Körülkü namı diğer Külengi ve İsmailler Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Kocabaşoğlu Mustafa Mehmed 43 0 0 Muhtar Çörekli
1 - 2 Kocabaşoğlu Mustafa Mehmed Ahmed 6 0 0 oğlu Çörekli
2 - 1 Ali Molla İbrahim 40 0 0 Çörekli
2 - 2 Ali İbrahim Mehmed 6 0 0 oğlu Çörekli
2 - 3 Ali İbrahim İsmail 4 0 1251 oğlu Çörekli
2 - 4 Ali İbrahim Süleyman 1 0 0 oğlu Çörekli
3 - 1 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Ahmed 50 0 1249 Çörekli
3 - 2 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Ahmed Osman 8 0 0 oğlu Çörekli
4 - 1 Ferhadoğlu Ali Yakub 0 0 0 Çörekli Taşrada
4 - 2 Ferhadoğlu Ali Yakub Ömer 5 0 0 oğlu Çörekli
5 - 1 İmamoğlu Mustafa Yakub 53 0 0 Çörekli
5 - 2 İmamoğlu Mustafa Yakub Ali 11 0 0 oğlu Çörekli
6 - 1 Çekiçoğlu Abdullah Mustafa 65 0 1253 Çörekli
6 - 2 Çekiçoğlu Abdullah Mustafa Mehmed 23 0 0 oğlu Çörekli Bekar
6 - 3 Çekiçoğlu Abdullah Mustafa Ali 16 0 0 oğlu Çörekli
6 - 4 Çekiçoğlu Abdullah Mustafa Mehmed Emin 1 0 0 torunu Çörekli
7 - 1 Ferhadoğlu Ali Mustafa 40 0 0 Çörekli
7 - 2 Ferhadoğlu Ali Mustafa Yusuf 4 0 0 oğlu Çörekli
7 - 3 Ferhadoğlu Ali Mustafa Ali 1 0 0 oğlu Çörekli
8 - 1 Kara Velioğlu Ali Mehmed 50 0 0 Çörekli
8 - 2 Kara Velioğlu Ali Mehmed Ali 16 0 0 oğlu Çörekli Bekar
8 - 3 Kara Velioğlu Ali Mehmed İsmail 7 0 0 oğlu Çörekli
9 - 1 Köçek Alioğlu Köçek Ali Himmet 55 0 0 Çörekli
9 - 2 Köçek Alioğlu Köçek Ali Himmet Ali 23 0 0 oğlu Çörekli Bekar
9 - 3 Köçek Alioğlu Köçek Ali Himmet Mehmed 8 0 0 oğlu Çörekli
9 - 4 Köçek Alioğlu Köçek Ali Veli 50 0 0 kardeşi Çörekli
10 - 1 Sakındıoğlu Ali Veli 45 0 0 Çörekli
10 - 2 Sakındıoğlu Ali Veli Emin 6 0 0 oğlu Çörekli
10 - 3 Sakındıoğlu Ali Veli Ali 4 0 0 oğlu Çörekli
11 - 1 Kaba Sakaloğlu Ali Yakub 48 0 0 Çörekli
11 - 2 Kaba Sakaloğlu Ali Yakub Ali 5 0 0 oğlu Çörekli
11 - 3 Kaba Sakaloğlu Ali Yakub Süleyman 1 0 1250 oğlu Çörekli
12 - 1 Eyüboğlu Osman Yakub 38 0 0 Çörekli
12 - 2 Eyüboğlu Osman Yakub Mehmed 5 0 0 oğlu Çörekli
12 - 3 Eyüboğlu Osman Emin 40 0 0 kardeşi Çörekli
12 - 4 Eyüboğlu Osman Emin Hasan 4 0 1251 oğlu Çörekli
13 - 1 Kürekoğlu Mehmed Hüseyin 60 0 0 Çörekli
13 - 2 İbrahim 38 0 0 Damadı Çörekli
14 - 1 Ferhadoğlu Abdullah Halil 45 0 0 Çörekli
14 - 2 Ferhadoğlu Abdullah Halil Mustafa 11 0 0 oğlu Çörekli
14 - 3 Ferhadoğlu Abdullah Halil İbrahim 9 0 0 oğlu Çörekli
15 - 1 Usta Ahmedoğlu Abdullah İbrahim 48 0 0 Çörekli
15 - 2 Usta Ahmedoğlu Abdullah İbrahim Abdullah 0 0 0 oğlu Çörekli
15 - 3 Usta Ahmedoğlu Abdullah İbrahim Osman 5 0 0 oğlu Çörekli
15 - 4 Usta Ahmedoğlu Abdullah Halil 50 0 0 kardeşi Çörekli
15 - 5 Usta Ahmedoğlu Abdullah Halil Ali 9 0 0 oğlu Çörekli
