Dedeler Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
0 - 0 Mustafa Çakı Mustafa 60 0 0 Ziraatçi Dedeler
0 - 1 Konyalıoğlu Mehmed Süleyman 0 0 1252 E Dedeler Asakiri Mansurede asker
1 - 1 Mehmed Þerif Mehmed 22 0 0 İmam, Hatip beratlı Dedeler
1 - 2 Mehmed Mustafa 12 0 0 kardeşi Dedeler
2 - 1 Hüseyin Molla Salih 0 0 0 İmam vekili, ahaliden Dedeler
3 - 1 Bekiroğlu Halil İbrahim 55 0 0 Ziraatçi Muhtar Dedeler
3 - 2 Bekiroğlu Halil İbrahim Ahmed 32 0 0 oğlu Dedeler
3 - 3 Bekiroğlu Halil İbrahim Halil 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
4 - 1 Halil Aşık İbrahim 55 0 0 Ziraatçi Muhtar diğer Dedeler
4 - 2 Halil Aşık İbrahim İbrahim 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
5 - 1 Þeyh Velioğlu İsmail 50 0 0 Ziraatçi Dedeler
5 - 2 Þeyh Velioğlu Molla Ahmed 26 0 0 kardeşi Dedeler Candar Hisarı Kazası Candar Hisarı kazası ve yöresi katibi
5 - 3 Þeyh Velioğlu İsmail Ali Efendi 0 0 0 kardeşi Öğretmen - medresede Dedeler Bursada Bursada İne Beğ medresesinde kalıyor
6 - 1 Þeyh Velioğlu Ömer 21 0 0 kardeşi Dedeler Bekar
7 - 1 Þeyh Velioğlu Süleyman 12 0 0 kardeşi Dedeler
8 - 1 Süleymanoğlu Ali 50 0 0 Ziraatçi Dedeler
8 - 2 Süleymanoğlu Ali Süleyman 14 0 0 oğlu Dedeler Bekar
8 - 3 Süleymanoğlu Ali Mustafa 12 0 0 oğlu Dedeler
9 - 1 Süleymanoğlu Halil 45 0 0 Ziraatçi Dedeler
9 - 2 Süleymanoğlu Halil Mehmed 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
9 - 3 Süleymanoğlu Halil İsmail 0 0 1253 oğlu Dedeler
10 - 1 Hatiboğlu Ali Mehmed 10 0 0 Dedeler 1832 de asker adayı
10 - 2 Hatiboğlu Ali İbrahim 8 0 0 kardeşi Dedeler 1834 te asker adayı
10 - 3 Hatiboğlu Ali Mustafa 3 0 0 kardeşi Dedeler
10 - 4 Hatiboğlu Ali Musa 1 0 0 kardeşi Dedeler
11 - 1 Alioğlu Ali Halil 0 0 1248 Ziraatçi Dedeler Çok yaşlı, Aynı kişinin çocuğundan 10 dan fazla kişi olduğu için Alioğlu sülalesi dendi
11 - 2 Alioğlu Ali Halil Mustafa 45 0 0 oğlu Dedeler
11 - 4 Alioğlu Halil Mustafa Ali 0 0 0 Halilin torunu Dedeler doğum 15 Þubat 1837
12 - 1 Alioğlu Ali Halil Mehmed Efendi 42 0 0 Halilin oğlu İmam Dedeler
12 - 2 Alioğlu Halil Mehmed Efendi Süleyman 10 0 0 Halilin torunu Dedeler 1832 de asker adayı
12 - 3 Alioğlu Halil Mehmed Efendi İsmail 8 0 0 oğlu Dedeler 1834 te asker adayı
12 - 4 Alioğlu Halil Mehmed Ömer 7 0 0 oğlu Dedeler 1835 te asker adayı
12 - 5 Alioğlu Halil Mehmed Efendi Ali 6 0 0 oğlu Dedeler 1836 da asker adayı
13 - 1 Alioğlu Ali Halil Molla İbrahim 44 0 0 Dedeler
13 - 2 Alioğlu Halil Molla İbrahim Ali 16 0 0 oğlu Dedeler Bekar
13 - 3 Alioğlu Halil Molla İbrahim İsmail 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
13 - 4 Alioğlu Halil Molla İbrahim Osman 5 7 1248 oğlu Dedeler
14 - 1 Hatiboğlu Musa Halil 21 0 0 Dedeler
