Karaoğlanlar Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa 55 0 0 Muhtar Karaoğlanlar
1 - 2 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa İbrahim 35 0 0 oğlu Karaoğlanlar
1 - 3 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa Mehmed 32 0 0 oğlu Karaoğlanlar
1 - 4 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa Emir 16 0 0 oğlu Karaoğlanlar
1 - 5 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa Ali 5 0 0 oğlu Karaoğlanlar
1 - 6 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa Mehmed İsmail 2 0 0 torunu Karaoğlanlar
1 - 7 Çağoğlu? Ahmed Halil Ağa Mehmed Ahmed 0 0 0 torunu Karaoğlanlar 1 aylık
2 - 1 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman 59 0 0 Emekkli Karaoğlanlar
2 - 2 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman Ahmed 34 0 0 oğlu Karaoğlanlar
2 - 3 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman Ali 17 0 0 oğlu Karaoğlanlar
2 - 4 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman İsmail 1 0 1247 oğlu Karaoğlanlar
2 - 5 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman Ahmed Mustafa 8 0 0 torunu Karaoğlanlar
2 - 6 Sipahioğlu Ahmed Sipahi Osman Ahmed Mehmed 5 0 0 oğlu Karaoğlanlar
3 - 1 Sarı Ömeroğlu Sarı Ömer Molla İsmail 52 0 0 Karaoğlanlar
3 - 2 Sarı Ömeroğlu Sarı Ömer İsmail Ömer 15 0 1252 oğlu Karaoğlanlar
3 - 3 Sarı Ömeroğlu Sarı Ömer İsmail Osman 3 0 0 oğlu Karaoğlanlar
4 - 1 Sünnetçioğlu Himmet İbrahim 58 0 0 Karaoğlanlar
4 - 1 Sünnetçioğlu Himmet İbrahim Halil 37 0 0 oğlu Karaoğlanlar
4 - 3 Sünnetçioğlu Himmet İbrahim Ali 18 0 0 oğlu Karaoğlanlar Bekar
5 - 1 Solakoğlu Ali Mehmed 49 0 0 Karaoğlanlar
5 - 2 Solakoğlu Ali Mehmed Ali 10 0 0 oğlu Karaoğlanlar
6 - 1 Karagözoğlu Süleyman Hüseyin 55 0 0 Karaoğlanlar
6 - 2 Karagözoğlu Süleyman Hüseyin Ali 1 0 1247 oğlu Karaoğlanlar
6 - 3 Mehmed İsmail 18 0 0 Karaoğlanlar Bekar
7 - 1 Þabanoğlu Mehmed İbrahim 60 0 0 Karaoğlanlar
8 - 1 İmamoğlu Mustafa Mehmed 55 0 0 Karaoğlanlar
8 - 2 İmamoğlu Mustafa Mehmed Ahmed 16 0 0 oğlu Karaoğlanlar
9 - 1 Hacı Hasanoğlu Süleyman Halil 56 0 1247 Karaoğlanlar
9 - 2 Hacı Hasanoğlu Süleyman Halil Halil 1 0 0 oğlu Karaoğlanlar
10 - 1 Hüsamoğlu Mustafa Mustafa 11 0 0 Karaoğlanlar
11 - 1 Deli Osmanoğlu Ali Ömer 45 0 0 Karaoğlanlar
12 - 1 Demircioğlu Hüseyin Ali 52 0 0 Karaoğlanlar
12 - 2 Demircioğlu Hüseyin Ali Bekir 3 0 0 oğlu Karaoğlanlar
12 - 3 Demircioğlu Hüseyin Ali Halil 1 0 1252 oğlu Karaoğlanlar
13 - 1 Demircioğlu Ahmed Himmet 26 0 0 Karaoğlanlar
13 - 2 Demircioğlu Ahmed Salih 13 0 0 kardeşi Karaoğlanlar
13 - 3 Demircioğlu Ahmed Mehmed 7 0 0 kardeşi Karaoğlanlar
13 - 4 Demircioğlu Ahmed Ali 4 0 0 kardeşi Karaoğlanlar
13 - 5 Demircioğlu Ahmed Mustafa 1 0 0 kardeşi Karaoğlanlar
