Güney (Cebel-i Güney) Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Hasan Mustafa 40 0 0 İmam, ahaliden Güney (Cebel-i Güney)
1 - 2 Hasan Mustafa Mehmed 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
1 - 3 Hasan 0 0 0 babası Güney (Cebel-i Güney) Çok yaşlı
1 - 4 Hasan Halil 32 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
1 - 5 Hasan İsmail 43 0 0 Evin büyüğü Hasan'ın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
1 - 6 Hasa Halil Ali 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
1 - 7 Hasan Halil Hasan 2 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
1 - 8 Hasan İsmail Yakub 0 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
1 - 9 Hasan İsmail İbrahim 14 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
2 - 1 Abdullahoğlu Mehmed Mustafa 40 0 0 Ziraatçi Muhtar Güney (Cebel-i Güney)
2 - 2 Abdullahoğlu Mehmed Mustafa Hilmi 9 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
2 - 3 Abdullahoğlu Mehmed Mustafa Ahmed 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
2 - 4 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed 45 0 0 Büyük kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
2 - 5 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed İbrahim 14 0 0 kardeşi Ahmed Güney (Cebel-i Güney)
2 - 6 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed Himmet 12 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
2 - 7 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed Emin 10 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
2 - 8 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed İsmail 5 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
2 - 9 Abdullahoğlu Mehmed Ahmed Yakub 0 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
2 - 10 Abdullahoğlu Mehmed 0 0 0 Evin en yaşlısı, Muhtarın babası Güney (Cebel-i Güney)
3 - 1 Turboğlu İsmail Ali 48 0 0 Ziraatçi Muhtar Vekili Güney (Cebel-i Güney)
3 - 2 Turboğlu İsmail Ali Durali 17 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
4 - 1 Ömer beşeoğlu Ahmed 40 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
4 - 2 Ömer beşeoğlu Ahmed Osman 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
4 - 3 Ömer beşeoğlu Ahmed Ömer 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
5 - 1 Kasımoğlu Ahmed Emin 50 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney) Sağır
5 - 2 Kasımoğlu Ahmed Emin Emin 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
6 - 1 Turboğlu İsmail Fazlullah 50 37 1249 Güney (Cebel-i Güney)
6 - 2 Turboğlu İsmail Fazlullah Halil 38 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
6 - 3 Turboğlu İsmail Fazlullah Molla Mustafa 0 0 0 oğlu E Güney (Cebel-i Güney) binbaşı ... taburunda imam
6 - 4 Turboğlu İsmail Fazlullah İsmail 40 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
7 - 1 Kasımoğlu Ahmed Mehmed 45 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
7 - 2 Kasımoğlu Ahmed Mehmed Ahmed 26 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
8 - 1 Osmancıkoğlu İsmail Mehmed 50 51 1247 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
8 - 2 Osmancıkoğlu İsmail Mehmed İsmail 30 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
8 - 3 Osmancıkoğlu Mehmed İsmail Hasan 4 0 0 Mehmed oğlu İsmailin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
9 - 1 Kürdoğlu Ömer 30 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
10 - 1 Kızıloğlu Mehmed Hasan 55 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
10 - 2 Kızıloğlu Mehmed Hasan Osman 30 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
10 - 3 Kızıloğlu Mehmed Hasan Ahmed 8 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
10 - 4 Kızıloğlu Mehmed Hasan Mehmed 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
10 - 5 Kızıloğlu Mehmed Hasan Hüseyin 2 5 1249 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
11 - 1 Kızıloğlu Mehmed Himmet 0 0 1247 Kızılıoğlu Hasanın büyük kardeşi Güney (Cebel-i Güney) Çok yaşlı
12 - 1 Kızıloğlu Mehmed Musa 60 0 0 Kızılıoğlu Hasanın büyük kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
12 - 2 Kızıloğlu Mehmed Musa Halil 21 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