15 - 1 Süleyman Þeyh Mehmed 50 0 0 Dedeler
15 - 2 Süleyman Þeyh Mehmed Ali 25 0 0 oğlu Dedeler Bekar
15 - 3 Süleyman Þeyh Mehmed Süleyman 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
16 - 1 Velioğlu İsmail Ali 45 0 0 Ziraatçi Dedeler
16 - 2 Velioğlu İsmail Ali Mehmed 5 0 0 oğlu Dedeler 1837 de asker adayı
16 - 3 Velioğlu İsmail Ali Ahmed 2 0 0 oğlu Dedeler
17 - 1 Velioğlu İsmail Veli 44 0 0 Ziraatçi Dedeler
17 - 2 Velioğlu İsmail Veli İsmail 14 0 0 oğlu Dedeler Bekar
17 - 3 Velioğlu İsmail Veli Mehmed 5 10 1251 oğlu Dedeler
18 - 1 Kara Memişoğlu Mehmed Osman 28 0 0 Ziraatçi Dedeler
18 - 2 Kara Memişoğlu Mehmed Osman Mustafa 8 0 0 oğlu Dedeler 1835 te asker adayı
19 - 1 Bekiroğlu Halil Ali 14 0 0 Dedeler Bekar
20 - 1 Abdürrezzakoğlu Mehmed Osman 36 0 0 Ziraatçi Dedeler
20 - 2 Abdürrezzakoğlu Mehmed Osman Mustafa 1 0 0 oğlu Dedeler
20 - 3 Abdürrezzakoğlu Mehmed Abdürrezzak 20 0 0 oğlu Dedeler Delikanlı
21 - 1 Hacı İsaoğlu Ali Süleyman 38 0 0 İşçi Dedeler
22 - 1 Hacı İsaoğlu Ali Mehmed 0 0 0 İşçi Dedeler Bekar
23 - 1 Musa Çoban Halil 0 0 1251 Dedeler Çok yaşlı
23 - 2 Musa Çoban Halil Musa 14 0 0 oğlu Dedeler Bekar
23 - 3 Çoban Halil İsmail Mustafa 10 0 0 Çoban Hailin torunu Dedeler 1832 de asker adayı
23 - 4 Çoban Halil İsmail İsa 6 9 1249 Çoban Hailin torunu Dedeler
24 - 1 Abdullahoğlu Süleyman 45 0 0 Ziraatçi Dedeler
24 - 2 Abdullahoğlu Süleyman Mustafa 12 0 0 Dedeler
24 - 3 Abdullahoğlu Süleyman İsmail 10 17 1253 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
25 - 1 Abdullahoğlu Mustafa Ahmed 38 0 0 Ziraatçi Dedeler
25 - 2 Abdullahoğlu Mustafa Ahmed İsmail 0 0 0 oğlu Dedeler
26 - 1 Nehuboğlu Ali Mehmed 40 0 0 Ziraatçi Dedeler
26 - 2 Nehuboğlu Ali Mehmed Hüseyin 5 0 0 oğlu Dedeler 1837 de asker adayı
26 - 3 Nehuboğlu Ali Mehmed Abdullah 2 0 0 oğlu Dedeler
27 - 1 Bacakoğlu İbrahim Ali 40 0 0 Ziraatçi Dedeler
27 - 2 Bacakoğlu İbrahim Ömer 0 0 0 E Dedeler Asakiri Mansurede asker
28 - 1 Biryadoğlu Hüseyin Mehmed 50 0 0 Ziraatçi Dedeler
28 - 2 Biryadoğlu Hüseyin Mehmed Ahmed 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
28 - 3 Biryadoğlu Hüseyin Mehmed Hüseyin 1 0 0 oğlu Dedeler
29 - 1 Hacı İsaoğlu Osman Ali 36 0 0 Dedeler
29 - 2 Hacı İsaoğlu Osman Ali Osman 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
29 - 3 Hacı İsaoğlu Osman Ali Mehmed 8 15 1253 oğlu Dedeler 1836 da asker adayı, vefat 20 Kasım 1837, 21 Þaban 1253
30 - 1 Eyüboğlu Mehmed Mehmed 45 48 1249 Ziraatçi Dedeler vefat 2 Ağustos 1833
30 - 2 Eyüboğlu Mehmed Mehmed Ali 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
30 - 3 Eyüboğlu Mehmed Mehmed Ahmed 5 0 0 oğlu Dedeler 1837 de asker adayı
31 - 1 Kara Ahmedoğlu Ahmed Ali 50 0 0 Dedeler
32 - 1 Kara Ahmedoğlu ... Halil 0 0 1250 Ziraatçi Dedeler
