Düvenli Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Osman Seyyid Süleyman Efendi 0 0 0 İmam hatip, beratlı Düvenli
1 - 2 Osman Seyyid Numan Efendi 0 0 0 kardeşi İmam hatip, beratlı Düvenli
1 - 3 Osman Süleyman Efendi Mehmed 10 0 0 oğlu Düvenli
1 - 4 Osman Süleyman Efendi Seyyid Ali 5 0 0 oğlu Düvenli
1 - 5 Osman Süleyman Efendi Seyyid Osman 2 0 0 oğlu Düvenli
2 - 1 Hacı Süleyman Feyzullah 45 0 0 Muhtar diğer Düvenli
2 - 2 Hacı Süleyman Seyyid İsmail 50 0 0 kardeşi Muhtar diğer Düvenli
2 - 3 Hacı Süleyman Seyyid İbrahim 40 0 0 kardeşi Muhtar diğer Düvenli
2 - 4 Hacı Süleyman Seyyid Ali 15 0 0 kardeşi Muhtar diğer Düvenli
2 - 5 Hacı Süleyman Feyzullah Mustafa 10 0 0 oğlu Düvenli
3 - 1 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi 0 0 0 İmam vekili Düvenli
3 - 2 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi Ahmed 15 0 0 oğlu Düvenli
3 - 3 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi Abdullah 12 0 0 oğlu Düvenli
3 - 4 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi Abdullah Mehmed 10 0 0 oğlu Düvenli
3 - 5 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi İbrahim 3 0 0 oğlu Düvenli
3 - 6 Birceoğlu İbrahim Himmet 50 51 1247 kardeşi Düvenli
3 - 7 Birceoğlu İbrahim Ali Efendi İsmail 5 0 0 oğlu Düvenli
4 - 1 Birceoğlu Halil Kara Ahmed 50 0 0 kardeşi Düvenli
4 - 2 Birceoğlu Halil Ahmed Hüseyin 15 0 0 oğlu Düvenli
4 - 3 Birceoğlu Halil Ahmed Halil 10 0 0 oğlu Düvenli
4 - 4 Birceoğlu Halil Ahmed Ali 8 0 0 oğlu Düvenli
4 - 5 Mehmed 4 0 0 üvey oğlu Düvenli
4 - 6 Birceoğlu Halil Ahmed İbrahim 3 0 0 kardeşi Düvenli
5 - 1 Keşeoğlu Ali Mustafa 45 0 0 Düvenli
5 - 2 Keşeoğlu Ali Mustafa Ali 3 0 0 oğlu Düvenli
5 - 3 Keşeoğlu Ali İbrahim 12 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
6 - 1 Þeyhoğlu Mustafa Halil 38 0 0 Düvenli
7 - 1 Mehmedoğlu Mustafa İbrahim 40 0 0 Düvenli
7 - 2 Mehmedoğlu Mustafa İbrahim Mehmed 1 0 0 oğlu Düvenli
8 - 1 ...ğlu Hüseyin Mustafa 0 0 0 Düvenli çok yaşlı
8 - 2 ...ğlu Hüseyin Mustafa Hüseyin 15 0 0 oğlu Düvenli
8 - 3 ...ğlu Hüseyin Mustafa Ahmed 10 0 0 oğlu Düvenli
9 - 1 ...oğlu Hasan İbrahim 20 0 0 Düvenli
10 - 1 Þeyhoğlu Abdullah Mehmed 40 0 0 Düvenli
10 - 2 Þeyhoğlu Abdullah Semerci Abdullah 27 0 0 kardeşi Düvenli
11 - 1 Hacı Hüseyinoğlu İbrahim 40 0 0 Düvenli
11 - 2 Hacı Hüseyinoğlu Osman 38 0 0 kardeşi Düvenli
11 - 3 Hacı Hüseyinoğlu Ahmed 21 0 0 kardeşi Düvenli
