0 oğlu Gedikviran
18 - 5 Halil Arif Hasan İsmail 1 0 0 torunu Gedikviran
18 - 6 Mehmed 12 0 1250 ... Gedikviran
19 - 1 Halil Hüseyin Bey 0 0 0 kardeşi Süveri askeri Gedikviran ... Ağanın izniyle gelmiş, sonra İstanbula geitmiş
19 - 2 Halil Hüseyin Bey İbrahim 12 0 1249 oğlu Gedikviran
19 - 3 Halil Hüseyin Bey Salih 4 0 0 oğlu Gedikviran
20 - 1 Alay Beyioğlu İsmail Mehmed 0 0 0 Eşkinci Askeri Süvariden Gedikviran .. Ağa taburunda
20 - 2 Alay Beyioğlu İsmail Ali Bey 0 0 0 kardeşi Asker Gedikviran
20 - 3 Alay Beyioğlu İsmail Yusuf 0 0 0 kardeşi Asker Gedikviran
20 - 4 Alay Beyioğlu İsmail Ahmed 1 0 0 kardeşi Gedikviran
20 - 5 Alay Beyioğlu İsmail Yakub 6 0 0 kardeşi Gedikviran
21 - 1 Hacı Arifoğlu Ali Mustafa 0 0 0 Asker, Eşkinci Gedikviran
21 - 2 Hacı Arifoğlu Ali Mustafa İbrahim 10 0 0 oğlu Gedikviran
21 - 3 Hacı Arifoğlu Ali Ahmed 0 0 0 kardeşi Asker Gedikviran mevmi ileyhin Günlük? taburunda
22 - 1 Ali Mehmed 50 0 0 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
22 - 2 Ali Mehmed Ahmed 10 0 0 oğlu Gedikviran
22 - 3 Ali Mehmed Ali 8 0 0 oğlu Gedikviran
22 - 4 Ali Hüseyin İsmail 5 0 0 kardeşi oğlu Gedikviran
23 - 1 ...beşeoğlu Mehmed Halil 0 0 0 Asker, Eşkinci Gedikviran Aşkara? taburunda
23 - 2 ...beşeoğlu Mehmed Halil İsmail 10 0 0 oğlu Gedikviran
24 - 1 ...beşeoğlu Hasan Mustafa 0 0 0 Asker, Eşkinci Gedikviran Gezelek? taburunda
24 - 2 ...beşeoğlu Hasan Mustafa Hasan 4 0 0 oğlu Gedikviran
24 - 3 ...beşeoğlu Hasan Mustafa Mehmed 2 0 0 oğlu Gedikviran
25 - 1 İsmail Ahmed 40 0 0 Eşkinci emeklisi Gedikviran
25 - 2 İsmail Ahmed Ali 8 0 0 oğlu Gedikviran
25 - 3 Hüseyin 15 0 0 üvey oğlu Gedikviran Bekar
25 - 4 İsmail Mustafa 10 0 0 kardeşi Gedikviran
26 - 1 ...beşeoğlu Ömer Halil 28 0 0 Gedikviran
26 - 2 ...beşeoğlu Ömer Halil Ömer 0 0 0 oğlu Gedikviran
26 - 3 ...beşeoğlu Ömer Osman 0 0 0 kardeşi Asakiri mansureden Gedikviran
27 - 1 Mustafa Ömer 0 0 1247 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
27 - 2 Mustafa Ömer Mustafa 8 0 0 oğlu Gedikviran
28 - 1 İmamoğlu Ali Mehmed Çavuş 0 0 0 Eşkinci Askeri Gedikviran Aşkara? taburunda
28 - 2 İmamoğlu Ali Mehmed Çavuş Ali 8 0 0 oğlu Gedikviran
28 - 3 İmamoğlu Ali Mehmed Çavuş Halil 5 0 0 oğlu Gedikviran
28 - 4 İmamoğlu Ali Ahmed 0 0 0 kardeşi Eşkinci Askeri Gedikviran Gezelek? taburunda
29 - 1 Turaboğlu Mehmed Ahmed 0 0 0 Eşkinci Askeri Gedikviran ... taburunda
29 - 2 Turaboğlu Mehmed Ahmed İbrahim 10 0 0 oğlu Gedikviran
30 - 1 İmam İsmailoğlu Osman Hasan 0 0 0 Gedikviran mevmi ileyh ? taburunda
30 - 2 İmam İsmailoğlu Osman Hasan Osman 10 0 0 oğlu Gedikviran
30 - 3 İmam İsmailoğlu Osman Hasan Ahmed 6 0 0 oğlu Gedikviran
30 - 4 İmam İsmailoğlu Osman Hüseyin 40 0 0 kardeşi Gedikviran
30 - 5 İmam İsmailoğlu Osman Hasan İbrahim 1 0 1250 oğlu Gedikviran
30 - 6 İmam İsmailoğlu Osman Ali 38 0 0 kardeşi Gedikviran
30 - 7 Halil Mustafa 15 0 0 Gedikviran Bekar
31 - 1 İbrahim Osman 50 0 0 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
31 - 2 İbrahim Osman Ali 30 0 0 oğlu Gedikviran
31 - 3 İbrahim Osman İbrahim 24 0 0 oğlu Gedikviran
31 - 4 İbrahim Osman Hüseyin 17 0 0 oğlu Gedikviran Bekar
31 - 5 İbrahim Osman İbrahim Abdullah 1 0 0 oğlu Gedikviran
32 - 1 İbrahim Mehmed 0 0 0 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
32 - 2 İbrahim Mehmed Halil 28 0 0 oğlu Gedikviran
32 - 3 İbrahim Mehmed Ahmed 3 0 1250 oğlu Gedikviran
