Burmi Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Uzunoğlu Mustafa Molla İbrahim 35 0 0 Muhtar Burmi
1 - 2 Uzunoğlu Mustafa Ahmed 45 0 0 kardeşi Burmi
1 - 3 Uzunoğlu Mustafa Ahmed Mustafa 22 0 1253 oğlu Burmi Bekar
1 - 4 Uzunoğlu Mustafa Ahmed Mehmed 3 0 1253 oğlu Burmi
2 - 1 Uzunoğlu Abdullah Mehmed 18 0 0 Burmi Bekar
2 - 2 Uzunoğlu Abdullah Halil 3 0 1253 kardeşi Burmi
3 - 1 Kayalıoğlu Mehmed Ali 65 0 1252 Burmi
3 - 2 Kayalıoğlu Mehmed Ali İsmail 17 0 0 oğlu Burmi
3 - 3 Kayalıoğlu Mehmed Ali Mehmed 9 0 0 oğlu Burmi
3 - 4 Kayalıoğlu Mehmed Ali Hasan 5 0 0 oğlu Burmi
4 - 1 Bodur Hasanoğlu Mustafa Ali 58 0 1251 Burmi
4 - 2 Bodur Hasanoğlu Mustafa Ali İbrahim 7 0 0 oğlu Burmi
4 - 3 Bodur Hasanoğlu Mustafa Ali Osman 3 0 0 oğlu Burmi
5 - 1 Kayalıoğlu Halil Süleyman 62 0 0 Burmi
6 - 1 Ali Beyoğlu Ali Mehmed 49 0 0 Burmi
6 - 2 Ali Beyoğlu Ali Mehmed Osman 8 0 1253 oğlu Burmi
6 - 3 Ali Beyoğlu Ali Mehmed Ahmed 5 0 0 oğlu Burmi
6 - 4 Ali Beyoğlu Ali Mustafa 47 0 0 kardeşi Burmi
6 - 5 Ali Beyoğlu Ali Mustafa İsmail 8 0 0 kardeşi oğlu Burmi
7 - 1 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed 59 0 0 Burmi
7 - 2 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed Mustafa 24 0 0 oğlu Burmi Bekar
7 - 3 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed İbrahim 15 0 1252 oğlu Burmi
7 - 4 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed Ali 11 0 1252 oğlu Burmi
7 - 5 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed Ahmed 7 0 0 oğlu Burmi
7 - 6 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed İsmail 5 0 1252 oğlu Burmi
7 - 7 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed Halil 4 0 1252 oğlu Burmi
7 - 8 Kadıköylüoğlu Hasan Mehmed Yusuf 1 0 0 oğlu Burmi
7 - 9 Kadıköylüoğlu Hasan Osman 58 0 0 kardeşi Burmi
7 - 10 Kadıköylüoğlu Hasan Osman Süleyman 9 0 1252 kardeşi oğlu Burmi
7 - 11 Kadıköylüoğlu Hasan Osman Hüseyin 0 0 1249 kardeşi oğlu Burmi 2 aylık
7 - 12 Kadıköylüoğlu Hasan 91 0 0 babası Burmi İş göremeyen
8 - 1 Himmetoğlu Mehmed Halil 59 0 0 Burmi
8 - 2 Himmetoğlu Mehmed Halil Mustafa 20 0 0 oğlu Burmi Bekar
8 - 3 Himmetoğlu Mehmed Halil Emin 11 0 0 oğlu Burmi
8 - 4 Himmetoğlu Mehmed Halil Osman 3 0 1253 oğlu Burmi
9 - 1 Çakır Hüseyinoğlu İbrahim Yakub 58 0 0 Burmi
9 - 2 Çakır Hüseyinoğlu İbrahim Yakub İsmail 13 0 0 oğlu Burmi
9 - 3 Çakır Hüseyinoğlu İbrahim Yakub İbrahim 9 0 0 oğlu Burmi
9 - 4 Çakır Hüseyinoğlu İbrahim Yakub Ahmed 0 0 0 oğlu Burmi 1 aylık
9 - 5 Çakır Hüseyinoğlu İbrahim Yakub Hüseyin 0 0 0 oğlu Burmi 1 aylık , Ahmedin ikizi
10 - 1 Hatiboğlu Mehmed Ahmed 61 0 1252 Burmi
10 - 2 Hatiboğlu Mehmed Ahmed Memiş 32 0 0 oğlu Burmi
10 - 3 Hatiboğlu Mehmed Ahmed İsmail 18 0 0 oğlu Burmi