15 - 6 Usta Ahmedoğlu Abdullah Halil Mustafa 5 0 0 oğlu Çörekli
15 - 7 Usta Ahmedoğlu Abdullah Halil Mehmed 16 0 0 oğlu Çörekli
16 - 0 Abdurrahmanoğlu Abdurrahman Osman 35 0 0 kardeşi Çörekli
16 - 1 Abdurrahmanoğlu Abdurrahman İbrahim 65 0 1247 Çörekli
16 - 2 Abdurrahmanoğlu Abdurrahman Osman İbrahim 35 0 0 kardeşi oğlu Çörekli
16 - 3 Abdurrahmanoğlu Abdurrahman Osman İbrahim Mustafa 3 0 1251 oğlu Çörekli
17 - 1 Kocabaşoğlu Hüseyin Abdullah 54 0 1252 Çörekli
17 - 2 Kocabaşoğlu Hüseyin Abdullah Mehmed 30 0 0 oğlu Çörekli
18 - 1 Kaba Sakaloğlu İbrahim İbrahim 55 0 1249 Çörekli
18 - 2 Kaba Sakaloğlu İbrahim İbrahim Ali 5 0 1252 oğlu Çörekli
19 - 1 Dedeoğlu Hüseyin Veli 43 0 0 Çörekli
20 - 1 Dedeoğlu İbrahim Halil 11 0 0 Çörekli
20 - 2 Dedeoğlu İbrahim Ali 7 0 0 kardeşi Çörekli
20 - 3 Dedeoğlu Hüseyin Halil 0 0 0 Amcası oğlu Çörekli Taşrada
20 - 4 Dedeoğlu Hüseyin Halil Mustafa 4 0 0 oğlu Çörekli
21 - 1 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Mehmed 53 0 0 Çörekli
21 - 2 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Mehmed Ali 13 0 0 oğlu Çörekli
21 - 3 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Mehmed Molla Hüseyin 0 0 0 oğlu Öğrenci Çörekli
21 - 4 Kara Hüseyinoğlu Kara Hüseyin Mehmed Mustafa 0 0 0 oğlu Hizmetkar Çörekli
21 - 5 Mehmed 0 0 0 üvey oğlu Çörekli
21 - 6 İsmail 7 0 0 üvey oğlu Çörekli
22 - 1 Kaba Sakaloğlu Mehmed Halil 0 0 0 Çörekli Taşrada
22 - 2 Kaba Sakaloğlu Mehmed Halil Mehmed 33 0 0 oğlu Çörekli
23 - 1 Sakındıoğlu Hasan Süleyman 55 0 0 Çörekli
23 - 2 Sakındıoğlu Hasan Süleyman Mehmed 26 0 0 oğlu Çörekli
23 - 3 Sakındıoğlu Hasan Süleyman Halil 0 0 0 oğlu Öğrenci Çörekli
23 - 4 İsa 9 0 0 üvey oğlu Çörekli
24 - 1 Sakındıoğlu Hüseyin Molla Ali 0 0 0 Çörekli Taşrada
24 - 2 Sakındıoğlu Hüseyin Ali Hasan 23 0 0 oğlu Çörekli Bekar
25 - 1 Kocabaşoğlu İsmail Mehmed 37 0 0 Çörekli
25 - 2 Kocabaşoğlu İsmail Mehmed Ömer 4 0 0 oğlu Çörekli
26 - 1 Molla Hasanoğlu Abdullah Feyzullah 40 0 0 Çörekli
26 - 2 Halil 8 0 0 üvey oğlu Çörekli
26 - 3 Ahmed 6 0 0 üvey oğlu Çörekli
27 - 1 Eyüboğlu Süleyman Hüseyin 55 0 0 Çörekli
27 - 2 Eyüboğlu Süleyman Hüseyin Mehmed 9 0 0 oğlu Çörekli
27 - 3 Eyüboğlu Süleyman Hüseyin Yusuf 4 0 0 oğlu Çörekli
28 - 1 Çatakoğlu Ali Halil 50 0 0 Çörekli
28 - 2 Çatakoğlu Ali Halil Mehmed 16 0 0 oğlu Çörekli
28 - 3 Çatakoğlu Ali Halil Ali 11 0 0 oğlu Çörekli
28 - 4 Çatakoğlu Ali Halil İbrahim 5 0 0 oğlu Çörekli
29 - 1 Koca Alioğlu Mustafa Hüseyin 45 0 0 Çörekli
30 - 1 Kocabaşoğlu Hasan Ahmed 15 0 0 Çörekli
999 - 1 Abdullah Hasan 0 0 0 Çörekli Yabancı - Harmancık Elmaağacı köyünden