Davut Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 İbrahim Molla Ali 40 0 0 İmam , ahaliden Davut
2 - 1 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh 0 0 0 Muhtar , Hızır Tekye Þeyhi beratlı Davut
2 - 2 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Abdullah 40 0 0 oğlu Davut Bekar
2 - 3 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Ahmed 25 0 0 oğlu Davut Bekar
2 - 4 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Molla Halil 0 0 1252 oğlu Öğrenci Davut
2 - 5 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Abdullah Mehmed 8 0 1252 oğlu Davut
2 - 6 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Abdullah İsmail 5 0 1252 oğlu Davut
2 - 7 Seyyid Yusuf Seyyid Nasuh Abdullah Mustafa 0 0 1252 oğlu Davut
3 - 1 Seyyid Yusuf Osman 0 0 0 kardeşi Davut
3 - 2 Seyyid Yusuf Osman Ali 19 0 0 oğlu Davut Bekar
3 - 3 Seyyid Yusuf Osman Süleyman 6 0 1252 oğlu Davut
3 - 4 Seyyid Yusuf Osman Ömer 1 0 1249 oğlu Davut
4 - 1 Seyyid Yusuf Mustafa 50 0 0 kardeşi Davut
5 - 1 Seyyid Yusuf Yakub 45 0 1253 kardeşi Ziraatçi Davut
5 - 2 Seyyid Yusuf Yakub Ahmed 8 0 0 oğlu Davut
6 - 1 Seyyid Yusuf İbrahim Hüseyin 17 0 0 muhtarın kardeşi oğlu Davut Bekar
6 - 2 Seyyid Yusuf İbrahim Halil 10 0 0 kardeşi Davut
7 - 1 Koca Alioğlu Hasan 30 0 0 Ziraatçi Davut
7 - 2 Koca Alioğlu Hasan Halil 8 0 0 oğlu Davut
8 - 1 Mahmudoğlu Mehmed 50 0 0 Ziraatçi Davut
8 - 2 Mahmudoğlu Mehmed Mustafa 10 0 0 oğlu Davut
8 - 3 Mahmudoğlu Mehmed Ahmed 8 0 0 oğlu Davut
8 - 4 Mahmudoğlu Mehmed Hüseyin 2 0 0 oğlu Davut
9 - 1 İlyasoğlu Ali Halil 12 0 0 Davut
9 - 2 İlyasoğlu Ali İbrahim 10 0 0 kardeşi Davut
9 - 3 İlyasoğlu Ali Mehmed 6 0 1252 kardeşi Davut
9 - 4 İlyasoğlu Salih Hasan 7 0 0 Davut
10 - 1 Kürdoğlu Hüseyin Ali 60 0 1247 Ziraatçi Davut
10 - 2 Kürdoğlu Hüseyin Ali Þerif 14 0 0 oğlu Davut
10 - 3 Kürdoğlu Hüseyin Ali Halil 10 0 0 oğlu Davut
10 - 4 Kürdoğlu Ahmed Bekir 21 0 0 amcası oğlu Davut Bekar
11 - 1 Lazoğlu Selim Hacı Mehmed 50 0 0 Kalaycı Davut
12 - 1 Musaoğlu Hüseyin Derviş İbrahim 0 0 1250 Ziraatçi Davut
12 - 2 Musaoğlu Hüseyin İbrahim Hasan 30 0 0 oğlu Davut
12 - 3 Musaoğlu Hüseyin İbrahim İbrahim 10 0 0 oğlu Davut
13 - 1 Beyoğlu Emin Ali 10 0 0 Davut
14 - 1 Çalık Musaoğlu Mustafa Halil 0 0 1251 Davut
14 - 2 Çalık Musaoğlu Mustafa Halil Hüseyin 8 0 0 oğlu Davut
14 - 3 Çalık Musaoğlu Mustafa Halil Ali 2 0 1251 oğlu Davut
15 - 1 Çalık Musaoğlu Hüseyin Osman 15 0 0 Davut Bekar
15 - 2 Çalık Musaoğlu Hüseyin Osman Hasan 0 0 0 oğlu Davut
16 - 1 Baynuloğlu? Mustafa Ahmed 0 0 0 İşçi Davut
17 - 1 Kara Mustafaoğlu Mustafa 0 0 0 Ziraatçi Davut çok yaşlı
17 - 2 Kara Mustafaoğlu Mustafa Hüseyin 26 0 0 oğlu Davut
17 - 3 Kara Mustafaoğlu Mustafa Hasan 17 0 0 oğlu Davut Bekar
17 - 4 Kara Mustafaoğlu Mustafa Molla Mehmed 0 0 1252 oğlu Davut Kite kazasında imam
17 - 5 Kara Mustafaoğlu Mustafa Hüseyin Ahmed 6 0 0 torunu Davut
18 - 1 Seyfioğlu Ahmed Mustafa 17 0 0 Davut Bekar
19 - 1 Molla Ahmedoğlu Mehmed Mehmed 10 0 1249 Davut
20 - 1 Osman Ağaoğlu Mustafa Osman 10 0 0 Davut
21 - 1 İmamoğlu Hüseyin İbrahim 45 0 0 Ziraatçi Davut
21 - 2 İmamoğlu Hüseyin İbrahim Ahmed 12 0 0 oğlu Davut
21 - 3 İmamoğlu Hüseyin İbrahim Hüseyin 10 0 0 oğlu Davut
