Bağlı Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mehmed Halil Efendi 0 0 0 İmam hatip, beratlı Bağlı Erbab-ı ...den
1 - 2 Mehmed Halil Efendi Molla Ali 14 17 1249 oğlu Bağlı
1 - 3 Mehmed Halil Efendi Halil 8 0 0 oğlu Bağlı
2 - 1 İbrahim Falcı İbrahim 0 0 0 Muhtar Bağlı
2 - 2 İbrahim İbrahim Ali 20 0 0 oğlu Bağlı
2 - 3 İbrahim İbrahim Süleyman 15 0 0 oğlu Bağlı
2 - 4 İbrahim İbrahim Halil 10 0 0 oğlu Bağlı
2 - 5 İbrahim İbrahim Ali Mehmed 2 0 0 oğlu Bağlı
3 - 1 Kayalıoğlu Ali Ali 40 0 0 Muhtar diğer Bağlı
4 - 1 Güzel İbrahimoğlu Halil 0 0 0 Kömürcü Bağlı
4 - 2 Güzel İbrahimoğlu Halil Halil 6 13 1252 oğlu Bağlı
4 - 3 Güzel İbrahimoğlu Halil İbrahim 4 11 1252 oğlu Bağlı
5 - 1 Ahmedoğlu Mustafa Mehmed 0 0 1252 Kömürcü Bağlı
5 - 2 Ahmedoğlu Mustafa Mehmed Ali 8 0 0 oğlu Bağlı
6 - 1 Hacı Mustafaoğlu Mustafa 0 0 0 Bağlı
6 - 2 Hacı Mustafaoğlu Mustafa Ali 32 0 0 oğlu Bağlı
6 - 3 Hacı Mustafaoğlu Mustafa Halil 21 0 0 oğlu Bağlı
6 - 4 Hacı Mustafaoğlu Mustafa Mehmed 10 17 1253 oğlu Bağlı
6 - 5 Hacı Mustafaoğlu Mustafa Mustafa 5 0 0 oğlu Bağlı
7 - 1 Molla Haliloğlu İbrahim 0 0 0 Kömürcü Bağlı
7 - 2 Molla Haliloğlu İbrahim Halil 10 0 0 oğlu Bağlı
8 - 1 İmamoğlu Hüseyin Bekir 40 0 0 Bağlı
9 - 1 Sarı Mehmedoğlu İsmail 0 0 0 Bağlı çok yaşlı
9 - 2 Sarı Mehmedoğlu İsmail Halil 40 0 0 oğlu Bağlı
9 - 3 Sarı Mehmedoğlu İsmail Mehmed 10 0 0 oğlu Bağlı
10 - 1 Hatiboğlu Ahmed İbrahim 0 0 0 Kömürcü Bağlı
10 - 2 Hatiboğlu Ahmed İbrahim Hasan 24 0 0 oğlu Bağlı
10 - 3 Hatiboğlu Ahmed İbrahim Ahmed 17 0 0 oğlu Bağlı
11 - 1 Aka Mehmedoğlu İsmail 0 0 0 Bağlı çok yaşlı
11 - 2 Aka Mehmedoğlu İsmail Mehmed 40 0 0 oğlu Bağlı
11 - 3 Aka Mehmedoğlu İsmail Ali 17 0 0 oğlu Bağlı
11 - 4 Aka Mehmedoğlu İsmail Mustafa 14 0 0 oğlu Bağlı
12 - 1 Sarı Hasanoğlu İbrahim 0 0 0 Bağlı
12 - 2 Sarı Hasanoğlu İbrahim Hasan 5 0 0 oğlu Bağlı
12 - 3 Sarı Hasanoğlu İbrahim Hüseyin 2 0 0 oğlu Bağlı
13 - 1 Derviş Ahmedoğlu Yusuf 40 0 0 Kömürcü Bağlı
14 - 1 Mehmedoğlu Süleyman 0 0 0 Bağlı
14 - 2 Mehmedoğlu Süleyman Ali 0 0 0 oğlu Bağlı
15 - 1 İmamoğlu Hüseyin Ahmed 50 0 0 Bağlı
15 - 2 İmamoğlu Hüseyin Ahmed Hüseyin 10 16 1252 oğlu Bağlı
15 - 3 İmamoğlu Hüseyin Ahmed İbrahim 6 12 1252 oğlu Bağlı
15 - 4 İmamoğlu Hüseyin Ahmed Ali 4 0 0 oğlu Bağlı
15 - 5 İmamoğlu Hüseyin Ahmed Osman 0 0 1252 oğlu Bağlı
16 - 1 Ak Mehmedoğlu Ahmed 100 0 0 Bağlı çok yaşlı
16 - 2 Ak Mehmedoğlu Ahmed Emin 40 0 0 oğlu Bağlı