13 - 1 Koca Himmetoğlu Hacı Ömer 60 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
13 - 2 Koca Himmetoğlu Hacı Ömer Mehmed 17 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
13 - 3 Koca Himmetoğlu Hacı Ömer Ali 3 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
13 - 4 Koca Himmetoğlu Hacı Ömer Osman 0 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney) 6 aylık
14 - 1 Görenoğlu Mehmed Halil 43 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
14 - 2 Görenoğlu Mehmed Halil Mehmed 15 22 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat Tarihi 25 Mayıs 1837
15 - 1 Görenoğlu İbrahim 41 44 1249 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
15 - 2 Görenoğlu İbrahim Mustafa 4 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
16 - 1 Görenoğlu Mustafa 30 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
16 - 2 Görenoğlu Mustafa Ali 10 17 1253 Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 02 Haziran 1837
16 - 3 Görenoğlu Mustafa İsmail 1 4 1249 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
17 - 1 Kızıloğlu Süleyman Veli 45 52 1253 İşçi Güney (Cebel-i Güney) Vefat . 25 Mayıs 1837
17 - 2 Kızıloğlu Süleyman Veli Süleyman 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
18 - 1 Kızıloğlu Süleyman Ahmed 40 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
18 - 2 Kızıloğlu Süleyman Ahmed İbrahim 3 4 1247 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 05 Ekim 1831
18 - 3 Kızıloğlu Süleyman Ahmed 1 4 1249 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 16 Temmuz 1833
19 - 1 Kel Ahmedoğlu Süleyman 40 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
19 - 2 Kel Ahmedoğlu Süleyman İsmail 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
19 - 3 Kel Ahmedoğlu Süleyman Ahmed 3 10 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 29 Temmuz 1837
19 - 4 Kel Ahmedoğlu Süleyman Ahmed İsmail 0 0 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 21 Mayıs 1837
20 - 1 Çoban Mustafa 0 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
20 - 2 Çoban Mustafa Halil 32 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 3 Çoban Mustafa Durali 0 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 4 Çoban Mustafa Halil Hasan 0 0 0 Halilin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 5 Çoban Mustafa Durali Mehmed 5 0 0 Duralinin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 6 Çoban Mustafa Durali Osman 3 0 0 Duralinin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 7 Çoban Mustafa Durali İbrahim 2 5 1249 Duralinin oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 28 Ağustos 1833
20 - 8 Çoban Mustafa Durali İsmail 0 0 1251 Duralinin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 9 Çoban Mustafa Çoban Ali 14 0 0 Çoban Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
20 - 10 Çoban Mustafa Mustafa 20 0 0 Güney (Cebel-i Güney) Delikanlı, hasta
21 - 1 Kızıloğlu Mehmed Halil 50 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
21 - 2 Kızıloğlu Mehmed Halil Bekir 21 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
21 - 3 Kızıloğlu Mehmed Halil Mehmed 17 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
21 - 4 Kızıloğlu Mehmed Halil Mustafa 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
21 - 5 Kızıloğlu Mehmed Halil Hüseyin 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
22 - 1 Kızıloğlu Ali Mehmed 45 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
23 - 1 Topal Ahmedoğlu Mehmed 0 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
23 - 2 Topal Ahmedoğlu Mehmed Ahmed 3 6 1249 Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 15 Eylül 1833
23 - 3 Topal Ahmedoğlu Mehmed Mustafa 0 7 1253 Güney (Cebel-i Güney) 3 aylık
24 - 1 Küçük Ömeroğlu Mehmed Ömer 40 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
24 - 2 Küçük Ömeroğlu Mehmed Ömer Mehmed 1 2 1247 Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 16 Temmuz 1831, 5 Safer 1247
25 - 1 Koca Musaoğlu Durali Mehmed 17 24 1253 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 21 Mayıs 1837 , 15 Safer 1253
26 - 1 Salih Beşeoğlu Ali 40 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
