Demirci Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 0 Hacı Hüseyinoğlu Salih Hacı Hüseyin 0 0 0 Demirci
1 - 1 Hacı Hüseyinoğlu Hacı Hüseyin Salih 55 0 0 Demirci
1 - 2 Hacı Hüseyinoğlu Hacı Hüseyin Salih Yakub 5 0 0 oğlu Demirci
2 - 1 Arab Beşeoğlu? İsmail Molla Halil 56 0 0 Demirci
2 - 2 Arab Beşeoğlu? İsmail Halil Osman 14 0 0 oğlu Demirci
2 - 3 Arab Beşeoğlu? İsmail Halil İbrahim 7 0 0 oğlu Demirci
3 - 1 Hacıoğlu Mehmed Halil 60 0 0 Demirci
3 - 2 Hacıoğlu Mehmed Halil Mehmed 22 0 0 oğlu Demirci Bekar
3 - 3 Hacıoğlu Mehmed Halil Hüseyin 6 0 0 oğlu Demirci
4 - 1 Hacı Hüseyinoğlu Salih ..an 57 0 0 Hacı Hüseyinin kardeşi Demirci
4 - 2 Hacı Hüseyinoğlu Salih ..an Sadık 18 0 0 oğlu Demirci Bekar
4 - 3 Hacı Hüseyinoğlu Salih ..an Hasan 6 0 0 oğlu Demirci
4 - 4 Hacı Hüseyinoğlu Salih ..an İsmail 5 0 0 oğlu Demirci
5 - 1 Hacı Hüseyinoğlu Hacı Hüseyin Memiş 37 0 0 Demirci
5 - 2 Hacı Hüseyinoğlu Hacı Hüseyin Memiş Hüseyin 6 0 0 oğlu Demirci
6 - 1 Bacaksızoğlu Osman Ali 55 0 0 Demirci
6 - 2 Bacaksızoğlu Osman Ali Ömer 10 0 0 oğlu Demirci
6 - 3 İbrahim Halil 9 0 0 yeğeni Demirci
7 - 1 Arab Beşeoğlu? Emin Süleyman 45 0 0 Demirci
7 - 2 Arab Beşeoğlu? Emin Süleyman Mehmed 0 0 0 oğlu Demirci 5 aylık
8 - 1 Çobanoğlu Ahmed İbrahim 35 0 0 Demirci
8 - 2 Çobanoğlu Ahmed Ali 10 0 0 kardeşi Demirci
9 - 1 Bekiroğlu İsmail Ali 39 0 0 Demirci
9 - 2 Kara Osmanoğlu Kara Osman Memiş 18 0 0 Demirci Bekar
9 - 3 Bekiroğlu İsmail Bekir 13 0 0 kardeşi Demirci
9 - 4 Bekiroğlu İsmail Ahmed 8 0 0 kardeşi Demirci
10 - 1 Hacı İbrahimoğlu Memiş Hüseyin 11 0 0 Demirci
11 - 1 Milonluoğlu Hüseyin İsmail 16 0 0 Demirci Bekar
11 - 2 Milonluoğlu Hüseyin Mustafa 5 0 1247 kardeşi Demirci
12 - 1 Camcıoğlu Veli Molla Osman 0 0 0 Demirci Taşrada emanette
12 - 2 Camcıoğlu Veli Osman Mehmed 3 0 0 oğlu Demirci
12 - 3 Camcıoğlu Veli Osman Mustafa 6 0 1253 oğlu Demirci
13 - 1 Bayramoğlu Ali Kara Mustafa 0 0 0 Demirci taşrada
13 - 2 Bayramoğlu Ali Mustafa Hasan 5 0 0 oğlu Demirci
13 - 3 Bayramoğlu Ali Mustafa Ali 13 0 0 oğlu Demirci
14 - 1 Halil Bekar Mehmed 45 0 0 Demirci
15 - 1 Molla Yusufoğlu Ömer Halil 40 0 1247 Demirci