Karesi Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mustafa Molla Halil 50 0 0 Hatib, beratlı Karesi
1 - 2 Mustafa Molla Halil Yakub 26 0 0 oğlu Karesi
2 - 1 İbrahim Seyyid Molla Emin 40 0 0 Ziraatçi Muhtar Karesi
2 - 2 İbrahim Molla Emin Himmet 10 0 0 oğlu Karesi
2 - 3 İbrahim Molla Emin Ali 3 0 0 oğlu Karesi
3 - 1 ...oğlu Ali Mehmed 65 0 0 Karesi
3 - 2 ...oğlu Ali Mehmed Seyyid Ali 45 0 0 oğlu Karesi
3 - 3 ...oğlu Ali Mehmed Seyyid Ali Mustafa 10 0 0 Seyyid Alinin oğlu Karesi
3 - 4 Ali Mehmed Seyyid Ali İsmail 1 0 0 Seyyid Alinin oğlu Karesi
4 - 1 Kara Bıçakoğlu Veli İsmail 40 0 0 Muhtar, diğer Karesi
4 - 2 Kara Bıçakoğlu Veli İsmail Mehmed 12 0 0 oğlu Karesi
4 - 3 Kara Bıçakoğlu Veli İsmail Veli 8 0 0 oğlu Karesi
4 - 4 Kara Bıçakoğlu Veli İsmail Himmet 2 0 0 oğlu Karesi
5 - 1 Hacı Haliloğlu İbrahim Halil 40 46 1252 Karesi
5 - 2 Hacı Haliloğlu Halil İbrahim Yusuf 10 0 0 oğlu Karesi
5 - 3 Hacı Haliloğlu Halil İbrahim Halil 0 3 1249 oğlu Karesi Üç aylık
6 - 1 Balıoğlu Salih Halil 40 0 0 Karesi
6 - 2 Balıoğlu Salih Halil Ali 5 0 0 oğlu Karesi
6 - 3 Balıoğlu Salih Yakub 36 0 0 kardeşi Karesi
6 - 4 Balıoğlu Salih İsa 10 0 0 kardeşi Karesi
7 - 1 Çinganoğlu Ali Ahmed 40 0 0 Karesi
7 - 2 Çinganoğlu Ali Ahmed Ali 12 0 0 oğlu Karesi
7 - 3 Çinganoğlu Ali Ahmed Ramazan 10 0 0 oğlu Karesi
7 - 4 Çinganoğlu Ali Ahmed Mustafa 5 0 0 oğlu Karesi
7 - 5 Çinganoğlu Ali Ahmed Mehmed 30 0 0 kardeşi Karesi
8 - 1 Ferhadoğlu İsa Hasan 40 0 0 Karesi
8 - 2 Ferhadoğlu İsa Hasan Halil 10 0 0 oğlu Karesi
8 - 3 Ferhadoğlu İsa Hasan Ömer 5 0 0 oğlu Karesi
8 - 4 Ferhadoğlu İsa Hasan İbrahim 2 0 0 oğlu Karesi
9 - 1 Eyüboğlu Halil İbrahim 60 0 0 Karesi
9 - 2 Eyüboğlu Halil İbrahim Eyüp 34 0 0 oğlu Karesi
9 - 3 Eyüboğlu Halil İbrahim Yusuf 23 0 0 oğlu Karesi Bekar
9 - 4 Eyüboğlu Halil İbrahim Halil 10 0 0 oğlu Karesi
9 - 5 Eyüboğlu Halil İbrahim Edis 8 0 0 oğlu Karesi
10 - 1 Hacı Mustafaoğlu Hasan 55 0 0 Karesi
10 - 2 Hacı Mustafaoğlu Hasan Ali 23 0 0 oğlu Karesi Bekar
10 - 3 Hacı Mustafaoğlu Hasan Mustafa 6 0 0 oğlu Karesi
10 - 4 Hacı Mustafaoğlu Hasan Hüseyin 1 8 1253 oğlu Karesi
11 - 1 Deli Süleymanoğlu Halil Yakub 40 0 0 Karesi
12 - 1 Sarıoğlu Mehmed Yakub 21 0 0 Karesi Bekar
13 - 1 Sarıoğlu Mustafa Ahmed 50 0 0 Karesi
13 - 2 Sarıoğlu Mustafa Ahmed Mustafa 26 0 0 oğlu Karesi
13 - 3 Sarıoğlu Mustafa Ahmed Mehmed 20 0 0 oğlu Karesi Bekar
14 - 1 Bayramoğlu Hasan Süleyman 30 0 0 Karesi
15 - 1 Molla Hasanoğlu Hüseyin Ömer 40 0 0 Karesi
15 - 2 Molla Hasanoğlu Hüseyin Ömer Hüseyin 10 0 0 oğlu Karesi
16 - 1 Fettahoğlu Mehmed Osman 36 0 0 Karesi
17 - 1 Deli Mehmedoğlu Mehmed Ramazan 15 0 0 Karesi Bekar
18 - 1 Kara Bıçakoğlu Ali İbrahim 0 0 0 Karesi
19 - 1 Kara Bıçakoğlu Mustafa Ömer 16 0 0 Karesi Bekar
20 - 1 Bayramoğlu Salih 40 43 1249 Karesi
20 - 2 Bayramoğlu Salih Halil 1 0 0 oğlu Karesi
21 - 1 Akçe Mehmedoğlu Mehmed Süleyman 40 0 0 Karesi
21 - 2 Akçe Mehmedoğlu Mehmed Süleyman Mehmed 4 0 0 oğlu Karesi
21 - 3 Akçe Mehmedoğlu Mehmed Süleyman Abdullah 1 0 0 oğlu Karesi
22 - 1 Akçe Mehmedoğlu Mehmed Ali 15 0 0 21-1 Süleymanın kardeşi Karesi bekar
23 - 1 Eyüboğlu Mustafa Ali 12 0 0 Karesi
23 - 2 Eyüboğlu Mustafa İbrahim 10 0 0 kardeşi Karesi
23 - 3 Eyüboğlu Mustafa Hüseyin 8 0 0 kardeşi Karesi
24 - 1 Mangıroğlu Süleyman Salih 50 0 0 Karesi
24 - 2 Mangıroğlu Süleyman Salih İsmail 16 0 0 oğlu Karesi
24 - 3 Mangıroğlu Süleyman Salih Süleyman 8 0 0 oğlu Karesi
24 - 4 Mangıroğlu Süleyman Salih Mehmed Ali 2 0 0 oğlu Karesi
25 - 1 Bayramoğlu İsa Mehmed 0 0 1247 Karesi çok yaşlı
25 - 2 Bayramoğlu İsa Mehmed Mustafa 45 0 0 oğlu Karesi
25 - 3 Bayramoğlu İsa Mehmed İsa 42 0 0 oğlu Karesi
25 - 4 Bayramoğlu İsa Mehmed Mustafa Abdullah 4 0 0 oğlu Mustafanın oğlu Karesi
25 - 5 Bayramoğlu İsa Mehmed Mustafa Osman 2 0 0 torunu Karesi
25 - 6 Bayramoğlu İsa Mehmed İsa Mahmud 2 0 0 torunu Karesi
26 - 1 Bayramoğlu Salih Mustafa 36 0 0 Karesi
27 - 1 Mangıroğlu Mustafa Ahmed 30 37 1253 Karesi
28 - 1 Akçe Mehmedoğlu Mehmed Osman 22 0 0 Karesi Bekar