Demirci Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mustafa Seyyid Hacı Mustafa 45 0 0 Hatib, beratlı Demirci
1 - 2 Mustafa Mustafa Mehmed Þerif 18 0 0 oğlu Demirci
1 - 3 Mustafa Mustafa Süleyman 0 0 0 oğlu Demirci
1 - 4 Mustafa Mustafa Mehmed Said 10 0 0 oğlu Demirci
1 - 5 Mustafa Mustafa Ahmed 1 0 0 oğlu Demirci
2 - 1 Ahmed Molla Ali 40 0 0 İmam Demirci
2 - 2 Ahmed Ali Abdullah 3 0 0 oğlu Demirci
3 - 1 Osman Halil 50 0 0 Ziraatçi Muhtar Demirci
3 - 2 Osman Halil Himmet 8 0 0 oğlu Demirci
3 - 3 Osman Halil Veli 1 0 0 oğlu Demirci
3 - 4 Süleyman Ömer 10 0 0 kaynı Demirci
4 - 1 Sakallıoğlu Ahmed Derviş Mustafa 50 0 0 Ziraatçi Demirci
4 - 2 Sakallıoğlu Ahmed Mustafa Molla Halil 32 0 0 oğlu İmam Demirci
4 - 3 Sakallıoğlu Ahmed Mustafa Halil Ahmed 0 0 0 torunu Demirci
5 - 1 Veysioğlu Veysi 0 0 1251 Demirci çok yaşlı
5 - 2 Veysioğlu Veysi Süleyman 12 0 0 oğlu Demirci
6 - 1 Danacıoğlu Mehmed Abdullah 40 0 0 Ziraatçi Demirci
6 - 2 Danacıoğlu Mehmed Süleyman 38 0 0 kardeşi Demirci
7 - 1 Baltacıoğlu Ahmed Halil 38 0 0 Demirci
8 - 1 Turabioğlu? Nasuh Mehmed 50 0 0 Demirci
8 - 2 Turabioğlu? Nasuh Mehmed Nasuh 23 0 0 oğlu Demirci
8 - 3 Turabioğlu? Nasuh Mehmed Ahmed 10 0 0 oğlu Demirci
9 - 1 Veli Beyoğlu Mustafa Hasan 0 0 1252 İşçi Demirci Bekar
10 - 1 Celiloğlu İbrahim İbrahim 22 0 0 İşçi Demirci
10 - 2 Celiloğlu İbrahim Mehmed 15 0 0 kardeşi Demirci
11 - 1 Dervişoğlu Ali Himmet 40 0 0 Demirci
11 - 2 Dervişoğlu Ali Himmet Halil 10 0 0 oğlu Demirci
12 - 1 Dervişoğlu Mehmed Mustafa 40 0 0 Ziraatçi Demirci
12 - 2 Dervişoğlu Mehmed Mustafa Mehmed 10 0 0 oğlu Demirci
12 - 3 Dervişoğlu Mehmed Mustafa Veli 3 0 0 oğlu Demirci
12 - 4 Domaniçli Halil 8 0 0 yanında üveyi Demirci
13 - 1 Fakıoğlu Ahmed Seydi 0 0 0 Demirci Kütahya Sancağında Gümüş Nahiyesinde Yarmay? Çiftliğinde işçi imiş
13 - 2 Fakıoğlu Ahmed Seydi Hüseyin 0 0 0 oğlu Demirci
13 - 3 Fakıoğlu Ahmed Seydi Mustafa 23 0 0 oğlu Demirci
14 - 1 Veysioğlu Hasan Bekir 40 0 0 Demirci
14 - 2 Veysioğlu Hasan Bekir Hasan 2 0 0 oğlu Demirci
14 - 3 Ahmed Mehmed 12 0 0 Demirci
15 - 1 Dedeoğlu Hüseyin Ahmed 40 0 0 Demirci
16 - 1 Bostancıoğlu İbrahim Molla Osman 50 0 0 İmam Demirci İnegöl Kazasında Canlı karyesinde imam
16 - 2 Bostancıoğlu İbrahim Osman Süleyman 14 0 0 oğlu Demirci
16 - 3 Bostancıoğlu İbrahim Osman İbrahim 10 0 0 oğlu Demirci
16 - 4 Bostancıoğlu İbrahim Osman Hasan 0 0 0 oğlu Demirci
17 - 1 Bostancıoğlu İbrahim Hüseyin 0 0 0 Demirci karındaşı yanında
17 - 2 Bostancıoğlu İbrahim Hüseyin Ahmed 14 0 0 oğlu Demirci
17 - 3 Bostancıoğlu İbrahim Hüseyin Hasan 8 0 0 oğlu Demirci
17 - 4 Bostancıoğlu İbrahim Hüseyin Hüseyin 8 0 0 oğlu Demirci
18 - 1 Deli Mehmedoğlu Mahmud 0 0 0 İşçi Demirci aydın tarafında işçi imiş matruş - traşlı,
18 - 2 Deli Mehmedoğlu Süleyman 14 0 0 kardeşi Demirci
18 - 3 Deli Mehmedoğlu Hüseyin 12 0 0 kardeşi Demirci
18 - 4 Deli Mehmedoğlu Osman 11 0 0 kardeşi Demirci
19 - 1 Deli Mehmedoğlu Ali 0 0 0 Demirci Tavşanlı Kazasında Alan? Köyünde iki sene önce katılmış ?
19 - 2 Deli Mehmedoğlu Ali Mehmed 0 0 0 oğlu Demirci babası yanında
19 - 3 Deli Mehmedoğlu Ali Mustafa 0 0 0 oğlu Demirci
19 - 4 Deli Mehmedoğlu Ali Mehmed Ahmed 8 0 0 torunu Demirci
19 - 5 Deli Mehmedoğlu Ali Mehmed Emin 4 0 0 torunu Demirci
20 - 1 Mehmedçikoğlu Ömer Hasan 20 0 0 Demirci Domaniç Kazasında Güney Köyüne bir sene önce gitmiş.
21 - 1 Beteroğlu? Süleyman Ahmed 0 0 0 Demirci Domaniç kazasında Soğucak köyüne iki sene önce gitmiş
22 - 1 Delikanlıoğlu Seydi Seydi 0 0 0 Demirci Bursada işçi
23 - 1 Velicikoğlu Hasan 0 0 0 İşçi Demirci Tavşanlı kazasında Derbend köyünde işçi matruş - traşlı,