32 - 2 Kara Ahmedoğlu ... Halil Ahmed 0 0 0 oğlu E Dedeler Asakiri Mansurede asker
32 - 3 Kara Ahmedoğlu ... Halil Mustafa 1 0 0 oğlu Dedeler
33 - 1 Hacı İsaoğlu İsa İbrahim 8 0 0 Dedeler 1834 te asker adayı
33 - 2 Hacı İsaoğlu İsa Mehmed 14 0 0 abisi Öğrenci Dedeler Bursada Bursada tahsilde
34 - 2 Mustafa Çakı Mustafa Molla Osman 18 0 0 oğlu Öğrenci Dedeler Bursada Bursada medresede tahsilde
35 - 1 Mustafa Çakı Mustafa Ali 40 0 0 Ziraatçi Dedeler
36 - 1 Mustafa Çakı Mustafa Mehmed 36 0 0 İşçi Dedeler
37 - 1 Molla Mehmedoğlu Mehmed Bekir 45 0 0 Ziraatçi Dedeler
37 - 2 Molla Mehmedoğlu Mehmed Bekir Mustafa 17 0 0 oğlu Dedeler Bekar
37 - 3 Molla Mehmedoğlu Mehmed Bekir İsmail 12 0 0 oğlu Dedeler
38 - 1 Balıoğlu Mehmed 40 0 0 İşçi Dedeler
38 - 2 Balıoğlu Mehmed İsmail 8 0 0 oğlu Dedeler 1834 te asker adayı
38 - 3 Balıoğlu Mehmed Salih 1 8 1253 oğlu Dedeler
39 - 1 Molla Salihoğlu Ahmed 45 52 1253 Ziraatçi Dedeler
39 - 2 Molla Salihoğlu Ahmed Mustafa 15 0 0 oğlu Dedeler Bekar
39 - 3 Molla Salihoğlu Ahmed İsmail 12 0 0 oğlu Dedeler
39 - 4 Molla Salihoğlu Ahmed Veli 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
39 - 5 Molla Salihoğlu Ahmed Himmet 8 0 0 oğlu Dedeler 1834 te asker adayı
40 - 1 Molla Salihoğlu Halil 48 52 1250 Ziraatçi Dedeler
40 - 2 Molla Salihoğlu Halil Mehmed 32 0 0 oğlu Dedeler
40 - 3 Molla Salihoğlu Halil İsmail 14 0 0 oğlu Dedeler Bekar
40 - 4 Molla Salihoğlu Halil Ali 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
40 - 5 Molla Salihoğlu Halil Hüseyin 8 0 0 oğlu Dedeler 1834 te asker adayı
41 - 1 Molla Salihoğlu Molla Abdülkadir 48 0 0 Öğrenci Dedeler
41 - 2 Molla Salihoğlu Molla Abdülkadir Süleyman 14 0 0 oğlu Dedeler Bekar
41 - 3 Molla Salihoğlu Molla Abdülkadir Hüsam 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
41 - 4 Molla Salihoğlu Molla Abdülkadir Ali 8 0 0 oğlu Dedeler 1834 te asker adayı
42 - 1 Molla Salihoğlu Osman 40 47 1253 İşçi Dedeler
42 - 2 Molla Salihoğlu Osman Salih 8 0 0 oğlu Dedeler 1836 da asker adayı
43 - 1 Hasanoğlu Osman 45 0 0 Ziraatçi Dedeler
43 - 2 Hasanoğlu Osman Ali 12 0 0 oğlu Dedeler
43 - 3 Hasanoğlu Osman Hasan 10 0 0 oğlu Dedeler 1832 de asker adayı
43 - 4 Hasanoğlu Osman Halil 6 8 1248 oğlu Dedeler
43 - 5 Hasanoğlu Osman Bekir 1 0 0 oğlu Dedeler
43 - 6 Hasanoğlu Osman Ömer 1 0 0 oğlu Dedeler altı aylık
44 - 1 Hasanoğlu Hüseyin Ali 3 0 0 Dedeler 43-1 Osmanın kardeşi oğlu
45 - 1 Süleymancıkoğlu Molla Süleyman 45 0 0 Dedeler
46 - 1 Seferoğlu Mustafa Veli 8 0 0 Dedeler 1834 te asker adayı
47 - 1 Balıoğlu İbrahim Hacı Ali 36 41 1251 Dedeler
48 - 1 Balıoğlu İbrahim Molla İsmail 34 0 0 Dedeler
48 - 2 Balıoğlu İbrahim Molla İsmail İbrahim 2 3 1247 oğlu Dedeler