Demirler - Diğer Mahalle Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 İbrahim Molla Ali 50 0 1247 Muhtar Demirler - Diğer Mahalle
2 - 1 Eşeoğlu İbrahim Salih 60 0 1247 Demirler - Diğer Mahalle
2 - 2 Eşeoğlu İbrahim Salih Ali 5 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
2 - 3 Eşeoğlu İbrahim Salih Ahmed 2 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
2 - 4 Eşeoğlu İbrahim Salih Mehmed 3 0 1249 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
3 - 1 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed 65 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
3 - 2 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed Memiş 13 0 1253 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
3 - 3 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed Hasan 9 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
3 - 4 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed Hüseyin 7 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle Asakiri Mansurede 11 Cemaziyelevvel 1253, 13 Ağustos 1837
3 - 5 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed Osman 5 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
3 - 6 Deli Hasanoğlu Deli Hasan Mehmed Ali 4 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
4 - 1 Velioğlu Ali Mehmed 37 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
4 - 2 Velioğlu Ali Süleyman 16 0 0 kardeşi Demirler - Diğer Mahalle Bekar
5 - 1 Molla Hüseyinoğlu Molla Hüseyin Hasan 45 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
5 - 2 Molla Hüseyinoğlu Molla Hüseyin Hasan Ali 7 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
6 - 1 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Osman 55 0 1249 Demirler - Diğer Mahalle
6 - 2 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Osman İbrahim 9 0 1249 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
6 - 3 Molla Hüseyinoğlu İbrahim Osman Ahmed 3 0 1249 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
7 - 1 Hacı Alioğlu Mehmed Ali 60 0 1250 Demirler - Diğer Mahalle
7 - 2 Hacı Alioğlu Mehmed Ali Mehmed 18 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle Bekar
7 - 3 Hacı Alioğlu Mehmed Ali Ali 17 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
8 - 1 Hacı Alioğlu Mehmed Mehmed 57 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
8 - 2 Hacı Alioğlu Mehmed Mehmed Veli 11 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
8 - 3 Hacı Alioğlu Mehmed Mehmed Hüseyin 6 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
8 - 4 Hacı Alioğlu Mehmed Mehmed Halil 2 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
9 - 1 Kodonoğlu? Osman Ali 56 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
10 - 1 Devecioğlu Mustafa Ali 48 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
11 - 1 İbişoğlu İbrahim Halil 62 0 0 Demirler - Diğer Mahalle
11 - 2 İbişoğlu İbrahim Halil Mehmed 9 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
11 - 3 İbişoğlu İbrahim Halil Mustafa 7 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
11 - 4 İbişoğlu İbrahim Halil İbrahim 3 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
12 - 1 Devecioğlu Mustafa İbrahim 0 0 0 Demirler - Diğer Mahalle taşrada
12 - 2 Devecioğlu Mustafa İbrahim Ali 9 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
13 - 1 Molla Hüseyinoğlu Osman Mustafa 0 0 0 Demirler - Diğer Mahalle taşrada
13 - 2 Molla Hüseyinoğlu Osman Mustafa Osman 7 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle
13 - 3 Molla Hüseyinoğlu Osman Mustafa Ahmed 3 0 0 oğlu Demirler - Diğer Mahalle