Sağırlar Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Muhtaroğlu İbrahim Alican? 52 0 0 Sağırlar
2 - 1 Musa Molla İsmail 49 0 0 İmam Sağırlar
2 - 2 Musa İsmail Mustafa 7 0 0 oğlu Sağırlar
2 - 3 Musa İsmail Mehmed 4 0 0 oğlu Sağırlar
2 - 4 Musa İsmail Ali 3 0 0 oğlu Sağırlar
3 - 1 Haliloğlu Halil Abdullah 42 0 0 Sağırlar
4 - 1 Yörükoğlu Ali Mustafa 65 0 1253 Sağırlar
4 - 2 Yörükoğlu Ali Mustafa Nasuh 16 0 0 oğlu Sağırlar Bekar
5 - 1 Kara Ademoğlu Abdullah Mehmed 55 0 0 Sağırlar
6 - 1 Deli Hüseyinoğlu Deli Hüseyin İbrahim 0 0 0 Sağırlar taşrada
6 - 2 Deli Hüseyinoğlu Deli Hüseyin İbrahim Bekir 40 0 0 oğlu Sağırlar
6 - 3 Ali Mustafa 9 0 1252 Sağırlar
7 - 1 İmamoğlu Hüseyin Mehmed 49 0 0 Sağırlar
7 - 2 İmamoğlu Hüseyin Mehmed Yusuf 13 0 0 oğlu Sağırlar
7 - 3 İmamoğlu Hüseyin Mehmed Hasan 3 0 0 oğlu Sağırlar
8 - 1 Çakaloğlu Mehmed Hüseyin 57 0 0 Sağırlar
8 - 2 Çakaloğlu Mehmed Hüseyin İsmail 32 0 0 oğlu Sağırlar
8 - 3 Çakaloğlu Mehmed Hüseyin Emin 26 0 0 oğlu Sağırlar
8 - 4 Çakaloğlu Mehmed Hüseyin İsmail Mehmed 15 0 0 torunu Sağırlar Bekar
9 - 1 Hasan Amedli Ali 55 0 0 Sağırlar Amed - Diyarbakırlı
9 - 2 Hasan Ali Halil 13 0 0 oğlu Sağırlar
9 - 3 Hasan Ali İbrahim 5 0 1251 oğlu Sağırlar
10 - 1 Hüseyinoğlu Hüseyin Amedli Mehmed 9 0 0 Sağırlar Amed - Diyarbakırlı
11 - 1 Uzun Kahyaoğlu Mehmed Abidin 55 0 1253 Sağırlar
11 - 2 Uzun Kahyaoğlu Mehmed Abidin Veyis 25 0 0 oğlu Sağırlar
11 - 3 Uzun Kahyaoğlu Mehmed Abidin İsmail 22 0 0 oğlu Sağırlar
11 - 4 Uzun Kahyaoğlu Mehmed Abidin Mustafa 7 0 0 oğlu Sağırlar
12 - 1 Bıyıkoğlu Hasan Abdullah 52 0 0 Sağırlar
12 - 2 Bıyıkoğlu Hasan Abdullah Hasan 1 0 0 oğlu Sağırlar
13 - 1 Karakuruoğlu Hasan İbrahim 45 0 0 Sağırlar
13 - 2 Karakuruoğlu Hasan İbrahim Mustafa 3 0 0 oğlu Sağırlar
13 - 3 Karakuruoğlu Hasan Mustafa 35 0 0 kardeşi Sağırlar
14 - 1 Mahmudoğlu Ali İbrahim 55 0 0 Sağırlar
14 - 2 Mahmudoğlu Ali İbrahim Mustafa 13 0 0 oğlu Sağırlar
15 - 1 Yakuboğlu Yakub Hasan 32 0 0 Sağırlar
15 - 2 Yakuboğlu Yakub Mustafa 19 0 0 kardeşi Sağırlar Bekar
15 - 3 Yakuboğlu Yakub İbrahim 9 0 0 kardeşi Sağırlar
16 - 1 Hacı Emiroğlu İbrahim Ali 56 0 0 Sağırlar
16 - 2 Hacı Emiroğlu İbrahim Ali Ali 8 0 0 oğlu Sağırlar
16 - 3 Hacı Emiroğlu İbrahim Ali İbrahim 6 0 0 oğlu Sağırlar
16 - 4 Hacı Emiroğlu İbrahim Mustafa 18 0 0 kardeşi Sağırlar Bekar
17 - 1 Velioğlu İbrahim Mehmed 49 0 0 Sağırlar
18 - 1 Yamukoğlu İsmail Mehmed 35 0 0 Sağırlar
