Firoz Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Ahmed Molla Mehmed 40 0 0 İmam Firuz
1 - 2 Ahmed Molla Mehmed Mustafa 6 0 0 oğlu Firuz
1 - 3 Ahmed Mehmed Ahmed 3 10 1253 oğlu Firuz
2 - 1 Hacı Ömer Efendi Ali Efendi 50 0 0 Ziraatçi Hatib Firuz
2 - 2 Hacı Ömer Efendi Ali Efendi Molla Ahmed 10 17 1253 oğlu Firuz
2 - 3 Hacı Ömer Efendi Ali Efendi İslam 4 11 1253 oğlu Firuz
3 - 1 Abacıoğlu Mustafa Hüseyin 55 63 1254 Muhtar Firuz
3 - 2 Abacıoğlu Mustafa Hüseyin Ali 20 0 0 Firuz
3 - 3 Abacıoğlu Mustafa Hüseyin Mustafa 18 0 0 Firuz
3 - 4 Abacıoğlu Mustafa Hüseyin Ahmed 17 0 0 oğlu Firuz
4 - 1 Mehmed Molla Bekir 50 0 0 İmam Firuz
4 - 2 Mehmed Molla Bekir Ömer 10 0 0 oğlu Firuz
4 - 3 Mehmed Molla Bekir Ali 5 0 0 oğlu Firuz
4 - 4 Mehmed Molla Bekir Ahmed 1 0 0 oğlu Firuz
5 - 1 Sarı İbrahimoğlu Ali 0 0 1253 İşçi Firuz
5 - 2 Sarı İbrahimoğlu Ali Ahmed 18 0 0 oğlu Firuz
6 - 1 Sarı İbrahimoğlu Mustafa Osman 17 0 0 Firuz
7 - 1 Alemşahoğlu Halil 0 0 1251 Ziraatçi Firuz
7 - 2 Alemşahoğlu Halil İbrahim 50 0 0 oğlu Firuz
7 - 3 Alemşahoğlu Halil İbrahim Ali 15 0 0 oğlu İbrahimin oğlu Firuz
7 - 4 Alemşahoğlu Halil İbrahim Süleyman 10 0 0 İbrahimin oğlu Firuz
7 - 5 Alemşahoğlu Halil İbrahim Arif 4 8 1250 İbrahimin oğlu Firuz
8 - 1 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer 0 0 1253 Ziraatçi Firuz
8 - 2 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer Ali 38 0 0 oğlu Öğrenci Firuz
8 - 3 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer Osman 6 0 0 oğlu Firuz
8 - 4 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer Mustafa 4 0 0 oğlu Firuz
8 - 5 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer Abdullah 1 0 0 oğlu Firuz
8 - 6 Abdurrahmanoğlu Molla Ömer Musa 10 0 0 Firuz
9 - 1 Yaramazoğlu Emin Mustafa 32 0 0 Ziraatçi Firuz
10 - 0 Kara Hasanoğlu ... 0 0 0 Firoz
10 - 1 Kara Hasanoğlu Yakub 30 0 0 İşçi Firuz
10 - 2 Kara Hasanoğlu İbrahim 19 0 0 Yakubun kardeşi Firuz
10 - 3 Kara Hasanoğlu Halil 0 0 0 Firuz
11 - 0 Benlioğlu Halil 0 0 0 Firoz
11 - 1 Benlioğlu Halil İsmail 0 0 1249 Firuz
11 - 2 Benlioğlu Halil İsmail Halil 10 0 0 oğlu Firuz
11 - 3 Benlioğlu Halil İsmail Seyyid Ali 5 0 0 oğlu Firuz
12 - 1 Benlioğlu Halil Mustafa Emin 32 0 0 Firuz
13 - 0 Hatiboğlu Ahmed 0 0 0 Firoz
13 - 1 Hatiboğlu Ahmed Mustafa 50 0 0 Firuz