26 - 2 Salih Beşeoğlu Ali Mehmed 3 10 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
27 - 1 Tenbeloğlu İbrahim 20 0 0 Öğrenci Güney (Cebel-i Güney) Bursada Bursada tahsilde
27 - 2 Tenbeloğlu Ali 17 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
27 - 3 Tenbeloğlu Mustafa 10 17 1253 kardeşi Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 24 Mart 1838 , 27 Zilhicce 1833
28 - 1 Hafızoğlu Salih İsmail 28 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
29 - 1 İmamoğlu İsmail İsmail 10 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
30 - 1 Mehmed Hasan 0 0 1248 Ziraatçi Müezzin Güney (Cebel-i Güney) Çok yaşlı , Vefat : 12 Haziran 1832 , 13 Muharrem 1248
30 - 2 Mehmed Hasan Mehmed 48 50 1248 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
30 - 3 Mehmed Hasan Osman 40 47 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 22 Mart 1838 , 25 Zilhicce 1253
30 - 4 Hasan Mehmed Yakub 19 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
30 - 5 Hasan Osman Ali 10 0 0 Osmanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
30 - 6 Hasan Osman Hasan 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
31 - 1 Koca Hüseyinoğlu Ali 62 68 1252 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
31 - 2 Koca Hüseyinoğlu Ali Mustafa 45 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
31 - 3 Koca Hüseyinoğlu Ali Mustafa Hasan 10 0 0 Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
31 - 4 Koca Hüseyinoğlu Ali Mustafa Osman 5 12 1253 Güney (Cebel-i Güney)
31 - 5 Koca Hüseyinoğlu Ali Mustafa Ali 2 10 1253 Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 08 Mart 1838, 11 Zilhicce 1253
32 - 1 Çömlekçioğlu İsmail Ali 60 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
33 - 1 Çömlekçioğlu Osman Mehmed 40 0 0 Çömlekçioğlu Ali nin kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
34 - 1 Osmanoğlu Mehmed Hüseyin 40 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
34 - 2 Osmanoğlu Mehmed Hüseyin Osman 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
35 - 1 Molla Alioğlu Hüseyin 40 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
35 - 2 Molla Alioğlu Hüseyin Arif 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
35 - 3 Molla Alioğlu Hüseyin Halil 8 8 1246 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 13 Kasım 1830 , 27 Cemaziyelevvel 1246
35 - 4 Molla Alioğlu Hüseyin İsmail 5 12 1253 Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 14 Mart 1838 , 17 Zilhicce 1253
36 - 1 Demirci Ahmedoğlu Ali Ahmed 10 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
36 - 2 Demirci Ahmedoğlu Ali İbrahim 8 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
37 - 1 Osman Beşeoğlu Durali Halil 50 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney) 38 yaşında oğlu olduğunda göre yaşı 50den büyük olmalı
37 - 2 Osman Beşeoğlu Durali Halil Süleyman 32 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
37 - 3 Osman Beşeoğlu Durali Halil Durali 38 35 1253 oğlu Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 13 Mayıs 1837 , 07 Safer 1253
38 - 1 Koca İsmailoğlu İsmail 50 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
38 - 2 Koca İsmailoğlu İsmail Halil 30 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
38 - 3 Koca İsmailoğlu İsmail İbrahim 26 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
38 - 4 Koca İsmailoğlu İsmail Ali 15 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
38 - 5 Koca İsmailoğlu İsmail Mustafa 8 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
38 - 6 Koca İsmailoğlu İsmail Çoban Mehmed 14 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
38 - 7 Koca İsmailoğlu İsmail İbrahim Hasan 0 0 0 İbrahimin oğlu Güney (Cebel-i Güney)
39 - 1 Demirci Hasanoğlu Ali Yusuf 40 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
39 - 2 Demirci Hasanoğlu Ali Yusuf Hasan 8 11 1249 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
40 - 1 Hamzaoğlu Ahmed İsmail 12 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
40 - 2 Hamzaoğlu Ahmed Mehmed 8 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
41 - 1 İvazoğlu Hasan Osman 50 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
