Baraklı Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 İbrahim Molla İsmail 40 0 0 İmam, ahaliden Baraklı
2 - 2 Mehmed İbrahim 65 0 0 babası Muhtar Baraklı
2 - 3 İbrahim İsmail Ahmed 12 0 0 oğlu Baraklı
2 - 5 Mehmed İbrahim Muzaffer 0 0 0 oğlu Baraklı
3 - 6 Kerim Musaoğlu Abdurrahman 19 0 0 Baraklı Bekar
3 - 7 Kerim Musaoğlu Halil 10 0 0 kardeşi Baraklı
4 - 1 Emir Osmanoğlu Osman Osman 8 0 0 Baraklı
4 - 2 Emir Osmanoğlu Osman Ömer 5 0 0 kardeşi Baraklı
5 - 1 Külahçıoğlu Süleyman Mustafa 40 0 0 Baraklı
5 - 2 Külahçıoğlu Süleyman Mustafa Þerif 10 0 0 oğlu Baraklı
5 - 3 Külahçıoğlu Süleyman Mustafa Süleyman 8 0 0 oğlu Baraklı
6 - 1 Abdullah Çoban Feyzullah 24 0 0 Baraklı Bekar
6 - 2 Abdullah Feyzullah Mehmed 9 0 0 oğlu Baraklı
7 - 3 İsaoğlu Mehmed Beşe 38 0 0 Baraklı
7 - 4 İsaoğlu Mehmed Beşe İbrahim 8 11 1249 oğlu Baraklı
7 - 5 İsaoğlu Mehmed Beşe Esad 5 0 0 oğlu Baraklı
8 - 1 Hatiboğlu Mehmed İbrahim 40 0 0 Baraklı
8 - 2 İsmail Ali 13 0 0 üvey oğlu Baraklı Bekar
9 - 1 Hatiboğlu Mehmed Muttalib 21 0 0 kardeşi Baraklı
10 - 1 Hatiboğlu Süleyman Durali 18 0 0 Baraklı taşrada
10 - 2 Hatiboğlu Süleyman Mustafa 14 0 0 kardeşi Baraklı
10 - 3 Hatiboğlu Süleyman Ahmed 10 0 0 kardeşi Baraklı
11 - 1 Hatiboğlu Mehmed Ali 36 0 0 Baraklı
11 - 2 Hatiboğlu Mehmed Ali Mehmed 8 0 0 oğlu Baraklı
12 - 1 Hatiboğlu Hüseyin İsmail 10 0 0 Baraklı
12 - 2 Hatiboğlu Hüseyin Mustafa 5 0 0 kardeşi Baraklı
13 - 1 Kadıoğlu? Ali Hasan 11 0 0 Baraklı
14 - 1 Haliloğlu Mehmed Emin 40 0 0 Baraklı
14 - 2 Haliloğlu Mehmed Emin Mehmed 15 0 0 oğlu Baraklı
14 - 3 Haliloğlu Mehmed Emin Mustafa 5 0 0 oğlu Baraklı
15 - 1 Keleşoğlu? Mehmed İbrahim 45 0 0 Baraklı
15 - 2 Keleşoğlu? Mehmed İbrahim Ali 26 0 0 oğlu Baraklı
15 - 3 Keleşoğlu? Mehmed İbrahim Veli 21 0 0 oğlu Baraklı
15 - 4 Keleşoğlu? Mehmed İbrahim Ahmed 10 0 0 oğlu Baraklı
16 - 1 Haliloğlu Halil Ali 40 0 0 Baraklı
16 - 2 Haliloğlu Halil Ali Halil 10 0 0 oğlu Baraklı
17 - 1 Göçekoğlu İsmail Ali 45 0 0 Baraklı
17 - 2 Göçekoğlu İsmail Ali Durali 14 0 0 oğlu Baraklı
17 - 3 Göçekoğlu İsmail Ali Emin 5 0 0 oğlu Baraklı
18 - 1 Musaoğlu Halil 23 0 0 Baraklı Bekar
18 - 2 Musaoğlu Mehmed Ali 12 0 0 kardeşi Baraklı
19 - 1 Kaya Alioğlu Kaya Ali Salih 21 0 0 Baraklı Bekar
19 - 2 Kaya Alioğlu Kaya Ali Süleyman 12 0 0 kardeşi Baraklı
20 - 1 Macaroğlu Ali Emin 10 0 0 Baraklı
20 - 2 Macaroğlu Ali Halil 9 0 0 kardeşi Baraklı
21 - 1 Macaroğlu Halil Mustafa 38 0 0 Baraklı
22 - 1 Ganioğlu? İbrahim Süleyman 50 0 0 Baraklı
22 - 2 Ganioğlu? İbrahim Süleyman Bilal 23 0 0 oğlu Baraklı
22 - 3 Ganioğlu? İbrahim Süleyman İsmail 10 0 0 oğlu Baraklı
22 - 4 Ganioğlu? İbrahim Süleyman Rahman 8 11 1249 oğlu Baraklı
23 - 1 Ganioğlu İbrahim Ahmed 40 43 1249 Baraklı
23 - 2 Ganioğlu İbrahim Ahmed İbrahim 21 0 0 oğlu Baraklı