10 - 4 Hatiboğlu Mehmed Ahmed Süleyman 22 0 0 oğlu Burmi
10 - 5 Hatiboğlu Mehmed Ahmed Mustafa 25 0 0 oğlu Burmi Bekar
10 - 6 Hatiboğlu Mehmed Ahmed Osman 14 0 0 oğlu Burmi
11 - 1 Malakoğlu Osman Ali 55 0 0 Burmi
12 - 1 Pekmezoğlu Halil Yusuf 0 0 0 Burmi taşrada
12 - 2 Pekmezoğlu Halil Yusuf Osman 15 0 0 oğlu Burmi
12 - 3 Pekmezoğlu Halil Yusuf Ali 11 0 0 oğlu Burmi
12 - 4 Pekmezoğlu Halil Yusuf Ahmed 9 0 0 oğlu Burmi
13 - 1 Kurdoğlu Ahmed Bektaş 58 0 0 Burmi
14 - 1 Kurdoğlu İbrahim Ahmed 0 0 0 Burmi taşrada
14 - 2 Kurdoğlu İbrahim Ahmed Ahmed 7 0 0 oğlu Burmi
15 - 1 Kadıoğlu Halil Mustafa 0 0 1253 Burmi taşrada
15 - 2 Kadıoğlu Halil Mustafa Ömer 10 0 0 oğlu Burmi
15 - 3 Kadıoğlu Halil Mustafa Ali 7 0 0 oğlu Burmi
15 - 4 Kadıoğlu Halil Mustafa İsmail 5 0 0 oğlu Burmi
15 - 5 Kadıoğlu Halil Mustafa Osman 0 0 0 oğlu Burmi 1 aylık
16 - 1 Hatiboğlu Mehmed Ali 60 0 0 Burmi
16 - 2 Hatiboğlu Mehmed İsmail 55 0 0 kardeşi Burmi
16 - 3 Hatiboğlu Mehmed Osman 26 0 0 kardeşi Burmi
17 - 1 Köseoğlu İbrahim İbrahim 49 0 0 Burmi
17 - 2 Köseoğlu İbrahim İbrahim Mehmed 3 0 1253 oğlu Burmi
18 - 1 ...cıoğlu Hüseyin Ali 35 0 0 Burmi
18 - 2 Ali İbrahim 7 0 1253 kayın biraderi Burmi
18 - 3 Ali Ali 4 0 0 kardeşi Burmi
18 - 4 Ali Hasan 3 0 1253 kardeşi Burmi
19 - 1 Malakoğlu Osman Ömer 50 0 0 Burmi
19 - 2 Malakoğlu Osman Ömer İbrahim 15 0 0 oğlu Burmi Bekar
19 - 3 Malakoğlu Osman Ömer Mehmed 13 0 1248 oğlu Burmi
19 - 4 Malakoğlu Osman Ömer Ali 5 0 0 oğlu Burmi
20 - 1 Yavruoğlu İsmail Ali 0 0 0 Burmi taşrada
20 - 2 Yavruoğlu İsmail Ali İsmail 15 0 0 oğlu Burmi Bekar
20 - 3 Yavruoğlu İsmail Ali Ahmed 13 0 0 oğlu Burmi
20 - 4 Yavruoğlu İsmail Ali Hüseyin 4 0 1253 oğlu Burmi
21 - 1 Yavruoğlu İsmail İbrahim 23 0 0 Burmi
22 - 1 Koca İbrahimoğlu Koca İbrahim Mehmed 55 0 0 Burmi
23 - 1 Kahyaoğlu İbrahim Hasan 60 0 1248 Burmi
24 - 1 Karaoğlanoğlu İbrahim Ahmed 48 0 0 Burmi
24 - 2 Karaoğlanoğlu İbrahim Ahmed İbrahim 3 0 1252 oğlu Burmi
25 - 1 Uzunoğlu Mehmed Osman 58 0 0 Burmi
26 - 1 Ali Beyoğlu Ali Bey Ömer 62 0 0 Burmi
26 - 2 Ali Beyoğlu Ali Bey Ömer Mustafa 0 0 1253 oğlu Burmi
26 - 3 Ali Beyoğlu Ali Bey Ömer İbrahim 3 0 1253 oğlu Burmi
27 - 1 Yusufoğlu Yusuf Mehmed 61 0 0 Burmi
27 - 2 Yusufoğlu Yusuf Mehmed Yusuf 37 0 0 oğlu Burmi
28 - 1 Arıkoğlu Mustafa Ahmed 29 0 0 Burmi
29 - 1 Yavruoğlu Mehmed Mustafa 35 0 0 Burmi
29 - 2 Yavruoğlu Mehmed Mustafa Osman 2 0 0 oğlu Burmi
30 - 1 Malakoğlu Osman İbrahim 55 0 0 Burmi
30 - 2 Malakoğlu Osman İbrahim Mehmed 3 0 0 oğlu Burmi
31 - 1 Ömeroğlu Ali Ahmed 55 0 0 Burmi
31 - 2 Ömeroğlu Ali Ahmed Osman 22 0 0 oğlu Burmi Bekar
31 - 3 Ömeroğlu Ali Ahmed Ali 9 0 0 oğlu Burmi
32 - 1 Güllüoğlu Ahmed Mehmed 18 0 0 Burmi Bekar
