Kıçmanlar Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Osman Seyyid İbrahim Efendi 0 0 0 İmam, ahaliden Kıçmanlar
1 - 2 Osman İbrahim Efendi Mustafa 20 0 0 oğlu Kıçmanlar
1 - 3 Osman İbrahim Efendi Mustafa Osman 2 0 0 oğlu Kıçmanlar
2 - 1 Kulakoğlu İbrahim Mustafa 30 0 0 Muhtar Kıçmanlar
2 - 2 Kulakoğlu İbrahim Mustafa Halil 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
2 - 3 Kulakoğlu İbrahim Mustafa Mehmed 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
2 - 4 Kulakoğlu İbrahim Mustafa İbrahim 5 0 0 oğlu Kıçmanlar
3 - 0 Kalelioğlu Ahmed Ali Tahir 2 0 0 oğlu Kıçmanlar
3 - 1 Kulakoğlu Ali 40 0 0 Kıçmanlar
3 - 2 Kulakoğlu Ali Ömer 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
3 - 3 Kulakoğlu Ali Ahmed 5 0 0 oğlu Kıçmanlar
4 - 1 Koca Paşaoğlu Ahmed Hüseyin 22 0 0 Kıçmanlar
4 - 2 Koca Paşaoğlu Ahmed Ali 17 0 0 kardeşi Kıçmanlar
5 - 1 Sarıoğlu Abidin 40 0 0 Kıçmanlar
5 - 2 Sarıoğlu Abidin Abidin 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
5 - 3 Sarıoğlu Abidin Balı 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
5 - 4 Sarıoğlu Abidin Halil 0 0 0 oğlu Kıçmanlar
6 - 1 Cavseroğlu? Mustafa Ömer 15 0 0 Kıçmanlar Bekar
6 - 2 Cavseroğlu? Mustafa Ömer Osman 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
7 - 1 Deli Hacıoğlu Osman Ömer 0 0 0 Kıçmanlar
7 - 2 Deli Hacıoğlu Osman Ömer Hasan 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
7 - 3 Deli Hacıoğlu Osman Ömer Ali 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
8 - 1 Deli Hacıoğlu Süleyman 45 0 0 Kıçmanlar
8 - 2 Deli Hacıoğlu Süleyman Süleyman 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
8 - 3 Deli Hacıoğlu Süleyman Halil 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
8 - 4 Deli Hacıoğlu Süleyman Hasan 3 0 0 oğlu Kıçmanlar
9 - 1 Hareşoğlu? İbrahim Halil 45 0 0 Kıçmanlar
9 - 2 Hareşoğlu? İbrahim Halil İbrahim 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
10 - 1 Molla Alioğlu Seyyid Hüseyin 28 0 0 Kıçmanlar
10 - 2 Molla Alioğlu Hüseyin Ömer 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
10 - 3 Molla Alioğlu Hüseyin Mustafa 8 0 1253 oğlu Kıçmanlar
11 - 1 Molla Alioğlu Osman Ahmed 8 0 0 Kıçmanlar
11 - 2 Molla Alioğlu Osman Mehmed 5 0 0 kardeşi Kıçmanlar
12 - 1 İvazoğlu Himmet İbrahim 45 0 0 Kıçmanlar
12 - 2 İvazoğlu Himmet İbrahim Himmet 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
12 - 3 İvazoğlu Himmet İbrahim Himmet Ali 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
12 - 4 İvazoğlu Himmet Ahmed 40 0 0 kardeşi Kıçmanlar
12 - 5 İvazoğlu Himmet Ahmed Ahmed 10 0 0 kardeşi oğlu Kıçmanlar
12 - 6 İvazoğlu Himmet Ahmed Ahmed İsmail 0 0 0 oğlu Kıçmanlar
13 - 1 İvazoğlu Mustafa 0 0 0 Kıçmanlar
13 - 2 İvazoğlu Mustafa Mehmed 17 0 0 oğlu Kıçmanlar
14 - 1 Deli Kerimoğlu Ali Mehmed 45 0 0 Kıçmanlar
14 - 2 Deli Kerimoğlu Ali Mehmed Osman 12 0 0 oğlu Kıçmanlar
14 - 3 Deli Kerimoğlu Ali Mehmed Ali 10 0 0 oğlu Kıçmanlar
14 - 4 Deli Kerimoğlu Ali Mehmed Ahmed 1 0 1250 oğlu Kıçmanlar
15 - 1 Sündünoğlu Hüseyin Ali 38 0 0 Kıçmanlar
15 - 2 Sündünoğlu Hüseyin Ali Osman 8 0 0 oğlu Kıçmanlar
15 - 3 Sündünoğlu Hüseyin Ali Abidin 1 0 1248 oğlu Kıçmanlar
16 - 1 Kalelioğlu Ahmed Ali 40 0 0 Kıçmanlar
16 - 2 Kalelioğlu Ahmed Ali Ahmed 4 0 0 oğlu Kıçmanlar
17 - 1 Sarıoğlu İbrahim Mehmed 0 0 0 Kıçmanlar Bursa Dağardı Kazası Köseler Köyünde imiş
17 - 2 Sarıoğlu İbrahim Mehmed Balı 30 0 0 oğlu Kıçmanlar
17 - 3 Sarıoğlu İbrahim Mehmed İbrahim 20 0 0 oğlu Kıçmanlar
17 - 4 Sarıoğlu İbrahim Mehmed Halil 21 0 0 oğlu Kıçmanlar
17 - 5 Sarıoğlu İbrahim Mehmed Balı Balı 1 0 0 oğlu Balının oğlu Kıçmanlar
18 - 1 Ahmedoğlu İsmail 30 0 0 Kıçmanlar İşçilik için civar kazaya gitmiş