23 - 3 Ganioğlu İbrahim Ahmed Mehmed 12 13 1247 oğlu Baraklı
23 - 4 Ganioğlu İbrahim Ahmed Osman 10 0 0 oğlu Baraklı
23 - 5 Ganioğlu İbrahim Ahmed Halil 8 0 0 oğlu Baraklı
24 - 1 Osmanoğlu Mustafa İsmail 15 0 0 Baraklı Bekar
24 - 2 Osmanoğlu Mustafa Mehmed 8 0 0 kardeşi Baraklı
25 - 1 Abeyoğlu Celil İsmail 28 29 1247 Baraklı
25 - 2 Abeyoğlu Celil Mehmed 19 0 0 kardeşi Baraklı
25 - 3 Abeyoğlu Celil Ömer 12 0 0 kardeşi Baraklı
26 - 1 Ömeroğlu Ali 50 0 0 Baraklı
26 - 2 Ömeroğlu Ali Eyüb 28 0 0 oğlu Baraklı
26 - 3 Ömeroğlu Ali İsmail 12 0 0 oğlu Baraklı
26 - 4 Ömeroğlu Ali Halil 10 0 0 oğlu Baraklı
27 - 1 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali 40 0 0 Baraklı
27 - 2 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Salih 0 0 0 oğlu Baraklı
27 - 3 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Emir 12 0 0 oğlu Baraklı
27 - 4 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Hüseyin 10 0 0 oğlu Baraklı
27 - 5 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Hasan 9 0 0 oğlu Baraklı
27 - 6 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Halil 8 0 0 oğlu Baraklı
27 - 7 Salih Mehmedoğlu Hüseyin Ali Mustafa 2 0 0 oğlu Baraklı
28 - 1 Çerkesoğlu Ali Ali 25 0 0 Baraklı
28 - 2 Çerkesoğlu Ali Ali Ahmed 1 0 0 oğlu Baraklı
29 - 1 Yamukoğlu? Mehmed Ali 50 0 0 Baraklı
29 - 2 Yamukoğlu? Mehmed Ali Arif 10 0 0 oğlu Baraklı
30 - 1 Usta Yakuboğlu Abidin 40 0 0 Baraklı
30 - 2 Usta Yakuboğlu Abidin Ali 5 0 0 oğlu Baraklı
31 - 1 Boduroğlu Ali Durali 28 0 0 Baraklı
31 - 2 Boduroğlu Ali Durali Ali 10 0 0 oğlu Baraklı
31 - 3 Boduroğlu Ali Durali Ali İsmail 8 0 0 oğlu Baraklı
31 - 4 Boduroğlu Ali Durali Mehmed 1 4 1249 oğlu Baraklı
32 - 1 Koca Ahmedoğlu Ahmed Said 29 0 0 Baraklı
32 - 2 Koca Ahmedoğlu Ahmed Said Ahmed 10 0 0 oğlu Baraklı
32 - 3 Koca Ahmedoğlu Ahmed Said Mehmed 5 0 0 oğlu Baraklı
32 - 4 Osman 17 0 0 üvey oğlu Baraklı Bekar
33 - 1 Abeyoğlu Ahmed Ali 40 0 0 Baraklı
33 - 2 Abeyoğlu Ahmed Ali Ahmed 5 0 0 oğlu Baraklı
34 - 1 Emir İsmailoğlu İsmail Mehmed Ali 33 34 1247 Baraklı Bekar
35 - 1 Köseoğlu Hüseyin Ahmed 34 0 0 Baraklı
35 - 2 Köseoğlu Hüseyin Ahmed Hasan 1 0 0 oğlu Baraklı
35 - 3 Köseoğlu Hüseyin Halil 17 0 0 kardeşi Baraklı
36 - 1 Külahçıoğlu Süleyman Bekir 45 0 0 Baraklı
37 - 1 Hacı Mehmedoğlu Mehmed Mustafa 21 22 1247 Baraklı Bekar
38 - 1 Mesdanoğlu? Mustafa Osman 25 0 0 Baraklı
39 - 1 Kara Gerşioğlu? Salih Durali 40 0 0 Baraklı
40 - 1 Kadıoğlu Ali Emin 48 0 0 Baraklı
40 - 2 Kadıoğlu Ali Emin İbrahim 14 0 0 oğlu Baraklı
41 - 1 Mesdanoğlu Mustafa Mehmed 48 0 0 Baraklı
41 - 2 Mesdanoğlu Mustafa Mehmed Ramazan 0 0 0 oğlu Baraklı
41 - 3 Mesdanoğlu Mustafa Mehmed Halil 17 0 0 oğlu Baraklı
41 - 4 Mesdanoğlu Mustafa Mehmed Mustafa 5 0 0 oğlu Baraklı
42 - 1 Þabanoğlu Süleyman Münif 32 0 0 Baraklı