Akalan - Harmancık Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Ahmed Molla Mehmed 40 0 0 İmam , ahaliden Akalan - Harmancık
1 - 2 Ahmed Ahmed 42 0 0 kardeşi Ziraatçi Akalan - Harmancık
2 - 1 Hüseyin Kahyaoğlu Hüseyin 40 0 0 Muhtar Akalan - Harmancık
2 - 2 Hüseyin Kahyaoğlu Hüseyin İbrahim 11 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
2 - 3 Hüseyin Kahyaoğlu Hüseyin Mustafa 4 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
2 - 4 Hüseyin Kahyaoğlu Hüseyin Þerif 2 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
2 - 5 Hüseyin Kahyaoğlu Mehmed 38 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
3 - 1 Ahmedoğlu Molla Salih 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
3 - 2 Ahmedoğlu Salih Kaya Ali 3 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
3 - 3 Ahmedoğlu Molla Ahmed 38 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
4 - 1 ...oğlu Halil Mehmed 45 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
4 - 2 ...oğlu Halil Mehmed Ali 12 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
4 - 3 ...oğlu Halil Mehmed Hüseyin 3 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
4 - 4 ...oğlu Halil Mehmed Osman 2 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
4 - 5 ...oğlu Halil Hasan 36 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
4 - 6 ...oğlu Halil Mehmed Ahmed 2 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
4 - 7 ...oğlu Halil Mehmed Halil 1 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
5 - 1 ...oğlu ... Ahmed 45 0 0 Akalan - Harmancık
5 - 2 ...oğlu ... Ahmed ... 10 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
6 - 1 Þehirlioğlu Mehmed Ahmed 50 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
6 - 2 Þehirlioğlu Mehmed Ahmed Ali 15 0 0 oğlu Akalan - Harmancık Bekar
6 - 3 Þehirlioğlu Mehmed Ahmed Hüseyin 5 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
6 - 4 Þehirlioğlu Mehmed Ahmed Halil 2 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
7 - 1 Hasan 45 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
7 - 2 Hasan Osman 17 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
7 - 3 Hasan Ali 14 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
8 - 1 Hasan Ömer 40 0 0 oğlu Ziraatçi Akalan - Harmancık
9 - 1 K.. Ömeroğlu Mehmed 10 0 0 Akalan - Harmancık
10 - 1 Kara Haliloğlu Abdullah Ahmed 0 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık çok yaşlı
10 - 2 Kara Haliloğlu Abdullah Ahmed Mehmed 40 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
10 - 3 Kara Haliloğlu Abdullah Ahmed Abdullah 25 0 0 oğlu Akalan - Harmancık Bekar
10 - 4 Kara Haliloğlu Abdullah Ahmed Ali 5 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
10 - 5 Kara Haliloğlu Abdullah Ahmed Abdülkadir 2 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
11 - 1 Çoban alioğlu Ali Mehmed 0 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık çok yaşlı
11 - 2 Çoban alioğlu Ali Mehmed Molla Ahmed 0 0 0 oğlu Öğrenci Akalan - Harmancık ... taşrada
11 - 3 Çoban alioğlu Ali Mehmed Hüseyin 0 0 0 oğlu Akalan - Harmancık kardeşi yanında
11 - 4 Çoban Alioğlu Ali Mehmed Ali 24 0 0 oğlu Akalan - Harmancık traşlı
11 - 5 Çoban alioğlu Ali Mehmed İbrahim 12 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
12 - 1 Çobanoğlu Ali Halil 50 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
12 - 2 Çobanoğlu Ali Halil Abdullah 36 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
12 - 3 Çobanoğlu Ali Halil Ahmed 10 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
12 - 4 Çobanoğlu Ali Halil Mehmed 5 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
12 - 5 Çobanoğlu Ali Halil Hüseyin 0 0 0 oğlu Akalan - Harmancık 2 aylık
13 - 1 Çobanoğlu Ali Mıstık 50 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık tek gözlü
13 - 2 Çobanoğlu Ali Mıstık İsmail 17 0 0 oğlu Akalan - Harmancık Bekar
13 - 3 Çobanoğlu Ali Mıstık İbrahim 10 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
13 - 4 Çobanoğlu Ali Mıstık Veli 5 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
14 - 1 Çobanoğlu Veli Hasan 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
14 - 2 Çobanoğlu Veli Hasan Veli 8 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
14 - 3 Çobanoğlu Veli Hasan Halil 1 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
14 - 4 Çobanoğlu Veli Ali 0 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık delikanlı
15 - 1 İbrahim Kara Mehmed 0 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
15 - 2 İbrahim Mehmed Mehmed 10 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
15 - 3 İbrahim Mehmed Ahmed 4 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
15 - 4 İbrahim Mehmed Osman 1 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
16 - 1 Yörükoğlu Hüseyin Hüseyin 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
16 - 2 Yörükoğlu Hüseyin Hüseyin Hasan 1 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
16 - 3 Yörükoğlu Hüseyin Halil 38 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
17 - 1 Boduroğlu İsmail Ahmed 0 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
17 - 2 Tavşanoğlu? Mehmed Hasan Halil 17 0 0 oğlu Akalan - Harmancık Bekar
17 - 3 Tavşanoğlu? Mehmed Hasan Mehmed 10 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
18 - 1 Tavşanoğlu? Mehmed Hasan 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
18 - 2 Tavşanoğlu? Mehmed Ahmed 17 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık Bekar
18 - 3 Tavşanoğlu? Mehmed Hüseyin 4 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
19 - 1 Þehirlioğlu Süleyman Mustafa 50 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
19 - 2 Þehirlioğlu Süleyman Mustafa Hasan 12 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
20 - 1 Abdaloğlu İsmail Mehmed 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
20 - 2 Abdaloğlu İsmail Mehmed Mehmed 15 0 0 oğlu Akalan - Harmancık Bekar
20 - 3 Abdaloğlu İsmail Mehmed İsmail 10 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
21 - 1 Abdaloğlu Hasan İbrahim 40 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
21 - 2 Abdaloğlu Hasan İbrahim İsmail 8 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
22 - 1 Kara batakoğlu? İsmail İsmail 50 0 0 Ziraatçi Akalan - Harmancık
22 - 2 Kara batakoğlu? İsmail Mehmed 45 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
22 - 3 Kara batakoğlu? İsmail İsmail Ahmed 8 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
22 - 4 Kara batakoğlu? İsmail Ali 40 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
22 - 5 Kara batakoğlu? İsmail İsmail Halil 2 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
23 - 1 Tataroğlu Ahmed Ali 40 0 0 İşçi Akalan - Harmancık
23 - 2 Tataroğlu Ahmed Ali Ahmed 8 0 1252 oğlu Akalan - Harmancık
23 - 3 Tataroğlu Ahmed Ali Þerif 2 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
23 - 4 Tataroğlu Ahmed Ali Salih 1 0 0 oğlu Akalan - Harmancık
24 - 1 Þ.. Himmetoğlu Hüseyin Himmet 50 0 0 Akalan - Harmancık
24 - 2 Þ.. Himmetoğlu Hüseyin Hüseyin 40 0 0 kardeşi Akalan - Harmancık
24 - 3 Þ.. Himmetoğlu Hüseyin Himmet Ali 0 0 1249 oğlu Akalan - Harmancık 6 aylık
25 - 1 M.. Alioğlu Hasan 0 0 0 Akalan - Harmancık çok yaşlı
25 - 2 M.. Alioğlu Hasan Ali 6 0 0 oğlu Akalan - Harmancık