Kürt Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 İbrahim Molla İsmail 40 0 0 İmam, ahaliden Kürt
1 - 2 İbrahim İsmail Ahmed 2 0 0 oğlu Kürt
2 - 1 Abdaloğlu Eyüb 0 0 1247 Muhtar Kürt ihtiyar
2 - 2 Abdaloğlu Eyüb Mehmed 40 0 0 oğlu Kürt
2 - 3 Abdaloğlu Eyüb Halil 38 0 0 oğlu Kürt
2 - 4 Abdaloğlu Eyüb Veli 8 0 0 oğlu Kürt
2 - 5 Abdaloğlu Eyüb Mehmed Süleyman 3 0 0 torunu Kürt
2 - 6 Abdaloğlu Eyüb Mehmed Recep 2 0 0 torunu Kürt
2 - 7 Abdaloğlu Eyüb Mehmed Arif 0 0 0 torunu Kürt
2 - 8 Abdaloğlu Eyüb Halil Ramazan 1 0 0 torunu Kürt
3 - 1 Balıoğlu İbrahim Hüseyin 40 0 0 Kürt
3 - 2 Balıoğlu İbrahim Hüseyin Mehmed 6 0 0 oğlu Kürt
3 - 3 Balıoğlu İbrahim Hüseyin İbrahim 3 0 0 oğlu Kürt
3 - 4 Balıoğlu İbrahim Abdülkadir 38 0 0 kardeşi Kürt
4 - 1 Bayramoğlu İbrahim Halil 40 0 0 Kürt
4 - 2 Bayramoğlu İbrahim Halil İbrahim 3 0 0 oğlu Kürt
4 - 3 Bayramoğlu İbrahim Halil Mehmed 1 0 0 oğlu Kürt
5 - 1 Karaca Þeroğlu Mehmed 45 0 0 Kürt
5 - 2 Karaca Þeroğlu Mehmed Mehmed 3 0 0 oğlu Kürt
6 - 1 ..lıoğlu Mehmed Yusuf 38 0 0 Kürt
7 - 1 Abdurrahmanoğlu Hasan Ali 40 0 0 Kürt
7 - 2 Abdurrahmanoğlu Hasan Ali Hüseyin 6 0 0 oğlu Kürt
7 - 3 Abdurrahmanoğlu Hasan Ali Ahmed 4 0 0 oğlu Kürt
7 - 4 Abdurrahmanoğlu Hasan Ali Hasan 2 0 0 oğlu Kürt
7 - 5 Abdurrahmanoğlu Hasan Ali Ömer 1 0 0 oğlu Kürt
8 - 1 Ömeroğlu Ömer Mustafa 40 0 0 Kürt
9 - 1 ..lıoğlu Hasan İbrahim 31 0 0 Kürt Bekar
9 - 2 ..lıoğlu Hasan Mehmed 0 0 0 kardeşi Kürt
10 - 1 ...oğlu Halil İbrahim 40 0 0 Kürt
10 - 2 ...oğlu Halil Mustafa 36 0 0 kardeşi Kürt
10 - 3 ...oğlu Halil İbrahim Halil 4 0 0 oğlu Kürt
10 - 4 ...oğlu Halil İbrahim Süleyman 1 0 0 oğlu Kürt