Akça Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 ...oğlu İbrahim Mehmed 45 0 0 İmam hatip, beratlı Akça
1 - 2 ...oğlu İbrahim Mehmed İsmail 8 0 0 oğlu Akça
2 - 1 Mehmed Molla Veli 40 0 0 İmam vekili Akça
2 - 2 Mehmed Veli İbrahim 5 0 0 oğlu Akça
2 - 3 Mehmed Veli Süleyman 1 0 0 oğlu Akça
3 - 1 Hacı Mehmed Halil 50 0 0 Muhtar Akça
4 - 1 Hacı Mehmed Ahmed Mehmed 11 0 0 kardeşi oğlu Akça
4 - 2 Hacı Mehmed Ahmed İbrahim 5 0 0 kardeşi Akça
5 - 1 Duacıoğlu Veli Ahmed 50 0 0 Akça
5 - 1 Usta Osmanoğlu Mehmed Osman 52 0 0 Akça
6 - 1 Duacıoğlu Veli Ahmed Halil 0 0 0 oğlu Akça
6 - 2 Duacıoğlu Veli Ahmed Halil Mustafa 8 0 0 oğlu Akça
6 - 3 Duacıoğlu Veli Ahmed Halil İsmail 3 0 0 oğlu Akça
7 - 1 Duacıoğlu Veli Ahmed Emin 36 0 0 oğlu Akça
7 - 2 Duacıoğlu Veli Ahmed Emin Veli 6 0 0 oğlu Akça
7 - 3 Duacıoğlu Veli Ahmed Emin Selim 2 0 0 oğlu Akça
8 - 1 Kara Mehmedoğlu İbrahim 0 0 1248 Akça
8 - 2 Kara Mehmedoğlu İbrahim Mustafa 30 0 0 oğlu Akça
9 - 1 Kara Mehmedoğlu İbrahim Mehmed 42 0 0 oğlu Akça
9 - 2 Kara Mehmedoğlu İbrahim Mehmed Ahmed 17 0 0 oğlu Akça
9 - 3 Kara Mehmedoğlu İbrahim Mehmed İbrahim 13 0 0 oğlu Akça
10 - 1 Ömeroğlu Halil 0 0 0 Akça
10 - 2 Ömeroğlu Halil İbrahim 4 0 0 oğlu Akça
11 - 1 Ömeroğlu Ömer 40 0 0 kardeşi Akça
11 - 2 Ömeroğlu Ömer Ahmed 8 0 0 oğlu Akça
11 - 3 Ömeroğlu Ömer Mehmed 6 0 0 oğlu Akça
11 - 4 Ömeroğlu Ömer İbrahim 3 0 0 oğlu Akça
12 - 1 Kara Mehmedoğlu Halil 50 0 0 Akça
12 - 2 Kara Mehmedoğlu Halil Halil 12 0 0 oğlu Akça
13 - 1 Saharoğlu Mehmed Halil 40 0 0 Akça
13 - 2 Saharoğlu Mehmed Halil Ali 4 0 0 oğlu Akça
13 - 2 Saharoğlu Mehmed Halil İbrahim 2 0 0 oğlu Akça
14 - 1 Koç Haliloğlu Ahmed 55 0 0 Akça
14 - 2 Koç Haliloğlu Ahmed Halil 26 0 0 oğlu Akça
14 - 3 Koç Haliloğlu Ahmed Ali 17 0 0 oğlu Akça
14 - 4 Koç Haliloğlu Ahmed Abdullah 12 0 0 oğlu Akça
15 - 1 Koç Haliloğlu Mehmed 0 0 0 kardeşi Akça
15 - 2 Koç Haliloğlu Mehmed Mehmed 24 0 0 oğlu Akça
15 - 3 Koç Haliloğlu Mehmed Mehmed Mustafa 2 0 0 torunu Akça
16 - 1 Hacı Ahmedoğlu Mustafa 0 0 0 Akça
16 - 2 Hacı Ahmedoğlu Mustafa Mehmed 40 0 0 oğlu Akça
16 - 3 Hacı Ahmedoğlu Mustafa Ahmed 13 0 0 oğlu Akça
16 - 4 Hacı Ahmedoğlu Mustafa Mehmed Ali 5 0 0 torunu Akça
16 - 5 Hacı Ahmedoğlu Mustafa Mehmed Salih 1 0 0 torunu Akça
17 - 1 Salihoğlu Mehmed 40 0 0 Akça
17 - 2 Salihoğlu Mehmed Salih 4 0 0 oğlu Akça
18 - 1 Hasanoğlu Mehmed Hasan 55 59 1250 Akça
18 - 2 Hasanoğlu Mehmed Hasan Mehmed 12 16 1250 oğlu Akça
19 - 1 Hasanoğlu Ali 0 0 1249 Akça çok yaşlı
19 - 2 Hasanoğlu Ali İsa 12 0 0 oğlu Akça
20 - 1 Alioğlu Ali Ahmed 40 0 0 Akça
