Deliller-i Kebir Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Hacı Abdullahoğlu Mehmed 55 0 0 Muhtar Deliller-i Kebir
1 - 2 Hacı Abdullahoğlu Mehmed İbrahim 22 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
2 - 1 Koca Osmanoğlu İbrahim Halil 50 0 0 Muhtar diğer Deliller-i Kebir
2 - 2 Koca Osmanoğlu İbrahim Halil Ali 1 8 1253 oğlu Deliller-i Kebir
2 - 3 Koca Osmanoğlu İbrahim Mehmed 60 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
2 - 4 Koca Osmanoğlu İbrahim Abdullah 45 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
2 - 5 Koca Osmanoğlu İbrahim Abdullah İbrahim 0 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
3 - 1 Himmetoğlu Hüseyin Mehmed 45 0 0 Muhtar diğer Deliller-i Kebir
3 - 2 Himmetoğlu Hüseyin Mehmed Himmet 14 0 0 oğlu Hatib, beratlı Deliller-i Kebir
3 - 3 Himmetoğlu Hüseyin Mehmed İbrahim 2 9 1253 oğlu Deliller-i Kebir
4 - 1 Hacı Abdullahoğlu Abdullah 34 0 0 Deliller-i Kebir
4 - 2 Hacı Abdullahoğlu Abdullah Said 6 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
5 - 1 Ya..oğlu Halil Hasan 40 0 0 Deliller-i Kebir
6 - 1 Musa Beşeoğlu Halil 34 0 0 Deliller-i Kebir
6 - 2 Musa Beşeoğlu Halil Talip 3 10 1253 oğlu Deliller-i Kebir
6 - 3 Musa Beşeoğlu Halil Musa 5 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
6 - 4 Musa Beşeoğlu Süleyman 21 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
7 - 1 Hacı Piroğlu Bekir Bekir 40 0 0 Deliller-i Kebir
7 - 2 Hacı Piroğlu Bekir Bekir İbrahim 2 5 1249 oğlu Deliller-i Kebir
8 - 1 Çobanoğlu Mustafa Hasan 0 0 0 Deliller-i Kebir
8 - 2 Mustafa Ramazan Mustafa 6 13 1253 kardeşi oğlu Deliller-i Kebir
9 - 1 Koca Dayıoğlu? Halil Hasan 0 0 0 Deliller-i Kebir
9 - 2 Koca Dayıoğlu? Halil Hasan Mustafa 19 26 1253 oğlu Deliller-i Kebir
9 - 3 Koca Dayıoğlu? Halil Hasan Süleyman 12 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
10 - 1 ... Velioğlu Mehmed 13 0 0 Deliller-i Kebir
11 - 1 Koca Haliloğlu Ali 40 47 1253 Deliller-i Kebir
12 - 1 Koca Ömeroğlu Mehmed Mustafa 17 0 0 Deliller-i Kebir Bekar
13 - 1 Emiroğlu Hasan 0 0 0 Deliller-i Kebir çok yaşlı
13 - 2 Hüseyin Mustafa 0 0 0 damadı Deliller-i Kebir
13 - 3 Hüseyin Mustafa Halil 6 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
14 - 1 Koca Ömeroğlu Hüseyin 50 0 0 Deliller-i Kebir
14 - 2 Koca Ömeroğlu Hüseyin İsmail 10 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
14 - 3 Koca Ömeroğlu Hüseyin Süleyman 8 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
15 - 1 Koca Ömeroğlu İbrahim 45 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
15 - 2 Koca Ömeroğlu İbrahim Mustafa 12 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
15 - 3 Koca Ömeroğlu İbrahim Halil 8 15 1253 oğlu Deliller-i Kebir
16 - 1 Molla Hasanoğlu Osman 15 22 1253 Deliller-i Kebir Bekar
16 - 2 Molla Hasanoğlu Hüseyin 4 11 1253 kardeşi Deliller-i Kebir
16 - 3 Molla Hasanoğlu Habib 1 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
17 - 1 Seferioğlu Ali Salih 50 0 0 Deliller-i Kebir
18 - 1 Mehmed Alioğlu Musa Halil 18 0 0 Deliller-i Kebir bir gözü ..
18 - 2 Mehmed Alioğlu Musa Mustafa 12 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
19 - 1 Fettahoğlu İbrahim Mehmed 50 0 0 Deliller-i Kebir
19 - 2 Fettahoğlu İbrahim Mehmed İbrahim 10 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
20 - 1 Koca Velioğlu İbrahim Himmet 11 0 0 Deliller-i Kebir
20 - 2 Koca Velioğlu İbrahim Halil 10 17 1253 kardeşi Deliller-i Kebir
20 - 3 Koca Velioğlu İbrahim Mehmed 20 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
21 - 1 Kırkoğlu? Halil Mehmed 0 0 0 Deliller-i Kebir
21 - 2 Kırkoğlu? Halil Mehmed Halil 10 17 1253 oğlu Deliller-i Kebir
22 - 1 Ömeroğlu Ömer İbrahim 0 0 0 Deliller-i Kebir ihtiyar
22 - 2 Ömeroğlu Ömer İbrahim Himmet 10 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
22 - 3 Ömeroğlu Ömer İbrahim Mustafa 1 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
22 - 4 Ahmed İsmail 10 0 0 üvey oğlu Deliller-i Kebir
23 - 1 Boduroğlu Mehmed Ali 45 0 0 Deliller-i Kebir
23 - 2 Boduroğlu Mehmed Ali Ali 4 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
24 - 1 Hacı Piroğlu Mehmed Ömer 32 0 0 Deliller-i Kebir
25 - 1 Emir Hüseyinoğlu Salih 40 0 0 Deliller-i Kebir
25 - 2 Emir Hüseyinoğlu Salih Durali 6 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
25 - 3 Emir Hüseyinoğlu Salih Hüseyin 3 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
26 - 1 Hacı Mustafaoğlu Hasan 20 0 0 Deliller-i Kebir
26 - 2 Hacı Mustafaoğlu Mustafa 15 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
26 - 3 Hacı Mustafaoğlu Emin 6 0 0 kardeşi Deliller-i Kebir
27 - 1 Ramazanoğlu Ahmed Mustafa 38 0 0 Deliller-i Kebir
28 - 1 Hacı Piroğlu Mehmed Ali Süleyman 38 0 0 Deliller-i Kebir
28 - 2 Hacı Piroğlu Mehmed Ali Süleyman Mehmed 5 12 1253 oğlu Deliller-i Kebir
29 - 1 Duralioğlu Halil 55 0 0 Deliller-i Kebir
30 - 1 Hacı Piroğlu Ali Osman 28 0 0 Deliller-i Kebir Bekar
31 - 1 Çakılcıoğlu Mustafa İsmail 26 0 0 Deliller-i Kebir Bekar
32 - 1 Kara Boduroğlu Ahmed Musa 30 0 0 Deliller-i Kebir
33 - 1 Öksüzoğlu Himmet 30 0 0 Deliller-i Kebir
33 - 2 Öksüzoğlu Himmet Halil 2 0 0 oğlu Deliller-i Kebir
34 - 1 Koca Osmanoğlu Mehmed 32 0 0 Deliller-i Kebir