16 - 3 Ak Mehmedoğlu Ahmed Ali 21 27 1252 oğlu Bağlı
16 - 4 Ak Mehmedoğlu Ahmed Mustafa 30 0 0 oğlu Bağlı
16 - 5 Ak Mehmedoğlu Ahmed Emin İbrahim 2 8 1250 oğlu Bağlı
17 - 1 İsmail Sarı İbrahim 50 0 0 Kömürcü Bağlı
17 - 2 İsmail İbrahim İbrahim 8 14 1252 oğlu Bağlı
17 - 3 İsmail İbrahim Ali 3 9 1252 oğlu Bağlı
18 - 1 Süleymanoğlu? Halil Hüseyin 45 0 0 Kömürcü Bağlı
18 - 2 Süleymanoğlu? Halil Hüseyin Süleyman 6 0 0 oğlu Bağlı
18 - 3 Süleymanoğlu? Halil Hüseyin Halil 2 0 0 oğlu Bağlı
19 - 1 Hacı Süleymanoğlu Habib 0 0 0 Bağlı çok yaşlı
19 - 2 Hacı Süleymanoğlu Habib Süleyman 40 0 0 oğlu Bağlı
19 - 3 Hacı Süleymanoğlu Habib Süleyman Mehmed 8 0 0 oğlu Bağlı
20 - 1 Akbıyıkoğlu Ahmed 0 0 0 Bağlı çok yaşlı, tek gözlü
20 - 2 Akbıyıkoğlu Ahmed Abdülkadir 30 0 0 oğlu Bağlı
21 - 1 ...oğlu Halil Ömer 40 0 0 Kömürcü Bağlı
21 - 2 ...oğlu Halil Ömer Yakub 5 11 1252 oğlu Bağlı
22 - 1 Mehmed Osman 48 51 1249 Kömürcü Bağlı ama
22 - 2 Mehmed Osman Ahmed 24 0 0 oğlu Kömürcü Bağlı
22 - 3 Mehmed Osman Süleyman 10 0 0 oğlu Bağlı
23 - 1 Hacı Hüseyinoğlu Yusuf 0 0 1247 Bağlı
23 - 2 Hacı Hüseyinoğlu Yusuf Hasan 26 0 0 oğlu Bağlı
23 - 3 Hacı Hüseyinoğlu Yusuf Hüseyin 20 0 0 oğlu Bağlı
23 - 4 Hacı Hüseyinoğlu Yusuf Mustafa 15 0 0 oğlu Bağlı
23 - 5 Hacı Hüseyinoğlu Yusuf Mehmed 10 0 0 oğlu Bağlı
24 - 1 Değirmencioğlu Mehmed Musa 40 46 1252 Bağlı
25 - 1 Hızıroğlu İbrahim Mehmed 40 0 0 Kömürcü Bağlı
25 - 2 Hızıroğlu İbrahim Mehmed Hüseyin 10 0 0 oğlu Bağlı
25 - 3 Hızıroğlu İbrahim Mehmed Süleyman 5 11 1252 oğlu Bağlı
26 - 1 Sökülmezoğlu Mustafa İbrahim 50 56 1252 Kömürcü Bağlı
27 - 1 Bodur Alioğlu Hüseyin 45 0 0 Bağlı
28 - 1 Numanoğlu Mehmed Abdullah 26 0 0 Bağlı
28 - 2 Numanoğlu Mehmed Ali 15 0 0 kardeşi Bağlı
29 - 1 Ak Mehmedoğlu Halil Yakub 28 0 0 Bağlı Bekar
29 - 2 Ak Mehmedoğlu Halil Yakub Yusuf 35 0 0 oğlu Bağlı
29 - 3 Ak Mehmedoğlu Halil Yakub Yusuf Halil 0 0 0 oğlu Bağlı
31 - 1 Değirmencioğlu Abdullah Himmet 21 0 0 Kömürcü Bağlı Bekar
31 - 1 Dervişoğlu Ahmed 45 0 0 Bağlı
31 - 2 Dervişoğlu Ahmed İbrahim 12 0 0 oğlu Bağlı
31 - 3 Dervişoğlu Ahmed İsmail 6 0 0 oğlu Bağlı
32 - 1 Değirmencioğlu Ahmed Ali 45 0 0 Kömürcü Bağlı
32 - 2 Değirmencioğlu Ahmed Ali İbrahim 0 0 1252 oğlu Bağlı
32 - 3 Değirmencioğlu Ahmed Ali Halil 8 14 1252 oğlu Bağlı
33 - 1 Suhteoğlu Ali Halil 0 0 0 Bağlı Bursada Hacı Msutafa Beğ Katırcıoğlu hini tahrirde Daye Hatun mahallesinde ...
