Balıoğlu Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Resuloğlu Ahmed Mustafa 35 0 0 Balıoğlu
1 - 2 Resuloğlu Ahmed Mustafa Ahmed 1 0 1253 oğlu Balıoğlu
1 - 3 Resuloğlu Ahmed Süleyman 38 0 0 kardeşi Balıoğlu
1 - 4 Resuloğlu Ahmed Süleyman İsa 6 0 1253 oğlu Balıoğlu
1 - 5 Resuloğlu Ahmed Musa 0 0 0 kardeşi Öğrenci Balıoğlu bursada ilim tahsilinde
2 - 1 Külahlıoğlu İbrahim Molla Hüseyin 39 0 0 Balıoğlu
2 - 2 Külahlıoğlu İbrahim Hüseyin Mehmed 7 0 1253 oğlu Balıoğlu
3 - 1 Konca Alioğlu İbrahim Mustafa 25 0 0 Balıoğlu
3 - 2 Konca Alioğlu İbrahim Mustafa Ahmed 1 0 0 oğlu Balıoğlu
4 - 1 Keleşoğlu Mehmed Mustafa 32 0 0 Balıoğlu
4 - 2 Keleşoğlu Mehmed Mustafa Arif 2 0 1253 oğlu Balıoğlu
4 - 3 Keleşoğlu Mehmed Mustafa Abdülhamid 1 0 0 oğlu Balıoğlu
4 - 4 Keleşoğlu Mehmed Halil 17 0 0 kardeşi Balıoğlu 1247 de 20 nci haneye kayd olmuş
5 - 1 Ferhadoğlu Halil Hasan 17 0 1253 Balıoğlu
5 - 2 Ferhadoğlu Halil Hasan Mustafa 2 0 0 oğlu Balıoğlu
5 - 3 Ferhadoğlu Halil Hasan Halil 1 0 0 oğlu Balıoğlu
5 - 4 Molla Süleymanoğlu İsmail 55 0 1253 kayın pederi Balıoğlu
6 - 1 Konca Alioğlu Ali İbrahim 36 0 1251 Balıoğlu
6 - 2 Konca Alioğlu Ali İbrahim Halil 1 0 0 oğlu Balıoğlu
7 - 1 Kethüdaoğlu Salih Mehmed 35 0 0 Balıoğlu
7 - 2 Kethüdaoğlu Salih Mehmed Salih 5 0 0 oğlu Balıoğlu
7 - 3 Kethüdaoğlu Salih Mehmed Halil 1 0 0 oğlu Balıoğlu
8 - 1 Kethüdaoğlu İsmail 45 0 1247 Balıoğlu
9 - 1 Konca Alioğlu Ali Mehmed 38 0 0 Balıoğlu
9 - 2 Konca Alioğlu Ali Mehmed Ali 4 0 1253 oğlu Balıoğlu
9 - 3 Konca Alioğlu Ali Mehmed İsmail 1 0 0 oğlu Balıoğlu
9 - 4 Konca Alioğlu Ali Mustafa 0 0 0 kardeşi Öğrenci Balıoğlu bursada ilim tahsilinde
10 - 1 Deli Haliloğlu Ahmed Hasan 55 0 1247 Balıoğlu
10 - 2 Deli Haliloğlu Ahmed Hasan Ahmed 0 0 0 oğlu Balıoğlu Asakiri Mansurede
10 - 3 Deli Haliloğlu Ahmed Hasan Halil 9 0 0 oğlu Balıoğlu
11 - 1 Kavuncuoğlu Osman Osman 38 0 1250 Balıoğlu
11 - 2 Keleşoğlu Mehmed Mustafa Abdullah 13 0 0 oğlu Balıoğlu
11 - 3 Keleşoğlu Mehmed Mustafa Mustafa 7 0 0 oğlu Balıoğlu
12 - 1 Töngekoğlu Ömer Ali 23 0 0 Balıoğlu
13 - 1 Kapuoğlu? Hüseyin Halil 75 0 1252 Balıoğlu
13 - 2 Kapuoğlu? Hüseyin Halil Mustafa 35 0 0 oğlu Balıoğlu
13 - 3 Kapuoğlu? Hüseyin Halil Mustafa Mehmed 7 0 0 oğlu Balıoğlu
14 - 1 Ferhadoğlu İbrahim Memiş 36 0 1252 Balıoğlu
15 - 1 Kafaoğlu Ahmed Ali 38 0 0 Balıoğlu
16 - 1 Hızıroğlu Ali Süleyman 25 0 0 Balıoğlu
17 - 1 Ferhadoğlu Osman Himmet 24 0 1251 Balıoğlu Bekar
18 - 1 Hasan Beşeoğlu Abdullah İbrahim 39 0 1253 Balıoğlu
18 - 2 Hasan Beşeoğlu Abdullah İbrahim Hüseyin 10 0 0 oğlu Balıoğlu
19 - 1 Ferhadoğlu Abdullah Ömer 40 0 0 Balıoğlu
19 - 2 Ferhadoğlu Abdullah Ömer İsmail 23 0 0 oğlu Balıoğlu Bekar