Nalınlar Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mehmed Molla Osman 40 0 0 İmam, ahaliden Nalınlar
1 - 2 Mehmed Osman Mehmed 1 0 0 oğlu Nalınlar
2 - 1 Hacı İbrahimoğlu Ali Bey 36 0 0 Muhtar hatip beratlı Nalınlar
2 - 2 Hacı İbrahimoğlu Mehmed 28 0 0 kardeşi Nalınlar
2 - 3 Hacı İbrahimoğlu Mustafa 16 0 0 kardeşi Nalınlar
3 - 1 Ahmed Mustafa 40 0 0 Sakızcı Muhtar diğer Nalınlar
3 - 2 Ahmed Mustafa Ahmed 8 0 0 oğlu Nalınlar
3 - 3 Ahmed Mustafa İbrahim 3 0 0 oğlu Nalınlar
3 - 4 Ahmed Mustafa Halil 1 0 0 oğlu Nalınlar
4 - 1 Kocaoğlu Hüseyin Mehmed 40 0 0 Muhtar diğer Nalınlar
5 - 1 Velioğlu Deli Süleyman 45 46 1247 Nalınlar
5 - 2 Velioğlu Süleyman 0 0 0 oğlu Nalınlar
5 - 3 Velioğlu Süleyman Ramazan 5 0 0 oğlu Nalınlar
6 - 1 Velioğlu Abdülkerim 45 47 1248 kardeşi Nalınlar
6 - 2 Velioğlu Abdülkerim Mehmed 10 0 0 oğlu Nalınlar
6 - 3 Velioğlu Abdülkerim Veli 8 10 1248 oğlu Nalınlar
7 - 1 İmamoğlu Mustafa Kethüda - Kahya İbrahim 50 0 0 Nalınlar
7 - 2 İmamoğlu Mustafa İbrahim Ali 17 0 0 oğlu Nalınlar
8 - 1 İmamoğlu Mustafa Halil 55 57 1248 kardeşi Nalınlar
9 - 1 Kara Salihoğlu Salih Halil 55 0 0 Nalınlar
9 - 2 Kara Salihoğlu Salih Halil Ali 28 0 0 oğlu Nalınlar
9 - 3 Kara Salihoğlu Salih Halil İsmail 10 0 0 oğlu Nalınlar
9 - 4 Kara Salihoğlu Salih Halil Mustafa 5 12 1253 oğlu Nalınlar
10 - 1 Kara Mehmedoğlu Kara Ali 55 57 1248 Nalınlar
10 - 2 Kara Mehmedoğlu Ali Mustafa 21 0 0 oğlu Nalınlar
11 - 1 Ali Topuk Halil 40 0 0 Nalınlar
11 - 2 Ali Halil Ali 3 0 0 oğlu Nalınlar
11 - 3 Ali Halil Arif 1 0 0 oğlu Nalınlar
12 - 1 Deli Ali Ömer 40 0 0 Değirmenci Nalınlar
12 - 2 Deli Ali İbrahim 17 0 0 kardeşi Nalınlar
12 - 3 Deli Ali Halil 0 0 0 kardeşi Nalınlar
12 - 4 Deli Ali 0 0 0 Nalınlar çok yaşlı
13 - 1 T..oğlu Ali Halil 30 0 0 Nalınlar
13 - 2 T..oğlu Ali Mehmed 21 0 0 kardeşi Nalınlar
14 - 1 Köçek Haliloğlu Sarı Kethüda İbrahim 40 0 0 Nalınlar
14 - 2 Köçek Haliloğlu İbrahim İsmail 10 0 0 oğlu Nalınlar
14 - 3 Köçek Haliloğlu İbrahim Mustafa 8 0 0 oğlu Nalınlar
15 - 1 Abdullah Çakır Hasan 0 0 0 Nalınlar çok yaşlı
15 - 2 Abdullah Hasan Mehmed 24 0 0 oğlu Nalınlar
16 - 1 Kara İmamoğlu İbrahim Molla Halil 60 0 0 Nalınlar
16 - 2 Kara İmamoğlu İbrahim Halil Mehmed 28 0 0 oğlu Nalınlar
16 - 3 Kara İmamoğlu İbrahim Halil Ali 17 0 0 oğlu Nalınlar
16 - 4 Kara İmamoğlu İbrahim Halil Hasan 12 19 1253 oğlu Nalınlar
16 - 5 Kara İmamoğlu İbrahim Halil Hüseyin 5 0 0 oğlu Nalınlar
17 - 1 Çavdaroğlu İsmail Sarı Mehmed 40 0 0 Nalınlar
18 - 1 Çavdaroğlu İsmail Hüseyin 28 0 0 kardeşi Nalınlar
18 - 2 Çavdaroğlu İsmail Halil 21 0 0 kardeşi Nalınlar
19 - 1 Değirmencioğlu Musa Ahmed 45 0 0 Nalınlar
19 - 2 Değirmencioğlu Musa Ahmed Mustafa 0 0 0 oğlu Nalınlar
19 - 3 Değirmencioğlu Musa Ahmed Musa 12 0 0 oğlu Nalınlar