12 - 1 Hacı İbrahimoğlu Molla Feyzullah 0 0 1250 İmam Düvenli İnegöl kazasında ... köyünde imam
12 - 2 Hacı İbrahimoğlu Feyzullah Mehmed Emin 30 0 0 oğlu Düvenli
12 - 3 Hacı İbrahimoğlu Feyzullah Molla Mustafa 0 0 0 oğlu Düvenli
13 - 1 Þeyhoğlu Ali Ömer 45 0 0 Düvenli
13 - 2 Þeyhoğlu Ali Ömer Ali 6 0 0 oğlu Düvenli
13 - 3 Þeyhoğlu Ali Hasan 40 0 0 kardeşi Düvenli
13 - 4 Þeyhoğlu Ali Mehmed Süleyman 13 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
13 - 5 Þeyhoğlu Ali Hasan 5 0 0 kardeşi Düvenli
14 - 1 Ala Mustafaoğlu Veli Mustafa 0 0 0 Düvenli
14 - 2 Ala Mustafaoğlu Veli Mustafa Mehmed 8 0 0 oğlu Düvenli
14 - 3 Ala Mustafaoğlu Veli Mustafa Feyzullah 5 0 0 oğlu Düvenli
15 - 1 İmamoğlu Mehmed Veli 45 0 0 Düvenli
15 - 2 İmamoğlu Mehmed Veli Mehmed 6 0 0 oğlu Düvenli
15 - 3 İmamoğlu Mehmed ... Süleyman 10 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
15 - 4 İmamoğlu Mehmed Eyüb 5 10 1251 kardeşi Düvenli
16 - 1 Çıkrıkçı Eyüboğlu Mehmed 40 0 0 Düvenli
16 - 2 Çıkrıkçı Eyüboğlu Mehmed Ali 15 0 0 oğlu Düvenli
16 - 3 Çıkrıkçı Eyüboğlu Osman 40 0 0 kardeşi Düvenli
16 - 4 Çıkrıkçı Eyüboğlu Mehmed Hüseyin 8 0 0 oğlu Düvenli
17 - 1 Seferoğlu Osman Ahmed 40 47 1253 Düvenli
17 - 2 Seferoğlu Osman Ahmed Osman 0 0 0 oğlu Düvenli
18 - 1 Seferoğlu Emin 38 0 0 Düvenli
18 - 2 Seferoğlu Emin Ahmed 8 0 0 oğlu Düvenli
18 - 3 Seferoğlu Emin Ömer 1 0 0 oğlu Düvenli
19 - 1 Bektaşoğlu Himmet 45 0 0 Düvenli
19 - 2 Bektaşoğlu Himmet Ahmed 15 0 0 oğlu Düvenli
19 - 3 Bektaşoğlu Mustafa 40 0 0 kardeşi Düvenli
19 - 4 Bektaşoğlu Himmet Ali 10 0 0 oğlu Düvenli
19 - 5 Bektaşoğlu Himmet Mehmed 6 0 0 oğlu Düvenli
19 - 6 Bektaşoğlu Himmet Süleyman 3 0 0 oğlu Düvenli
20 - 1 Çavuş Dedeoğlu Ali 0 0 1252 Düvenli
20 - 2 Çavuş Dedeoğlu Ali Ali 20 0 0 oğlu Düvenli
21 - 1 Sabancıoğlu Memiş Ahmed 45 0 0 Düvenli
21 - 2 Sabancıoğlu Memiş Ahmed Mehmed 1 0 0 oğlu Düvenli
21 - 3 Halil Ahmed 1 0 0 kaynı Düvenli
22 - 1 Sabancıoğlu İbrahim 0 0 1250 Düvenli emekli
22 - 2 Sabancıoğlu İbrahim Abdülkerim 22 0 0 oğlu Düvenli
23 - 1 Kara Abdioğlu Süleyman 40 0 0 Düvenli
23 - 2 Kara Abdioğlu Süleyman Hüseyin 16 0 0 oğlu Düvenli
23 - 3 Kara Abdioğlu Süleyman Mustafa 10 0 0 oğlu Düvenli
23 - 4 Kara Abdioğlu Süleyman İsmail 5 0 0 oğlu Düvenli
23 - 5 Kara Abdioğlu Süleyman Mehmed 2 0 0 oğlu Düvenli
24 - 1 Koca Hasanoğlu Ali 50 56 1252 Düvenli