32 - 4 İbrahim Mehmed Halil Ali 1 0 0 torunu Gedikviran
33 - 1 Mehmed Abdullah 45 0 1251 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
33 - 2 Mehmed Abdullah Mahmud 6 0 0 oğlu Gedikviran
34 - 1 Halil Ahmed 0 0 0 Eşkinci askeri emeklisi Gedikviran
34 - 2 Halil Ahmed Halil 12 0 0 oğlu Gedikviran
34 - 3 Halil Ahmed Ali 8 0 0 oğlu Gedikviran
34 - 4 Halil Ahmed İbrahim 5 0 0 oğlu Gedikviran
34 - 5 Halil Ahmed İsmail 3 0 1250 oğlu Gedikviran
34 - 6 Halil Veli 0 0 0 kardeşi Gedikviran
34 - 7 Halil Ahmed Mehmed 1 0 0 oğlu Gedikviran
35 - 1 Yanıkoğlu İbrahim Süleyman 6 0 0 Eşkinci Askeri Gedikviran
36 - 1 Bekaroğlu ... Mehmed 0 0 0 Eşkinci Askeri Gedikviran Hafız? Ağa taburunda
36 - 2 Bekaroğlu ... Mehmed Mustafa 15 0 0 oğlu Gedikviran Bekar
36 - 3 Bekaroğlu ... Mehmed Hasan 10 0 0 oğlu Gedikviran tek gözlü
36 - 4 Bekaroğlu ... Mehmed İsmail 8 0 0 oğlu Gedikviran
36 - 5 Bekaroğlu ... Mehmed Halil 5 0 0 oğlu Gedikviran
36 - 6 Bekaroğlu ... Mehmed Ahmed 2 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 1 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa 45 0 0 Ziraatçi Gedikviran
37 - 2 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa İbrahim 19 0 0 oğlu Gedikviran Bekar
37 - 3 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Hüseyin 16 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 4 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Hasan 12 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 5 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Ahmed 10 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 6 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Mehmed 6 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 7 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Ali 2 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 8 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa Himmet 1 0 0 oğlu Gedikviran
37 - 9 Bıçaklıoğlu? Himmet Mustafa İbrahim Süleyman 1 0 0 oğlu Gedikviran
38 - 1 İmamoğlu Hüseyin Hasan 22 0 0 Gedikviran
38 - 2 Ali Osman 8 0 0 kayın biraderi Gedikviran Gökçedağlı
39 - 1 Tonyaoğlu? Süleyman 40 0 0 Gedikviran tek gözlü
40 - 1 Tonyaoğlu? Ahmed 0 0 0 kardeşi Gedikviran
41 - 1 Gedikoğlu İsmail Mustafa 55 0 1251 Ziraatçi Gedikviran
41 - 2 Gedikoğlu İsmail Mustafa Ömer 26 0 0 oğlu Gedikviran
41 - 3 Gedikoğlu İsmail Mustafa İsmail 20 0 0 oğlu Gedikviran delikanlı
42 - 1 Geyvanoğlu? Ahmed Mehmed 40 0 0 Ziraatçi Gedikviran
42 - 2 Geyvanoğlu? Ahmed Mustafa 36 0 0 kardeşi Gedikviran
43 - 1 Yanıkoğlu? Mehmed Ali 0 0 0 Gedikviran İki ay önce Tavşanlı Gürağaç köyünden ...
43 - 2 Yanıkoğlu? Mehmed Ali Hasan 24 0 0 oğlu Gedikviran delikanlı
44 - 1 Buseklioğlu? Mustafa Hasan 0 0 0 Gedikviran İki ay önce Tavşanlı Ayvalı köyünden ..
44 - 2 Buseklioğlu? Mustafa Hasan Mustafa 2 0 0 oğlu Gedikviran
45 - 1 Çamurcuoğlu Mehmed Ahmed 30 0 0 Gedikviran Beş ay önce Bursaya ...
45 - 2 Çamurcuoğlu Mehmed Ahmed Osman 2 0 0 oğlu Gedikviran
45 - 3 Çamurcuoğlu Mehmed Ahmed Mehmed 2 0 0 oğlu Gedikviran
45 - 4 Çamurcuoğlu Mehmed Ahmed Mustafa 1 0 0 oğlu Gedikviran
46 - 1 Sarıoğlu Süleyman Ömer 40 0 0 Gedikviran
47 - 1 Deli Mustafaoğlu Mehmed 26 0 0 Gedikviran delikanlı, sağ kolu mahruç olmakla asakiri mansureden emekli olunmuş
48 - 1 Hacı Arifoğlu Mehmed Halil Beşe 0 0 0 Eşkinci Askeri Gedikviran Hafız? Ağa taburunda
49 - 1 Çavuşoğlu Hasan 8 0 0 Gedikviran