Deliller-i Sagir Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Eyüb Molla Feyzullah 30 0 0 İmam, ahaliden Deliller-i Sagir
1 - 2 Eyüb Feyzullah Musa 2 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
1 - 3 Eyüb Feyzullah Ali 0 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
1 - 4 Eyüb Sadeddin 36 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
3 - 1 Arabzade Hasan Memiş 50 0 0 Muhtar Deliller-i Sagir
3 - 2 Arabzade Hasan Memiş Ali 10 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
3 - 3 Arabzade Hasan Memiş Tahir 5 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
4 - 1 Malakoğlu Ali İsmail 52 0 0 Muhtar diğer Deliller-i Sagir
4 - 2 Malakoğlu Ali Mehmed 55 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
4 - 3 Malakoğlu Ali İsmail Ali 1 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
5 - 1 Mehmedçikoğlu Ahmed 50 0 0 Deliller-i Sagir
5 - 2 Ali 10 0 0 üvey oğlu Deliller-i Sagir
5 - 3 Ahmed 5 0 0 Deliller-i Sagir
6 - 1 Arabzade Hüseyin İsmail 45 0 0 Deliller-i Sagir
6 - 2 Arabzade Hüseyin Ahmed 17 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
6 - 3 Arabzade Hüseyin İsmail İbrahim 6 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
6 - 4 Hasan Hüseyin 0 0 0 babası Deliller-i Sagir
6 - 5 Arabzade Hüseyin İsmail Mehmed 4 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
7 - 1 Türkmenoğlu Salih Ali 45 0 0 Deliller-i Sagir
7 - 2 Türkmenoğlu Salih Ali Hasan 14 15 1247 oğlu Deliller-i Sagir
7 - 3 Türkmenoğlu Salih Ali Salih 8 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
7 - 4 Türkmenoğlu Salih Ali Hüseyin 5 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
8 - 1 Loplopoğlu Halil Halil 40 43 1249 Deliller-i Sagir
8 - 2 Loplopoğlu Halil Halil Mehmed 1 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
9 - 1 Elmacıoğlu Himmet Süleyman 26 0 0 Deliller-i Sagir Bekar
9 - 2 Elmacıoğlu Himmet Süleyman Ali 1 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
9 - 3 Mustafa 6 0 0 üvey oğlu Deliller-i Sagir
10 - 1 Elmacıoğlu Ahmed 38 0 0 Deliller-i Sagir
11 - 1 Malakoğlu Süleyman Halil 0 0 0 Deliller-i Sagir çok yaşlı
12 - 1 Mahmudoğlu İbrahim Mehmed 0 0 0 Deliller-i Sagir
12 - 2 Mahmudoğlu İbrahim Mehmed Emin 17 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
12 - 3 Mahmudoğlu İbrahim Mehmed Ahmed 10 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
13 - 1 ..oğlu Süleyman İbrahim 7 0 0 Deliller-i Sagir
14 - 1 Kara Ömeroğlu Durali 40 0 0 Deliller-i Sagir
15 - 1 Çırakoğlu Mehmed Ali Mehmed 0 0 0 Deliller-i Sagir çok yaşlı
15 - 2 Çırakoğlu Mehmed Ali Mehmed Ömer 17 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
15 - 3 Çırakoğlu Mehmed Ali Mehmed Ali 8 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
16 - 1 Ramazanoğlu Yusuf 0 0 0 Deliller-i Sagir
16 - 2 Ramazanoğlu Yusuf İsmail 10 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
16 - 3 Ramazanoğlu Yusuf Mesdan 0 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
17 - 1 Malakoğlu Süleyman Mustafa 0 0 0 Deliller-i Sagir
17 - 2 Himmet 14 0 0 üvey oğlu Deliller-i Sagir Bekar
18 - 1 Mahmudoğlu İbrahim Halil 45 0 0 Deliller-i Sagir
18 - 2 Mahmudoğlu İbrahim Halil Ali 6 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