24 - 2 Koca Hasanoğlu Ali Ahmed 4 0 0 oğlu Düvenli
25 - 1 Sarıoğlanoğlu Ali İbrahim 50 0 0 Düvenli
25 - 2 Sarıoğlanoğlu Ali İbrahim Halil 8 0 0 oğlu Düvenli
25 - 3 Sarıoğlanoğlu Ali İbrahim Ali 5 0 0 oğlu Düvenli
25 - 4 Sarıoğlanoğlu Ali İbrahim Emin 5 0 0 oğlu Düvenli
25 - 5 Sarıoğlanoğlu Ali İbrahim Osman 1 0 0 oğlu Düvenli
25 - 6 Sarıoğlanoğlu Ali İsmail 20 0 0 kardeşi Düvenli
25 - 7 Sarıoğlanoğlu Mehmed Hasan 18 0 0 kardeşi müteveffa Mehmedin oğlu Düvenli Bekar
25 - 8 Sarıoğlanoğlu Mehmed Hüseyin 17 0 0 kardeşi Düvenli
25 - 9 Sarıoğlanoğlu Mehmed Ahmed 15 0 0 kardeşi Düvenli
25 - 10 Sarıoğlanoğlu Mehmed Ali 8 0 0 kardeşi Düvenli
26 - 1 Kara Haliloğlu Hüseyin 40 0 0 Düvenli
26 - 2 Kara Haliloğlu Hüseyin Ali 6 0 0 oğlu Düvenli
26 - 3 Kara Haliloğlu Hasan 45 0 0 kardeşi Düvenli
26 - 4 Kara Haliloğlu Hüseyin Mehmed 6 0 0 oğlu Düvenli
27 - 1 Köfüroğlu Osman Ahmed 0 0 0 Düvenli
27 - 2 Köfüroğlu Osman Ahmed Osman 4 0 0 oğlu Düvenli
28 - 1 Çoban Mustafaoğlu Süleyman 0 0 0 Düvenli
28 - 2 Çoban Mustafaoğlu Süleyman Ahmed 5 0 0 oğlu Düvenli
28 - 3 Çoban Mustafaoğlu Ramazan 27 0 0 kardeşi Düvenli
29 - 1 Musaoğlu Himmet Mehmed 50 0 0 Düvenli
29 - 2 Dumanoğlu Ahmed Mehmed 40 0 0 damadı Düvenli
30 - 1 Demirci Osmanoğlu Mehmed 20 23 1249 Düvenli Bekar
31 - 1 Çerkes?oğlu Ali Halil 0 0 0 Düvenli
31 - 2 Çerkes?oğlu Ali Halil Ali 25 0 0 oğlu Düvenli
31 - 3 Çerkes?oğlu Ali Halil Ahmed 0 0 0 oğlu Düvenli
31 - 4 Çerkes?oğlu Ali Mehmed 8 0 0 kardeşi Düvenli
32 - 1 Helvacıoğlu Osman Ömer 50 0 0 Düvenli
32 - 2 Helvacıoğlu Osman Ömer Ahmed 8 0 0 oğlu Düvenli
32 - 3 Helvacıoğlu Osman Ali 60 0 0 kardeşi Düvenli
33 - 1 Öncüoğlu? Mehmed Mustafa 20 0 0 Rençber Düvenli
33 - 2 Öncüoğlu? Mehmed Osman 17 0 0 kardeşi Düvenli
34 - 1 Kara Hüseyinoğlu Mustafa Ali 40 0 0 Düvenli
34 - 2 Kara Hüseyinoğlu Mustafa Ali 50 0 0 kardeşi Düvenli
35 - 1 İlyasoğlu Mustafa Emin 24 0 0 Düvenli
35 - 2 İlyasoğlu Salih Mehmed 10 16 1252 Düvenli
35 - 3 İlyasoğlu Mustafa Halil 6 10 1250 kardeşi Düvenli
36 - 1 Balatoğlu Ali Mehmed 40 0 0 Düvenli
37 - 1 Değirmencioğlu İsmail Mustafa 40 47 1253 Düvenli
37 - 2 Değirmencioğlu İsmail Mustafa Emin 10 0 0 oğlu Düvenli
37 - 3 Değirmencioğlu İsmail Mustafa Mehmed 1 0 0 oğlu Düvenli
37 - 4 Değirmencioğlu İsmail Mehmed Veli 6 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
38 - 1 Ceberoğlu Mustafa 0 0 1247 Düvenli