20 - 2 Alioğlu Ali Hüseyin 30 0 0 kardeşi Akça
21 - 1 Köçekoğlu İbrahim Musa 0 0 0 Akça
21 - 2 Köçekoğlu İbrahim Musa Mehmed 8 0 0 oğlu Akça
21 - 3 Köçekoğlu İbrahim Musa Mustafa 5 0 0 oğlu Akça
21 - 4 Köçekoğlu İbrahim Musa Ahmed 4 0 0 oğlu Akça
21 - 5 Köçekoğlu İbrahim Musa İbrahim 2 0 0 oğlu Akça
21 - 6 Köçekoğlu İbrahim Musa Halil 1 0 0 oğlu Akça
22 - 1 Abdullahoğlu Salih 45 0 0 Akça
22 - 2 Abdullahoğlu Salih İbrahim 11 0 0 oğlu Akça
22 - 3 Abdullahoğlu Salih Halil 10 0 0 oğlu Akça
22 - 4 Abdullahoğlu Salih İsmail 5 0 0 oğlu Akça
23 - 1 Abdullahoğlu Mustafa Ali 20 0 0 Akça Bekar, delikanlı
23 - 2 Abdullahoğlu Mustafa Mustafa 10 0 0 kardeşi Akça
23 - 3 Abdullahoğlu Mustafa Mehmed 4 0 0 kardeşi Akça
23 - 4 Abdullahoğlu Mustafa Ali Halil 3 0 0 oğlu Akça
24 - 1 Çakır Alioğlu Ali Nesim 40 0 0 Akça
24 - 2 Ali 8 0 0 üvey oğlu Akça
24 - 3 Çakır Alioğlu Ali Nesim Ali 4 0 0 oğlu Akça
24 - 4 Çakır Alioğlu Ali Nesim Mehmed 2 0 0 oğlu Akça
25 - 1 Köçekoğlu İbrahim 40 44 1250 Akça
25 - 2 Köçekoğlu İbrahim Abdullah 6 0 0 oğlu Akça
25 - 3 Köçekoğlu İbrahim Ahmed 3 0 0 oğlu Akça
26 - 1 Deli İsaoğlu Yakub 0 0 1252 Akça çok yaşlı
26 - 2 Deli İsaoğlu Yakub Mehmed 12 0 0 oğlu Akça
27 - 1 İsmail Kara Zalim Mustafa 0 0 1247 Akça
28 - 1 İbrahim Hacı Ahmed 28 0 0 Akça
28 - 2 İbrahim Ahmed Hasan 25 0 0 oğlu Akça
28 - 3 İbrahim Ahmed Ahmed 6 0 0 oğlu Akça
28 - 4 İbrahim Ahmed Hüseyin 3 0 0 oğlu Akça
29 - 1 Hacı Mehmedoğlu Musa 42 0 0 Akça
29 - 2 Hacı Mehmedoğlu Musa Mehmed 16 0 0 oğlu Akça
30 - 1 Çakır Alioğlu İbrahim 40 0 0 Akça
30 - 2 Çakır Alioğlu İbrahim Mehmed 14 0 0 oğlu Akça
30 - 3 Çakır Alioğlu İbrahim Ali 5 0 0 oğlu Akça
31 - 1 Mustafa Atranoslu Yusuf 30 0 0 Akça Bekar
31 - 2 Mustafa Yusuf Mehmed 2 9 1253 oğlu Akça
32 - 1 Hacı Haliloğlu Ali 0 0 1249 Akça
32 - 2 Hacı Haliloğlu Ali Halil 8 0 0 oğlu Akça
32 - 3 Hacı Haliloğlu Ali Mustafa 5 0 0 oğlu Akça
33 - 1 Dağlıoğlu Mustafa Ali 0 0 0 Akça
33 - 2 Dağlıoğlu Mustafa Ali Emin 8 0 0 oğlu Akça
33 - 3 Dağlıoğlu Mustafa Ali Abdülkadir 3 0 0 oğlu Akça
33 - 4 Dağlıoğlu Mustafa Ali Esad 10 0 0 oğlu Akça
34 - 1 Karagözoğlu Mehmed 40 0 0 Akça
34 - 2 Karagözoğlu Mehmed Mustafa 5 0 0 oğlu Akça
35 - 1 Dağlıoğlu Abdülkadir 40 0 0 Akça
35 - 2 Dağlıoğlu Abdülkadir Mehmed 8 0 0 oğlu Akça
35 - 3 Dağlıoğlu Abdülkadir İsmail 6 0 0 oğlu Akça
35 - 4 Dağlıoğlu Abdülkadir Süleyman 4 0 0 oğlu Akça
35 - 5 Dağlıoğlu Abdülkadir Tahir 1 0 0 oğlu Akça
36 - 1 Koca Hüseyinoğlu Mustafa 50 0 0 Akça
36 - 2 Koca Hüseyinoğlu Mustafa Ali 10 0 0 oğlu Akça
37 - 1 Dağlıoğlu Ahmed Mustafa 17 0 0 Akça Bekar