13 - 2 Hatiboğlu Ahmed Mustafa Ömer 8 0 0 oğlu Firuz
13 - 3 Hatiboğlu Ahmed Mustafa Ali Osman 5 0 0 oğlu Firuz
14 - 1 Hatiboğlu Ahmed Abdullah 45 0 0 Hatiboğlu Ahmed Oğlu Mustafanın kardeşi Firuz
14 - 2 Hatiboğlu Ahmed Abudllah Ali 8 0 0 oğlu Firuz
14 - 3 Hatiboğlu Ahmed Abdullah Mehmed 6 0 0 oğlu Firuz
14 - 4 Hatiboğlu Ahmed Abdullah Ali 4 0 0 oğlu Firuz
14 - 5 Hatiboğlu Ahmed Abdullah İsa 1 0 0 oğlu Firuz
15 - 1 Kara Alioğlu Halil 45 0 0 Ziraatçi Firuz
16 - 1 Burmilioğlu Osman Mustafa 50 0 0 Ziraatçi Firuz
16 - 2 Burmilioğlu Osman Mustafa Osman 5 0 0 oğlu Firuz
16 - 3 Burmilioğlu Osman Mustafa İsmail 3 0 0 oğlu Firuz
17 - 1 Solakoğlu Veli Mustafa 32 0 0 İşçi Firuz
17 - 2 Solakoğlu Veli Mustafa Emin 5 0 0 oğlu Firuz
18 - 1 Hamzaoğlu Ali 50 0 0 Ziraatçi Firuz
18 - 2 Hamzaoğlu Ali Ömer 12 0 0 oğlu Firuz
18 - 3 Hamzaoğlu Ali Ahmed 10 0 0 oğlu Firuz
18 - 4 Hamzaoğlu Ali Mustafa 6 0 0 oğlu Firuz
19 - 0 Koca Ömeroğlu Bekir 0 0 0 Firoz
19 - 1 Koca Ömeroğlu Bekir Osman 0 0 0 Firuz
19 - 2 Koca Ömeroğlu Bekir Hasmi 5 0 0 kardeşi Firuz
19 - 3 Koca Ömeroğlu Bekir Durali 3 0 0 kardeşi Firuz
20 - 1 Osmanoğlu Mehmed Ali 50 0 0 İşçi Firuz
20 - 2 Osmanoğlu Mehmed Ali Mehmed 8 0 0 oğlu Firuz
21 - 0 Hasanoğlu Osman 0 0 0 Firoz
21 - 1 Hasanoğlu Osman Ali 50 0 0 Ziraatçi Firuz
21 - 2 Hasanoğlu Osman Ali Yusuf 15 0 0 oğlu Firuz
21 - 3 Hasanoğlu Osman Ali Osman 10 0 0 oğlu Firuz
21 - 4 Hasanoğlu Osman Ali Mustafa 1 0 0 oğlu Firuz
22 - 0 Hasanoğlu Osman Mehmed 0 0 0 Firoz
22 - 1 Hasanoğlu Osman Mehmed Ahmed 10 0 0 Hasanoğlu Osman oğlu Alinin kardeşi oğlu Firuz
22 - 2 Hasanoğlu Osman Mehmed Ali 6 0 0 kardeşi Firuz
22 - 3 Hasanoğlu Osman Mehmed Mustafa 3 0 0 kardeşi Firuz
23 - 1 Bekaroğlu Mehmed Ali 0 0 0 Ziraatçi Firuz
23 - 2 Bekaroğlu Ali Mehmed Mustafa 27 0 0 oğlu Ziraatçi Firuz
24 - 1 Bekaroğlu Üftade 0 0 0 Firuz
24 - 2 Bekaroğlu Üftade Osman 5 0 0 oğlu Firuz
25 - 1 Mehmed Güllü Ahmed 0 0 0 Ziraatçi Firuz
26 - 1 Bekiroğlu İbrahim 40 0 0 Firuz
26 - 2 Bekiroğlu İbrahim Bekir 6 13 1253 oğlu Firuz
26 - 3 Bekiroğlu İbrahim Mustafa 4 11 1253 oğlu Firuz
26 - 4 Bekiroğlu İbrahim Mehmed 2 9 1253 oğlu Firuz
27 - 1 Bektaşioğlu Veli Mehmed 0 0 0 Firuz
28 - 1 Ekincioğlu İsmail 0 0 0 Ziraatçi Firuz
28 - 2 Ekincioğlu İsmail İsa 3 9 1252 oğlu Firuz