14 - 1 Demircioğlu Himmet İbrahim 55 0 0 Karaoğlanlar
15 - 1 Hüsamoğlu Ali Hasan 51 0 0 Karaoğlanlar
15 - 2 Hüsamoğlu Ali Hasan Mehmed 31 0 0 oğlu Karaoğlanlar
16 - 1 Kara Emiroğlu Ali Mehmed 48 0 0 Karaoğlanlar
16 - 2 Hüseyin 8 0 0 üvey oğlu Karaoğlanlar
17 - 1 Mahmudoğlu Ömer Ahmed 55 0 1249 Karaoğlanlar
17 - 2 Mahmudoğlu Ömer Ahmed Mustafa 30 0 0 oğlu Karaoğlanlar
17 - 3 Mahmudoğlu Ömer Ahmed Ahmed 16 0 0 oğlu Karaoğlanlar
17 - 4 Mahmudoğlu Ömer Ahmed Ömer 9 0 0 oğlu Karaoğlanlar
18 - 1 Süleyman Karagöz Mustafa 65 0 0 Karaoğlanlar
18 - 2 Süleyman Mustafa Osman 5 0 0 oğlu Karaoğlanlar
19 - 1 İmamoğlu Mustafa Ali 58 0 0 Karaoğlanlar
19 - 2 İmamoğlu Mustafa Ali Mustafa 7 0 0 oğlu Karaoğlanlar
19 - 3 İmamoğlu Mustafa Ali Halil 1 0 0 oğlu Karaoğlanlar
20 - 1 Hacı Hasanoğlu Hacı Hasan İbrahim 0 0 0 Karaoğlanlar taşrada
20 - 2 Hacı Hasanoğlu Hacı Hasan İbrahim Mehmed 19 0 0 oğlu Karaoğlanlar Bekar
20 - 3 Hacı Hasanoğlu Hacı Hasan İbrahim İsmail 16 0 0 oğlu Karaoğlanlar
20 - 4 Hacı Hasanoğlu Hacı Hasan İbrahim Hasan 4 0 0 oğlu Karaoğlanlar
21 - 1 Hüsamoğlu Ali İbrahim 65 0 1250 Karaoğlanlar
21 - 2 Hüsamoğlu Ali İbrahim Himmet 14 0 0 oğlu Karaoğlanlar Bekar
21 - 3 Hüsamoğlu Ali İbrahim İsmail 9 0 1253 oğlu Karaoğlanlar
22 - 1 Hüsamoğlu Halil Osman 49 0 0 Karaoğlanlar
22 - 2 Hüsamoğlu Halil Osman Ahmed 19 0 0 oğlu Karaoğlanlar Bekar
22 - 3 Hüsamoğlu Halil Osman Halil 16 0 0 oğlu Karaoğlanlar Bekar
22 - 4 Mustafa 14 0 0 üvey oğlu Karaoğlanlar
23 - 1 Durmuşoğlu Mustafa Halil 66 0 1252 Karaoğlanlar
24 - 1 Madenoğlu? Hasan İbrahim 70 0 0 Karaoğlanlar
24 - 2 Madenoğlu? Hasan İbrahim Hasan 0 0 0 oğlu Karaoğlanlar
24 - 3 Madenoğlu? Hasan İbrahim Halim? 0 0 0 oğlu Kazzaz çırağı Karaoğlanlar
25 - 1 Çilebaşoğlu Halil Mustafa 18 0 0 Karaoğlanlar Bekar
25 - 2 Çilebaşoğlu Halil İbrahim 11 0 1251 kardeşi Karaoğlanlar
25 - 3 Çilebaşoğlu Halil Musa 5 0 0 kardeşi Karaoğlanlar
26 - 1 Bayramoğlu Ali Ahmed 63 0 1253 Karaoğlanlar
26 - 2 Bayramoğlu Ali Ahmed Salih 15 0 0 oğlu Karaoğlanlar
26 - 3 Bayramoğlu Ali Ahmed Mehmed 6 0 0 oğlu Karaoğlanlar
26 - 4 Bayramoğlu Ali Ahmed Halil 1 0 0 oğlu Karaoğlanlar
27 - 1 Bayramoğlu Ali Mustafa 50 0 0 Karaoğlanlar
28 - 1 Hüsamoğlu İbrahim Ahmed 59 0 0 Karaoğlanlar
28 - 2 Hüsamoğlu İbrahim Ahmed Mustafa 10 0 0 oğlu Karaoğlanlar
28 - 3 Hüsamoğlu İbrahim Ahmed İbrahim 5 0 0 oğlu Karaoğlanlar
29 - 1 Hacı Haliloğlu Bekir Bekir 55 0 0 Karaoğlanlar
29 - 2 Hacı Haliloğlu Bekir Bekir Bekir 11 0 0 oğlu Karaoğlanlar
30 - 1 Alioğlu Ali Halil 53 0 1247 Karaoğlanlar
31 - 1 Hüsamoğlu Ali Salih 58 0 0 Karaoğlanlar
31 - 2 Hüsamoğlu Ali Salih Halil 5 0 1251 oğlu Karaoğlanlar
32 - 1 Kara Velioğlu Kara Veli Osman 52 0 1251 Karaoğlanlar
32 - 2 Kara Velioğlu Kara Veli Osman Mustafa 13 0 1253 oğlu Karaoğlanlar