18 - 2 Yamukoğlu İsmail Ömer 10 0 0 kardeşi Sağırlar
18 - 3 Yusuf Halil 9 0 0 yeğeni Sağırlar
18 - 4 Yusuf Salih 5 0 0 yeğeni Sağırlar
19 - 1 Hacıoğlu İbrahim Mehmed 35 0 1252 Sağırlar
19 - 2 Hacıoğlu İbrahim Hüseyin 43 0 0 kardeşi Sağırlar
20 - 1 Hacı Haliloğlu Hacı Halil Ali 23 0 0 Sağırlar Bekar
20 - 2 Hacı Haliloğlu Hacı Halil İbrahim 15 0 0 kardeşi Sağırlar
20 - 3 Hacı Haliloğlu Hacı Halil Mustafa 7 0 0 kardeşi Sağırlar
21 - 1 Ahmedoğlu Ahmed Hüseyin 25 0 0 Sağırlar
21 - 2 Hüseyin Yusuf 0 0 0 Eniştesi Sağırlar taşrada
21 - 2 Hüseyin Yusuf Hüseyin 4 0 0 oğlu Sağırlar
22 - 1 Çakaloğlu Ali Mustafa 57 0 1252 Sağırlar
22 - 2 Çakaloğlu Ali Mustafa İbrahim 30 0 0 oğlu Sağırlar
22 - 3 Çakaloğlu Ali Mustafa Ali 18 0 1253 oğlu Sağırlar Bekar
22 - 4 Mehmed Mehmed 11 0 0 torunu Sağırlar
22 - 5 Mehmed Halil 0 0 0 torunu Sağırlar
23 - 1 Velioğlu İbrahim Mustafa 38 0 0 Sağırlar
24 - 1 İbrahim Koca Mustafa 65 0 0 Sağırlar
24 - 2 İbrahim Mustafa Hasan 27 0 0 oğlu Sağırlar Bekar
24 - 3 İbrahim Mustafa Hüseyin 24 0 0 oğlu Sağırlar Bekar
24 - 4 İbrahim Mustafa Halil 5 0 0 oğlu Sağırlar
25 - 1 Bekaroğlu Ömer Osman 43 0 1253 Sağırlar
25 - 2 Bekaroğlu Ömer Osman Mehmed 8 0 0 oğlu Sağırlar
25 - 3 Bekaroğlu Ömer Osman Mustafa 4 0 0 oğlu Sağırlar
26 - 1 Ali Çoban Hasan 60 0 0 Sağırlar
26 - 2 Ali Hasan Kadri 35 0 0 oğlu Sağırlar
26 - 3 Ali Hasan İsmail 17 0 0 oğlu Sağırlar Bekar
26 - 4 Ali Hasan Kadri Halil 5 0 0 torunu Sağırlar
27 - 1 Çobanoğlu Hasan Ali 42 0 0 Sağırlar
27 - 1 Çobanoğlu Hasan Ali 42 0 0 Sağırlar
27 - 2 Çobanoğlu Hasan Ali İbrahim 5 0 0 oğlu Sağırlar
28 - 1 Mahmudoğlu Ali Hüseyin 55 0 0 Sağırlar
29 - 1 Abdullah Aktaş İbrahim 0 0 1253 Sağırlar taşrada
30 - 1 Keleşoğlu Osman Halil 0 0 0 Sağırlar taşrada
30 - 2 Keleşoğlu Osman Halil Osman 10 0 0 oğlu Sağırlar
30 - 3 Keleşoğlu Osman Halil İsmail 6 0 0 oğlu Sağırlar
31 - 1 Semercioğlu Musa Halil 47 0 0 Sağırlar
31 - 2 Semercioğlu Musa Halil Veli 4 0 0 oğlu Sağırlar
32 - 1 Veli Yakub 13 0 0 Sağırlar
33 - 1 İlyasoğlu Ahmed Ali 24 0 0 Sağırlar
34 - 1 Dumanlıoğlu Mehmed Ahmed Ağa 0 0 0 Sipahi Sağırlar Halepte
34 - 2 Dumanlıoğlu Mehmed Ahmed Ağa Ahmed 0 0 0 oğlu Sağırlar 6 aylık
35 - 1 Ömeroğlu Abdullah 0 0 0 Sağırlar taşrada
35 - 2 Ömeroğlu Abdullah Hüseyin 5 0 0 oğlu Sağırlar
35 - 3 Osman 0 0 0 üvey oğlu Sağırlar Asakiri Mansurede
36 - 1 Fındıkoğlu Mustafa İbrahim 23 0 1249 Sağırlar Bekar
36 - 2 Fındıkoğlu Mustafa Ali 8 0 0 kardeşi Sağırlar