19 - 1 Ahmedoğlu İbrahim Salih 0 0 0 Deliller-i Sagir ihtiyar
19 - 2 Ahmedoğlu İbrahim Salih İbrahim 8 14 1252 oğlu Deliller-i Sagir
20 - 1 Ahmedoğlu İbrahim Süleyman 50 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
20 - 1 Yusufoğlu Ahmed 45 0 0 Deliller-i Sagir
20 - 2 Yusufoğlu Süleyman 40 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
20 - 3 Yusufoğlu Süleyman Yusuf 5 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
20 - 4 Yusufoğlu Süleyman Ali 3 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
20 - 5 Yusufoğlu Süleyman Tahir 0 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
21 - 1 Hacı Mehmedoğlu Ali Mustafa 50 0 0 Deliller-i Sagir
21 - 2 Hacı Mehmedoğlu Ali Mustafa Hüseyin 6 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
21 - 3 Hacı Mehmedoğlu Ali Mustafa Hasan 3 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
21 - 4 Hacı Mehmedoğlu Ali Mustafa İbrahim 0 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
22 - 1 Ramazanoğlu Hasan Halil 10 0 0 Deliller-i Sagir
23 - 1 Süleymanoğlu Hasan 34 0 0 Deliller-i Sagir
23 - 2 Süleymanoğlu Mehmed Ali 21 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
24 - 1 İlyasoğlu Salih İbrahim 15 0 0 Deliller-i Sagir Bekar
25 - 1 Kabakçıoğlu Ali Ahmed 28 0 0 Deliller-i Sagir
26 - 1 Ramazanoğlu Hasan İsmail 12 0 0 Deliller-i Sagir
26 - 2 Ramazanoğlu Hasan Ali 10 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
26 - 3 Ramazanoğlu Hasan Halil 8 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
27 - 1 Köse Himmetoğlu Mehmed 30 0 0 Deliller-i Sagir
27 - 2 Ali 6 0 0 üvey oğlu Deliller-i Sagir
27 - 3 Ahmed 4 0 0 Deliller-i Sagir
28 - 1 Uzun Osmanoğlu İbrahim 45 0 0 Deliller-i Sagir
28 - 2 Uzun Osmanoğlu İbrahim Ahmed 1 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
29 - 1 Çakıroğlu Mehmed Halil 40 0 0 Deliller-i Sagir
29 - 2 Çakıroğlu Mehmed Halil Ali 6 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
29 - 3 Çakıroğlu Mehmed Halil Ahmed 1 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
30 - 1 Çakıroğlu Ali Ramazan 40 0 0 Deliller-i Sagir
31 - 1 Elmacı İsmailoğlu Hüseyin 32 0 0 Deliller-i Sagir
31 - 2 Elmacı İsmailoğlu Hasan 36 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
32 - 1 İlyasoğlu Himmet 32 0 0 Deliller-i Sagir
32 - 1 Dervişoğlu Ahmed 10 13 1249 Deliller-i Sagir
32 - 2 İlyasoğlu Himmet Mehmed 3 0 0 oğlu Deliller-i Sagir
32 - 2 Dervişoğlu Mahmud 15 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
32 - 3 İlyasoğlu Arif 16 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
32 - 3 Dervişoğlu Ali 8 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
32 - 4 İlyasoğlu Mehmed 12 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
33 - 1 Hacı Mehmedoğlu Ömer Mehmed 5 0 0 Deliller-i Sagir
33 - 2 Hacı Mehmedoğlu Ömer Süleyman 2 0 0 kardeşi Deliller-i Sagir
34 - 1 Ramazanoğlu Ahmed Durmuş 4 0 0 Deliller-i Sagir
35 - 1 Ramazanoğlu Hüseyin Yakub 15 0 0 Deliller-i Sagir Bekar
36 - 1 Hacı Mehmedoğlu Ali Süleyman 0 0 0 E Deliller-i Sagir Asakiri Mansurede
37 - 1 Çakıroğlu Halil Halil 0 0 0 E Deliller-i Sagir asakiri mansurede
38 - 1 Ali Beyoğlu Ali Mehmed 21 0 0 Deliller-i Sagir Bekar