Nalbant Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mustafa Hasan 3 0 0 Hatib, beratlı Nalbant
2 - 1 Ak Mehmedoğlu İbrahim Þerif 40 0 0 Nalbant
2 - 2 Ak Mehmedoğlu İbrahim Þerif Mehmed 1 0 0 oğlu Nalbant
2 - 3 Ak Mehmedoğlu Halil 0 0 1247 Amcası Nalbant çok yaşlı
3 - 1 Türkmenoğlu Ali Mehmed 45 0 0 Muhtar Nalbant
3 - 2 Türkmenoğlu Ali Mehmed Süleyman 3 0 1253 oğlu Nalbant
3 - 3 Türkmenoğlu Ali Mehmed Ahmed 0 0 0 oğlu Nalbant
4 - 1 Türkmenoğlu Halil Balı 45 0 0 Nalbant
4 - 2 Türkmenoğlu Halil Balı Ahmed 2 0 0 oğlu Nalbant
5 - 1 Çakıroğlu Mehmed Halil 40 0 0 Nalbant
5 - 2 Çakıroğlu Mehmed Halil Mehmed 5 0 0 oğlu Nalbant
5 - 3 Çakıroğlu Mehmed Halil Ahmed 1 0 0 oğlu Nalbant
6 - 1 Çakıroğlu Mehmed Hüseyin 41 0 1253 kardeşi Nalbant
7 - 1 Çakıroğlu Veli Mustafa 17 0 0 Nalbant Bekar
8 - 1 Ballıoğlu Mehmed Ahmed 22 0 0 Nalbant
8 - 2 Ballıoğlu Mehmed Ali 19 0 0 kardeşi Nalbant
8 - 3 Ballıoğlu Mehmed Osman 15 0 0 kardeşi Nalbant
8 - 4 Ballıoğlu Mehmed Hasan 5 0 0 kardeşi Nalbant
9 - 1 Abdülkerimoğlu Veli Ali 0 0 1253 Nalbant
9 - 2 Abdülkerimoğlu Veli Ali Emin 3 0 1253 oğlu Nalbant
10 - 1 İvazoğlu Osman Mustafa 30 0 0 Nalbant
10 - 2 İvazoğlu Osman Veli 36 0 0 kardeşi Nalbant
10 - 3 İvazoğlu Osman Mehmed 0 0 0 kardeşi Nalbant Asakiri mansure der Ali de - İstanbulda
11 - 1 Abdurrahmanoğlu Abdurrahman 16 0 0 Nalbant
11 - 2 Abdurrahmanoğlu Ahmed 10 0 0 kardeşi Nalbant
12 - 1 Kara oğlanoğlu Süleyman Mehmed 28 0 0 Nalbant
12 - 2 Kara oğlanoğlu Süleyman Süleyman 10 0 1247 kardeşi Nalbant
13 - 1 Abdullahoğlu Mustafa 0 0 1249 Nalbant çok yaşlı
13 - 2 Abdullahoğlu Mustafa Ali 25 0 0 oğlu Nalbant
14 - 1 Pilavcıoğlu Abdurrahim Ahmed 40 0 0 Nalbant
14 - 2 Pilavcıoğlu Abdurrahim Ahmed Abdurrahim 8 0 1253 oğlu Nalbant
15 - 1 Pilavcıoğlu Abdurrahim Ömer 24 0 0 kardeşi Nalbant
15 - 2 Pilavcıoğlu Abdurrahim Ömer Mehmed 0 0 1246 oğlu Nalbant
15 - 3 Pilavcıoğlu Abdurrahim Mehmed Abdurrahim 6 0 1253 kardeşi oğlu Nalbant
16 - 1 Oruçoğlu Ali 0 0 0 Nalbant çok yaşlı
16 - 2 Oruçoğlu Ali Ali 19 0 0 oğlu Nalbant
17 - 1 Oruçoğlu Süleyman 50 0 0 kardeşi Nalbant
17 - 2 Oruçoğlu Süleyman Hüseyin 17 0 0 oğlu Nalbant
17 - 3 Oruçoğlu Süleyman Hasan 8 0 0 oğlu Nalbant
18 - 1 Murtazaoğlu İbrahim İsmail 45 0 0 Nalbant
18 - 2 Murtazaoğlu İbrahim İsmail Ali 3 0 0 oğlu Nalbant
18 - 3 Murtazaoğlu İbrahim Osman 40 0 0 kardeşi Nalbant
19 - 1 Abdülkerimoğlu Mehmed 0 0 0 Nalbant Bir sene önce Tavşanlıya yerleşmiş
19 - 2 Abdülkerimoğlu Mehmed Ali 5 0 0 oğlu Nalbant
20 - 1 Oruçoğlu Veli Hüseyin 0 0 0 Nalbant Bir sene önce Tavşanlıya yerleşmiş
21 - 1 Balıoğlu Mustafa Abdullah 0 0 0 Nalbant İki sene önce Kite Kazası Kayapa Köyüne yerleşmiş
22 - 1 Oruçoğlu Mehmed Þerif 0 0 0 Nalbant Kirmastı Kazası Üçköye yerleşmiş
23 - 1 Çakıroğlu Mehmed İbrahim 0 0 0 Nalbant Soma Kazasında Kırkağaç Kasabasına yerleşmiş
24 - 1 Kargıcıoğlu Feyzullah Feyzullah 0 0 1253 Nalbant İki sene önce Kırkağaç Kasabasına yerleşmiş
25 - 1 Velioğlu Ali Himmet 0 0 0 Nalbant bir sene önce Kırkağaç Kasabasına yerleşmiş
25 - 2 Velioğlu Ali Himmet Ali 5 0 0 oğlu Nalbant