33 - 2 Suhteoğlu Ali Halil İbrahim 6 0 0 oğlu Bağlı
34 - 1 Değirmencioğlu Hüseyin İbrahim 45 0 0 Kömürcü Bağlı
35 - 1 Molla Haliloğlu İbrahim 28 0 0 Kömürcü Bağlı
36 - 1 Ak Mehmedoğlu Süleyman Ahmed 34 0 0 Bağlı
36 - 2 Ak Mehmedoğlu Süleyman Süleyman 17 23 1252 kardeşi Bağlı
36 - 3 Ak Mehmedoğlu Süleyman Mustafa 6 0 0 kardeşi Bağlı
37 - 1 Ak Mehmedoğlu İbrahim Nuredin 19 0 0 Kömürcü Bağlı Bekar
37 - 2 Cerkenoğlu İsmail Mehmed 40 0 0 Kömürcü Bağlı
37 - 3 Cerkenoğlu İsmail Mehmed Mustafa 8 0 0 oğlu Bağlı
38 - 1 Kocabaşoğlu? İbrahim Ali 50 0 0 Kömürcü Bağlı
38 - 2 Kocabaşoğlu? İbrahim Ali Mustafa 10 16 1252 oğlu Bağlı
38 - 3 Kocabaşoğlu? İbrahim Ali Halil 5 11 1252 oğlu Bağlı
38 - 4 Kocabaşoğlu? İbrahim Ali Hasan 1 7 1252 oğlu Bağlı
39 - 1 Durmuşoğlu Durmuş Halil 8 0 0 Bağlı
39 - 2 Durmuşoğlu Durmuş Halil 20 0 0 kardeşi Bağlı
40 - 1 Hacıoğlu Hasan İbrahim 55 0 0 Bağlı
40 - 1 Kürdoğlu Himmet İbrahim 0 0 1249 Bağlı çok yaşlı
40 - 2 Hacıoğlu Hasan İbrahim Hasan 15 0 0 oğlu Bağlı
40 - 2 Ali Emin 40 0 0 damadı Bağlı
40 - 3 Hacıoğlu Hasan İbrahim Himmet 10 0 0 oğlu Bağlı
40 - 3 Ali Emin Ali 4 0 0 oğlu Bağlı
40 - 4 Hacıoğlu Hasan İbrahim Esad 5 0 0 oğlu Bağlı
40 - 4 Ali Emin Mehmed 0 0 1252 oğlu Bağlı
41 - 1 Mehmed Emin 50 0 0 Demirci Bağlı
41 - 2 Mehmed Emin Hasan 19 0 0 oğlu Bağlı
41 - 3 Mehmed Emin Yakub 12 0 0 oğlu Bağlı
41 - 4 Mehmed Emin Mustafa 7 0 0 oğlu Bağlı
41 - 5 Mehmed Emin Musa 3 9 1252 oğlu Bağlı
42 - 1 Eyüboğlu Eyüb Ali 45 51 1252 Bağlı
42 - 2 Eyüboğlu Eyüb Ali Abdullah 20 0 0 oğlu Bağlı
42 - 3 Eyüboğlu Eyüb Ali Ali 10 0 0 oğlu Bağlı
43 - 1 ...oğlu Ahmed 0 0 1253 Bağlı çok yaşlı
43 - 2 ...oğlu Ahmed Yakub 13 0 0 oğlu Bağlı
43 - 3 ...oğlu Ahmed Mustafa 6 0 0 oğlu Bağlı
44 - 1 Çerkesoğlu İbrahim 13 0 0 Bağlı
44 - 2 Çerkesoğlu Halil 10 0 0 kardeşi Bağlı
45 - 1 Kara Hasanoğlu Emin 0 0 0 Kömürcü Bağlı
45 - 2 Kara Hasanoğlu Emin Hasan 1 7 1252 oğlu Bağlı
46 - 1 Değirmencioğlu Himmet Said 40 46 1252 Bağlı
46 - 2 Değirmencioğlu Himmet Said Hasan 1 0 0 oğlu Bağlı
47 - 1 Kara Ahmedoğlu Abdullah 40 0 0 Bağlı
48 - 1 Akpakoğlu Ali İbrahim 45 0 0 Kömürcü Bağlı
48 - 2 Akpakoğlu Ali Halil 10 0 0 kardeşi Bağlı
49 - 1 Aşıkoğlu İsmail 38 0 0 Kömürcü Bağlı
50 - 1 Sağmanoğlu Ali Ali 30 0 0 Natırcı Bağlı matruş - traşlı
50 - 2 Sağmanoğlu Ali Ali Hüseyin 1 0 0 oğlu Bağlı
51 - 1 Ak Mehmedoğlu Deli Mehmed 40 0 0 Kömürcü Bağlı
51 - 2 Ak Mehmedoğlu Mehmed Mehmed 1 7 1252 oğlu Bağlı
52 - 1 Ak Mehmedoğlu Ali 45 0 0 kardeşi Kömürcü Bağlı
52 - 2 Ak Mehmedoğlu Ali Halil 7 13 1252 oğlu Bağlı
52 - 3 Ak Mehmedoğlu Ali Ali 3 9 1252 oğlu Bağlı
53 - 1 Sarı Hasanoğlu Halil Mustafa 5 0 0 Bağlı