38 - 2 Ömer Ali 40 0 0 damadı Düvenli
38 - 3 Ceberoğlu Mustafa İbrahim 12 0 0 oğlu Düvenli
38 - 4 Ceberoğlu Mustafa Hüseyin 1 0 0 oğlu Düvenli
39 - 1 Koca Velioğlu Emin 40 0 0 Düvenli
39 - 2 Koca Velioğlu Ahmed 29 0 0 kardeşi Düvenli
40 - 1 Helvacıoğlu Süleyman 40 0 0 Düvenli
40 - 2 Hüseyin Ahmed 10 0 0 üvey oğlu Düvenli
41 - 1 Abdullah Ali 19 0 0 Demirci Düvenli Bekar
41 - 2 Abdullah Halil 12 0 0 kardeşi Düvenli
42 - 1 Göreoğlu Mustafa 0 0 1253 Düvenli çok yaşlı
42 - 2 Göreoğlu Mustafa Mehmed 45 0 0 oğlu Düvenli
42 - 3 Göreoğlu Mustafa Halil 23 0 0 oğlu Düvenli
42 - 4 Göreoğlu Mustafa Ahmed 0 0 0 oğlu Düvenli
42 - 5 Göreoğlu Süleyman Ömer 45 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
42 - 6 Göreoğlu Mustafa Mehmed Süleyman 3 0 0 oğlu Düvenli
43 - 1 Abdioğlu Ali 50 0 0 Düvenli
43 - 2 Abdioğlu Ali Ali 7 0 0 oğlu Düvenli
43 - 3 Abdioğlu Ali Ramazan 3 0 0 oğlu Düvenli
43 - 4 Abdioğlu Ali Emin 1 0 0 oğlu Düvenli
43 - 5 Veli Osman 15 0 0 Düvenli Bekar
43 - 6 Abdioğlu Süleyman 11 0 0 kardeşi Düvenli
43 - 7 Abdioğlu Ahmed 5 0 0 kardeşi Düvenli
43 - 8 Abdioğlu Mehmed Ali 2 0 0 kardeşi Düvenli
44 - 1 Derelioğlu Osman İbrahim 50 56 1252 Düvenli
44 - 2 Derelioğlu Osman İbrahim Mehmed 2 0 0 oğlu Düvenli
44 - 3 Derelioğlu Osman Süleyman 15 0 0 kardeşi Düvenli
45 - 1 Uzunoğlu İsmail Ali 55 0 0 Düvenli
45 - 2 Uzunoğlu İsmail Ali İbrahim 15 0 0 oğlu Düvenli
45 - 3 Uzunoğlu İsmail Ali Ahmed 4 7 1249 oğlu Düvenli
46 - 1 Macaroğlu Ahmed Ömer 45 52 1253 Düvenli
47 - 1 İlyas Beşeoğlu İsmail 40 0 0 Düvenli
47 - 2 İlyas Beşeoğlu İsmail Ahmed 10 0 0 oğlu Düvenli
47 - 3 İlyas Beşeoğlu İsmail Mehmed 4 0 0 oğlu Düvenli
47 - 4 İlyas Beşeoğlu İsmail Ali 1 0 0 oğlu Düvenli
48 - 1 Uzunoğlu Kara Hasan 0 0 0 Düvenli Bursa kazası Oduncuk? köyüne el maslahat gitmiş
48 - 2 Uzunoğlu Abdullah 10 0 0 kardeşi oğlu Düvenli
48 - 3 Uzunoğlu Ali 8 12 1250 kardeşi Düvenli
48 - 4 Uzunoğlu Hüseyin 6 0 0 kardeşi Düvenli
49 - 1 Bekaroğlu Veli 0 0 1252 Düvenli çok yaşlı
50 - 1 Mehmedoğlu Hüseyin 0 0 1247 Düvenli çok yaşlı
51 - 1 Alioğlu Musa 0 0 0 Düvenli
51 - 2 Alioğlu Abdullah 0 0 1253 kardeşi Düvenli
51 - 3 Alioğlu Musa Feyzullah 0 0 1247 oğlu Düvenli
51 - 4 Alioğlu Musa Feyzullah İsmail 3 0 0 oğlu Düvenli
52 - 1 Berber Mehmedoğlu Abdullah 5 0 0 Düvenli
53 - 1 Çulhaoğlu Mehmed Ömer 40 0 0 Düvenli
53 - 2 Çulhaoğlu Mehmed Ömer Mehmed 3 0 0 oğlu Düvenli