37 - 2 Dağlıoğlu Ahmed Mehmed 12 0 0 kardeşi Akça
37 - 3 Dağlıoğlu Ahmed İbrahim 5 0 0 kardeşi Akça
37 - 4 Dağlıoğlu Ahmed Halil 1 0 0 kardeşi Akça
38 - 1 Timuroğlu Abdullah Mustafa 0 0 0 Akça çok yaşlı
38 - 2 Timuroğlu Abdullah Mustafa Ali 20 0 0 oğlu Akça
39 - 1 Timuroğlu Abdullah Mustafa Mustafa 30 0 0 oğlu Akça
40 - 1 Hacıoğlu İsmail Halil 20 0 0 Akça
40 - 2 Hacıoğlu İsmail Hüseyin 17 0 0 kardeşi Akça
41 - 1 Mustafaoğlu Ali 40 0 0 Çoban Akça
42 - 1 Ahmedoğlu Ahmed 32 0 0 Akça
42 - 2 Ahmedoğlu Mehmed 20 0 0 kardeşi Akça
43 - 1 İmamoğlu Molla Mehmed Mehmed 40 48 1254 Akça
43 - 2 İmamoğlu Molla Mehmed Mehmed Ali 10 0 0 oğlu Akça
43 - 3 İmamoğlu Molla Mehmed Mehmed Emin 1 0 0 oğlu Akça
44 - 1 Köçekçioğlu Halil Mehmed 50 53 1249 Akça
44 - 2 Köçekçioğlu Halil Mehmed Halil 12 0 0 oğlu Akça
44 - 3 Köçekçioğlu Halil Mehmed Mustafa 10 0 0 oğlu Akça
44 - 4 Köçekçioğlu Halil Mehmed Hüseyin 5 0 0 oğlu Akça
44 - 5 Köçekçioğlu Halil Mehmed Ali 2 0 0 oğlu Akça
45 - 1 Köçekçioğlu Halil Ahmed 50 0 0 Akça
45 - 2 Köçekçioğlu Halil Ahmed Ali 10 0 0 oğlu Akça
45 - 3 Köçekçioğlu Halil Ahmed Ali Emin 5 0 0 oğlu Akça
46 - 1 Köçekçioğlu Halil Süleyman 50 0 0 Akça
46 - 2 Köçekçioğlu Halil Süleyman Mehmed 5 0 0 oğlu Akça
47 - 1 Türkmenoğlu Mehmed Abidin 55 0 0 Akça
47 - 2 Türkmenoğlu Mehmed Abidin Ali 15 0 0 oğlu Akça
48 - 1 Türkmenoğlu Mehmed Abidin Hasan 36 0 0 oğlu Akça
49 - 1 Cabbar Hüseyin Salih Hüseyin 55 0 0 Akça
50 - 1 Hacıoğlu Mehmed Mustafa 60 0 0 Akça
50 - 2 Hacıoğlu Mehmed Mustafa Mehmed 14 0 0 oğlu Akça
51 - 1 Hizmetkaroğlu İbrahim İbrahim 21 0 0 Akça Bekar
51 - 2 Hizmetkaroğlu İbrahim Mehmed 30 0 0 kardeşi Akça
52 - 1 Sofuoğlu Abidin Salih 38 0 0 Akça
52 - 2 Sofuoğlu Abidin Salih İsmail 4 0 0 oğlu Akça
52 - 3 Sofuoğlu Abidin Salih İbrahim 0 0 0 oğlu Akça
53 - 1 Çakır Alioğlu Ali Ahmed 34 0 0 Akça
54 - 1 Mehmed Atranoslu Osman 36 0 0 Akça
55 - 1 Kara Hüseyinoğlu Musa 30 0 0 Akça
55 - 2 Kara Hüseyinoğlu Musa Mustafa 1 0 0 oğlu Akça
56 - 1 Yusufoğlu Halil Abdülkadir 8 0 0 Akça
56 - 3 Yusufoğlu Halil Salih 3 0 0 kardeşi Akça
56 - 3 Yusufoğlu Halil Hüseyin 0 0 0 kardeşi Akça
57 - 1 Çobanoğlu Mehmed Osman 60 0 0 Akça
57 - 2 Çobanoğlu Mehmed Osman Ali 40 47 1253 oğlu Akça
57 - 3 Çobanoğlu Mehmed Osman Halil 38 0 0 oğlu Akça
58 - 1 İzzeddinoğlu Mehmed Hüseyin 40 0 0 Akça
58 - 2 İzzeddinoğlu Mehmed Hüseyin Mehmed 10 0 0 oğlu Akça
59 - 1 Madenoğlu Salih Mustafa 50 0 0 Akça
60 - 1 Feyzioğlu Ali 26 0 0 Akça Bekar
61 - 1 Deli Alioğlu Mustafa 60 0 0 Akça
62 - 1 Hacı Ahmedoğlu Ahmed Hüseyin 26 0 0 Akça Bekar
63 - 1 Kurd Ahmetoğlu Mehmed 4 0 0 Akça