20 - 1 Kara Ahmedoğlu Kara Mehmed 50 0 0 Nalınlar
20 - 2 Kara Ahmedoğlu Mehmed Salih 16 0 0 oğlu Nalınlar
21 - 1 Bektaşoğlu Süleyman Ömer 38 0 0 Nalınlar
21 - 2 Bektaşoğlu Süleyman Ömer Mehmed 2 0 0 oğlu Nalınlar
22 - 1 Köseoğlu Abdullah İnce Mehmed 40 0 0 Nalınlar
22 - 2 Köseoğlu Abdullah Mehmed Ali 10 0 0 oğlu Nalınlar
23 - 1 Avdanoğlu? Ali İbrahim 29 0 0 Nalınlar Bekar
23 - 2 Avdanoğlu? Ali Mehmed 10 0 0 kardeşi Nalınlar
24 - 1 Oruçoğlu Mustafa Halil 45 46 1247 Nalınlar
24 - 2 Oruçoğlu Mustafa Halil Mustafa 10 0 0 oğlu Nalınlar
24 - 3 Oruçoğlu Mustafa Halil İsmail 5 0 0 oğlu Nalınlar
25 - 1 Duralioğlu Mehmed 40 0 0 Nalınlar
25 - 2 Duralioğlu Mehmed Ali 8 0 0 oğlu Nalınlar
25 - 3 Duralioğlu Mehmed İsmail 5 0 0 oğlu Nalınlar
26 - 1 Köçek Mehmedoğlu İsmail 40 0 0 Nalınlar
26 - 2 Köçek Mehmedoğlu İsmail Ramazan 2 0 0 oğlu Nalınlar
26 - 3 Mustafa Mehmed 10 0 0 üvey oğlu Nalınlar
27 - 1 Ahmedoğlu Mehmed 40 0 0 Nalınlar
27 - 2 Ahmedoğlu Mehmed Yakub 4 0 0 oğlu Nalınlar
28 - 1 Abdullah Kel Mehmed 0 0 0 Nalınlar çok yaşlı
28 - 2 Abdullah İsmail 28 0 0 kardeşi Nalınlar
29 - 1 Abdullah Mehmed Kel Ali 45 0 0 oğlu Nalınlar
29 - 2 Abdullah Mehmed Ali Ahmed 12 0 0 oğlu Nalınlar
29 - 3 Abdullah Mehmed Ali Mustafa 8 0 0 oğlu Nalınlar
29 - 4 Abdullah Mehmed Ali Halil 5 0 0 oğlu Nalınlar
30 - 1 Köçek Mehmedoğlu Mehmed Mustafa 40 0 0 Nalınlar
31 - 1 Koca Mehmedoğlu Halil 40 0 0 Nalınlar
31 - 2 Koca Mehmedoğlu Halil Mustafa 5 0 0 oğlu Nalınlar
32 - 1 Koca Mehmedoğlu İbrahim 55 0 0 kardeşi Nalınlar
32 - 2 Koca Mehmedoğlu İbrahim İsmail 4 0 0 oğlu Nalınlar
33 - 1 Memişoğlu Mehmed Abdullah 40 0 0 Nalınlar
33 - 2 Memişoğlu Mehmed Abdullah Ömer 5 0 0 oğlu Nalınlar
34 - 1 Mehmed ... Ömer 55 59 1250 Nalınlar
34 - 2 Mehmed Ömer Ali 21 0 0 oğlu Nalınlar
35 - 1 Mehmed Ömer Mehmed 36 43 1253 oğlu Nalınlar
37 - 1 Abdullah Ömer Efendi 0 0 1251 Nalınlar çok yaşlı
37 - 2 Abdullah Ömer Efendi İbrahim 38 0 0 oğlu Nalınlar
37 - 3 Abdullah Ömer Efendi İbrahim Osman 1 0 0 oğlu Nalınlar
38 - 1 Dervişoğlu Süleyman Kara Halil 40 0 0 Nalınlar
39 - 1 Ömeroğlu Ali 0 0 0 Nalınlar çok yaşlı
39 - 2 Ömeroğlu Ali Halil 28 0 0 oğlu Nalınlar
39 - 3 Ömeroğlu Ali Abdülkadir 25 0 0 oğlu Nalınlar
39 - 4 Ömeroğlu Ali Ahmed 17 0 0 oğlu Nalınlar
39 - 5 İbrahim Ömer 5 0 0 torunu Nalınlar
40 - 1 Ahmedçikoğlu İbrahim Mehmed 23 0 0 Nalınlar Bekar
40 - 2 Tahir 5 12 1253 Kız kardeşi oğlu Nalınlar
41 - 1 Kara İmamoğlu İbrahim Kara İsmail 55 0 0 Nalınlar
42 - 1 Osman Ali 50 0 0 Nalınlar Göktepeli
43 - 1 Karabıçakoğlu Halil Musa 40 0 0 Nalınlar
43 - 2 Karabıçakoğlu Halil Musa Mehmed 2 0 0 oğlu Nalınlar
44 - 1 Değirmencioğlu Musa Koca İbrahim 55 0 0 Nalınlar
45 - 1 Delioğlu Ahmed Molla Mehmed 36 0 0 Nalınlar
46 - 1 Kara Ahmedoğlu Ali 30 32 1248 Nalınlar