41 - 2 İvazoğlu Hasan Osman Halil 20 0 0 Güney (Cebel-i Güney) Delikanlı
41 - 3 İvazoğlu Hasan Osman Ali 17 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
41 - 4 İvazoğlu Hasan Osman Hasan 12 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
42 - 1 İbrahim Mustafa 17 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
42 - 2 Hasan Ali 4 10 1252 Mustafanın üvey kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
43 - 1 Mehmed Emin 10 17 1253 42 nci hanedeki Mustafanın kardeşi oğlu. Güney (Cebel-i Güney)
44 - 1 Seferoğlu İsmail Ahmed 8 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
44 - 2 İsmail ... 5 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
44 - 3 Seferoğlu İsmail Osman 2 9 1253 kardeşi Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 14 Mart 1838 , 17 Zilhicce 1253
45 - 1 Kandanoğlu Durali Mehmed 40 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
46 - 1 Kandanoğlu Durali Abidin 38 0 0 Mehmedin kardeşi Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney)
47 - 1 Kandanoğlu Durali Ali 28 0 0 Mehmedin ve Abidinin kardeşi kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
47 - 2 Kandanoğlu Durali İbrahim 0 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
48 - 1 Halil Kadı Osman 0 0 0 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney) Çok yaşlı
48 - 2 Halil Kadı Osman Mustafa 40 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
48 - 3 Kadı Osman Mustafa Ali 10 0 0 Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
48 - 4 Kadı Osman Mustafa Halil 8 0 0 Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
48 - 5 Kadı Osman Mustafa Abdullah 2 0 0 Mustafanın oğlu Güney (Cebel-i Güney)
49 - 1 Ermelekoğlu yada ..oğlu İsmail Mehmed 30 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
50 - 1 Hamzaoğlu Salih İbrahim 40 47 1253 Ziraatçi Güney (Cebel-i Güney) Vefat . 22 Mart 1838, 25 Zilhicce 1853
50 - 2 Hamzaoğlu Salih Halil 18 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
50 - 3 Hamzaoğlu Salih Mehmed 15 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
50 - 4 Hamzaoğlu Salih Ali 8 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
51 - 1 İbrahim Kapusuz Mustafa 0 0 1249 Güney (Cebel-i Güney)
51 - 2 İbrahim Kapusuz Mustafa İbrahim 10 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
52 - 1 Demirci Velioğlu Mehmed Veli 10 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
52 - 2 Demirci Velioğlu Mehmed İbrahim 8 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
52 - 3 Demirci Velioğlu Mehmed Halil 2 4 1248 kardeşi Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 4 Temmuz 1832, 5 Safer 1248
53 - 1 Dağlıoğlu Ali Yakub 45 0 0 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
53 - 2 Dağlıoğlu Ali Yakub Hasan 7 0 0 0ğlu Güney (Cebel-i Güney)
53 - 3 Dağlıoğlu Ali Yakub Hüseyin 6 9 1249 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
53 - 4 Dağlıoğlu Ali Yakub Mehmed 4 5 1247 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
54 - 1 Abdülkerimoğlu Mustafa Halil 45 46 1247 İşçi Güney (Cebel-i Güney)
55 - 1 Sarı Mustafaoğlu Durali 14 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
55 - 2 Sarı Mustafaoğlu Himmet 10 17 1253 kardeşi Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 04 Mart 1238 , 07 Zilhicce 1253
55 - 3 Sarı Mustafaoğlu Salih 5 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney)
56 - 1 Kıymakoğlu Halil İbrahim 25 11 1232 Güney (Cebel-i Güney) Vefat : 05 Mart 1837 , 27 Zilkade 1837
57 - 1 Koca Velioğlu Süleyman 30 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
57 - 2 Koca Velioğlu Süleyman İbrahim 5 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
58 - 1 Dervişoğlu Himmet Kara Mehmed 55 0 0 Güney (Cebel-i Güney)
59 - 1 Ali İmamoğlu Ali Halil ağa 28 0 0 Güney (Cebel-i Güney) Bursada Brusa(Bursa) defterinde mukayyed(kayıtlı)
59 - 2 Ali İmamoğlu Ali Himmet Ali 10 0 0 oğlu Güney (Cebel-i Güney)
59 - 3 Ali İmamoğlu Ali Mustafa 0 0 0 kardeşi Güney (Cebel-i Güney) İstanbulda delikanlı Der-i Ali de Ali Beğ Efendinin hizmetinde imiş
60 - 1 Nasrettinoğlu Mehmet 40 0 0 Güney (Cebel-i Güney) kır sakallı, Brusa(Bursa) defterinde mukayyed(kayıtlı),