Gököz Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Kadıoğlu Süleyman Molla Süleyman 24 0 0 Ziraatçi Gököz
2 - 1 Kadıoğlu Hasan Ali 55 0 0 Ziraatçi Muhtar Gököz
2 - 2 Kadıoğlu Hasan Ali Arif 0 0 0 oğlu Gököz Delikanlı
2 - 3 Kadıoğlu Hasan Ali Abdürrahman 0 0 0 oğlu Gököz
3 - 1 İsaoğlu Veli 55 0 0 Ziraatçi Muhtar diğer Gököz
3 - 2 Bekiroğlu Mustafa 19 0 0 Gököz Tıfıl , bekar
4 - 1 Göleoğlu İbrahim Hasan 0 0 0 Gököz piri fani
5 - 1 Göleoğlu İbrahim Durali 45 0 0 4-1 Hasanın kardeşi Gököz
5 - 2 Göleoğlu İbrahim Durali Ömer 8 0 0 oğlu Gököz
5 - 3 Göleoğlu İbrahim Durali Osman 6 0 0 oğlu Gököz
5 - 4 Göleoğlu İbrahim Durali Halil 4 0 0 oğlu Gököz
5 - 5 Göleoğlu İbrahim Durali Abdullah 1 0 0 oğlu Gököz
6 - 1 Abdaloğlu Mahmud Mahmud 70 0 0 Ziraatçi Gököz çok yaşlı
6 - 2 Abdaloğlu Mahmud Mahmud Mehmed 28 0 0 oğlu Gököz tıfıl
6 - 3 Abdaloğlu Mahmud Mahmud İbrahim 1 0 0 oğlu Gököz
7 - 1 Hızıroğlu Ali Salih 60 61 1247 Ziraatçi Gököz vefat 1247 Þevval 23, 1832 Mart 26
7 - 2 Hızıroğlu Ali Salih Mustafa 21 0 0 oğlu Gököz
7 - 3 Hızıroğlu Ali Salih Ahmed 4 0 0 oğlu Gököz 1838 de asker adayı
8 - 1 Hızıroğlu Ali Hasan 50 57 1253 7-1 Salihin kardeşi Ziraatçi Gököz
8 - 2 Hızıroğlu Ali Hasan Ali 7 0 0 oğlu Gököz
8 - 3 Hızıroğlu Ali Hasan Yakub 5 0 0 oğlu Gököz
8 - 4 Hızıroğlu Ali Hasan Halil 0 0 0 oğlu Gököz
9 - 1 Donbaroğlu Hızır Mustafa 50 0 0 Gököz
9 - 2 Donbaroğlu Hızır Mustafa Osman 7 0 0 oğlu Gököz
10 - 1 Köseoğlu Mustafa Çoban Mehmed 18 0 0 Gököz
11 - 1 Gelemiçli Mehmedoğlu Arif 24 0 0 Gököz Delikanlı
12 - 1 Pilavoğlu Mustafa Mihli 0 0 0 E Gököz Askerde
13 - 1 Koca Salihoğlu Salih Arif 17 0 0 Gököz
14 - 1 Beyoğlu Ahmed Abdullah 60 0 0 Ziraatçi Gököz
14 - 2 Beyoğlu Ahmed Abdullah Emin 21 0 0 oğlu Gököz