22 - 1 Seyfioğlu Ahmed Süleyman 24 0 0 İşçi Davut
23 - 1 İkiz Alioğlu Ali Hasan 0 0 1249 Ziraatçi Davut çok yaşlı
23 - 2 İkiz Alioğlu Ali Hasan Abdullah 38 0 1251 oğlu Davut
24 - 1 Halimoğlu Ahmed Mehmed 55 0 0 İşçi Davut
25 - 1 Sagiroğlu Osman Mehmed 0 0 0 Ziraatçi Davut
26 - 1 Hüseyinoğlu İbrahim Himmet 40 0 0 Ziraatçi Davut
26 - 2 Hüseyinoğlu İbrahim Himmet Ali 1 0 0 oğlu Davut
26 - 3 Hüseyinoğlu İbrahim Süleyman 38 0 0 kardeşi Davut
26 - 4 Hüseyinoğlu İbrahim Hüseyin 20 0 0 kardeşi Davut
27 - 1 Kuzuoğlu Ömer Hüseyin 38 0 0 İşçi Davut
27 - 2 Kuzuoğlu Ömer Hüseyin Hasan 8 0 0 oğlu Davut
28 - 1 Kara Ahmedoğlu Halil 24 0 0 İşçi Davut
29 - 1 Gö..oğlu Abdullah İbrahim 60 0 1249 Davut
29 - 2 Gö..oğlu Abdullah İbrahim Mustafa 20 0 0 oğlu Davut delikanlı
29 - 3 Gö..oğlu Abdullah İbrahim Mehmed 10 0 0 oğlu Davut
30 - 1 Kara İbrahimoğlu Ali Halil 10 0 0 Davut
30 - 1 Kara İbrahimoğlu Ali Halil 10 0 0 Davut
31 - 1 Kara Veyisoğlu? Mustafa 12 0 0 Davut Tavşanlı kazası Ayvalı köyünde işçi
31 - 2 Kara İbrahimoğlu Ali Hasan 8 0 0 kardeşi Davut
32 - 1 Molla Hasanoğlu Mehmed 10 0 0 Davut
33 - 1 Kel Abdullahoğlu Mustafa 0 0 0 Davut kayıp?
33 - 2 Kel Abdullahoğlu Mustafa Hasan 0 0 0 oğlu Davut
34 - 1 Yakuboğlu Ali 0 0 0 Ziraatçi Davut ihtiyar
34 - 2 Yakuboğlu Ali Yakub 8 0 1253 oğlu Davut
34 - 3 Yakuboğlu Ali Mehmed 6 0 0 oğlu Davut
34 - 4 Yakuboğlu Ali Hüseyin 3 0 1253 oğlu Davut
35 - 1 Yakuboğlu Ahmed Mehmed 12 0 0 Davut
36 - 1 Duralioğlu Mehmed Mehmed 15 0 0 Davut Bekar
37 - 1 Kara Mustafaoğlu Hasan Mustafa 60 0 0 Davut
37 - 2 Kara Mustafaoğlu Hasan Mustafa Hasan 30 0 0 oğlu Davut
37 - 3 Kara Mustafaoğlu Hasan Mustafa Ahmed 38 0 0 oğlu Davut
38 - 1 Tabiboğlu? Bekir Musa 40 0 0 Ziraatçi Davut
38 - 2 Tabiboğlu? Bekir Musa Mustafa 1 0 0 oğlu Davut
39 - 1 Tabiboğlu? Ahmed 0 0 0 Davut
40 - 1 Gökhanoğlu İsmail Mehmed 60 0 1251 Davut
41 - 1 Gökhanoğlu İsmail Hüseyin 11 0 0 Davut
42 - 1 Mahmudoğlu Ali 0 0 1247 Davut ihtiyar
42 - 2 Mahmudoğlu Ali Mahmud 0 0 0 oğlu Davut delikanlı, Bursa kazasında .. işçi
43 - 1 İmamoğlu Hüseyin Halil 30 0 0 Davut Bursa köylerinde işçi
43 - 2 İmamoğlu Hüseyin Halil Mehmed 6 0 0 oğlu Davut
44 - 1 Duraloğlu Abdullah 16 0 0 Davut Tavşanlı kazasında tahsilde imiş
45 - 1 Çapkınoğlu İsmail 0 0 1253 Davut üç sene önce Tavşanlı kazasına nakl olunmuş
45 - 2 Çapkınoğlu İsmail Mustafa 0 0 0 oğlu Davut babası yanında
45 - 3 Çapkınoğlu İsmail Mustafa Mehmed 5 0 1252 torunu Davut
46 - 1 Koca Paşaoğlu Abdurrahman 40 0 0 Davut Tavşanlı kazasına bir sene önce nakl olunmuş
46 - 2 Koca Paşaoğlu Abdurrahman Molla Ali 16 0 0 oğlu Öğrenci Davut babası yanında
47 - 1 Teke Hüseyinoğlu Ali 10 0 1252 Davut Tavşanlı kazası Alat?ı köyünde işçi
48 - 1 Halil Çavuş Ömer 40 0 0 Davut
49 - 1 Deli Ömeroğlu Mehmed Ömer 0 0 0 Davut Tavşanlı kazasına imamete gitmiş
50 - 1 Kalyoncuoğlu Mustafa 0 0 0 Davut Bursa kazasında Dimboz köyüne imamlığa gitmiş
51 - 1 İlyasoğlu Mustafa Ahmed 16 0 0 Davut Bursada ... medresesinde tahsilde
52 - 1 Kara İbrahimoğlu Molla Ahmed 0 0 0 Davut Bursada Gün.. köyüne kayıtlı
52 - 2 Kara İbrahimoğlu Ahmed Mehmed 16 0 0 oğlu Davut
52 - 3 Kara İbrahimoğlu Ahmed Ahmed 10 0 0 oğlu Davut
52 - 4 Kara İbrahimoğlu Ahmed Ali 5 0 0 oğlu Davut