32 - 2 Güllüoğlu Ahmed Halil 13 0 0 kardeşi Burmi
32 - 3 Güllüoğlu Ahmed İbrahim 0 0 0 kardeşi Burmi Asakiri mansurede
33 - 1 Malakoğlu Osman İsmail 52 0 0 Burmi
33 - 2 Malakoğlu Osman İsmail Mehmed 5 0 1253 oğlu Burmi
33 - 3 Malakoğlu Osman İsmail Osman 3 0 1253 oğlu Burmi
34 - 1 Malakoğlu Osman Ahmed 31 0 1247 Burmi
35 - 1 Yusufoğlu Yusuf İbrahim 56 0 0 Burmi
35 - 2 Yusufoğlu Yusuf İbrahim 30 0 0 0 oğlu Burmi
35 - 4 Yusufoğlu Yusuf İbrahim Süleyman 18 0 0 oğlu Burmi Bekar
35 - 5 Yusufoğlu Yusuf İbrahim Mehmed 15 0 0 oğlu Burmi
35 - 6 Yusufoğlu Yusuf İbrahim Ali 9 0 0 oğlu Burmi
36 - 1 Demircioğlu Ali Ali 58 0 0 Burmi
36 - 2 Demircioğlu Ali Ali İsmail 13 0 1253 oğlu Burmi
36 - 3 Demircioğlu Ali Ali Hüseyin 3 0 1253 oğlu Burmi
36 - 4 Durali 25 0 0 üvey oğlu Burmi
36 - 5 Mehmed 9 0 0 üvey oğlu Burmi
36 - 6 Halil 7 0 0 Burmi
37 - 1 Köseoğlu Mehmed Halil 52 0 0 Burmi
38 - 1 Bodur Hasanoğlu Mehmed Emin 38 0 0 Burmi
38 - 2 Bodur Hasanoğlu Mehmed Mustafa 18 0 1252 kardeşi Burmi
39 - 1 Karacaoğlu Abdullah Süleyman Mehmed 55 0 0 oğlu Burmi
39 - 2 Karacaoğlu Abdullah Süleyman 0 0 0 Burmi taşrada
40 - 1 Çakır Hüseyinoğlu Mustafa Mehmed 57 0 1249 Burmi
40 - 2 Çakır Hüseyinoğlu Mustafa Mehmed İsmail 18 0 0 oğlu Burmi Bekar
40 - 3 Çakır Hüseyinoğlu Mustafa Mehmed Mustafa 9 0 1253 oğlu Burmi
40 - 4 Çakır Hüseyinoğlu Mustafa Mehmed İsmail 5 0 1253 oğlu Burmi
41 - 1 Hasanoğlu Halil Mustafa 32 0 0 Burmi
42 - 1 Bayramoğlu Mehmed Süleyman 31 0 0 Burmi
43 - 1 Hasanoğlu Halil İbrahim 50 0 0 Burmi
43 - 2 Hasanoğlu Halil İbrahim Halil 2 0 0 oğlu Burmi
44 - 1 Koca Vellioğlu Ali İbrahim 19 0 0 Burmi Bekar
44 - 2 Koca Vellioğlu Ali Mehmed 13 0 0 kardeşi Burmi
45 - 1 Koca Vellioğlu İbrahim Ahmed 0 0 0 Burmi taşrada
45 - 2 Koca Vellioğlu İbrahim Ahmed İsmail 17 0 1253 oğlu Burmi
46 - 1 Sarı Beyoğlu Mehmed Said Salih 16 0 0 Burmi
46 - 2 Sarı Beyoğlu Mehmed Said Mehmed 7 0 0 kardeşi Burmi
46 - 3 Sarı Beyoğlu Mehmed Said Ömer 3 0 0 kardeşi Burmi
47 - 1 İmamoğlu Ahmed Mehmed 49 0 0 Burmi
47 - 2 İmamoğlu Ahmed Mehmed Halil 1 0 0 oğlu Burmi
47 - 3 İmamoğlu Ahmed Osman 23 0 0 kardeşi Burmi
47 - 4 İmamoğlu Ahmed Mehmed Mustafa 13 0 0 oğlu Burmi
47 - 5 İmamoğlu Ahmed Mehmed Ali 5 0 0 oğlu Burmi
48 - 1 İmamoğlu Süleyman İsmail 10 0 0 Burmi
48 - 2 İmamoğlu Süleyman İsmail 0 0 0 kardeşi Burmi Bekar
49 - 1 Çoban Ömeroğlu İbrahim Osman 9 0 0 Burmi
50 - 1 Abdullah Karaköylü Mustafa 0 0 0 Burmi Asakiri Mansurede
51 - 1 Abdullah Kel Hüseyin 0 0 0 Burmi taşrada
51 - 2 Abdullah Hüseyin Mehmed 14 0 1253 oğlu Burmi
51 - 3 Abdullah Hüseyin Osman 7 0 1253 oğlu Burmi
51 - 4 Abdullah Hüseyin Halil 2 0 0 oğlu Burmi
52 - 1 İmamoğlu Mehmed İbrahim 0 0 0 Burmi