Kıranaşıklar Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Mehmed Musa Efendi 60 0 0 İmam, hatip beratlı Kıranaşıklar
1 - 2 Mehmed Musa Efendi Molla Himmet 20 26 1252 oğlu Öğrenci Kıranaşıklar Bursada Bursada medresede tahsilde, Vefat 1252 Muharrem 11, 1836 Nisan 28
1 - 3 Mehmed Musa Efendi Hüseyin 5 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1253 - 1837 de asker adayı , tuvana
1 - 4 Mehmed Musa Efendi Mustafa 1 7 1253 oğlu Kıranaşıklar altı aylık, vefat : 1253 Cemaziyelevvel 13, 1837 Ağustos 15
2 - 1 Hacı Süleymanoğlu Salih 55 62 1253 Ziraatçi Muhtar Kıranaşıklar vefat 1253 Cemaziyelevvel 17, 1837 Ağustos 19
3 - 1 Ali Beşeoğlu Pehlivan Ahmed 50 0 0 Muhtar diğer Kıranaşıklar
3 - 2 Ali Beşeoğlu Pehlivan Ahmed Ali 10 17 1253 oğlu Kıranaşıklar 1248 - 1832 de asker adayı , tuvana, Vefat : 17 Cemaziyelahir 1253, 18 Eylül 1837
4 - 1 Halil Derviş İbrahim 50 0 0 Zaviyedar Kıranaşıklar ÞahinBaba Zaviyesi Zaviyedarı
4 - 2 Halil Derviş İbrahim Ömer 22 0 0 oğlu Kıranaşıklar Bekar
5 - 1 Abdullah Mehmed 40 0 0 Zaviyedar Kıranaşıklar ÞahinBaba Zaviyesi Zaviyedarı
5 - 2 Abdullah Mehmed Abdullah 10 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1248 - 1832 de asker adayı , tuvana
5 - 3 Abdullah Hüseyin 20 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
6 - 1 Süleyman Himmet 40 0 0 Zaviyedar Kıranaşıklar ÞahinBaba Zaviyesi Zaviyedarı
6 - 2 Süleyman Himmet Mehmed 4 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1254 - 1838 de asker adayı
6 - 3 Süleyman Himmet Hüseyin 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
6 - 4 Süleyman Süleyman 14 0 0 Himmetin kardeşi oğlu Kıranaşıklar Bekar
7 - 1 Hacı Velioğlu Numan Emin 28 0 0 Kıranaşıklar
7 - 2 Hacı Velioğlu Numan Mehmed 21 0 0 kardeşi Kıranaşıklar Bekar
8 - 1 Hacı Veliyuddinoğlu Mustafa Osman 41 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
8 - 2 Hacı Veliyuddinoğlu Mustafa Osman Veliyuddin 8 0 0 oğlu Kıranaşıklar
8 - 3 Hacı Veliyuddinoğlu Mustafa Osman Ali 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
9 - 1 Hacı Veliyuddinoğlu Mustafa Ömer 40 0 0 8-1 deki Osmanın kardeşi Kıranaşıklar
9 - 2 Hacı Veliyuddinoğlu Mustafa Ömer Ali 1 6 1251 oğlu Kıranaşıklar
10 - 1 Molla Abdullahoğlu Ahmed Osman 20 0 0 Kıranaşıklar Delikanlı
10 - 2 Molla Abdullahoğlu Ahmed Mustafa 17 0 0 kardeşi Kıranaşıklar Bekar
10 - 3 Molla Abdullahoğlu Ahmed Halil 3 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
11 - 1 Hacı Osmanoğlu İbrahim Ali 10 17 1253 Kıranaşıklar 1248 - 1832 de asker adayı , tuvana, Vefat : 13 Muharrem 1253, 19 Nisan 1837
12 - 1 Koca İbrahimoğlu Hasan 50 0 0 İşçi Kıranaşıklar
12 - 2 Koca İbrahimoğlu Hasan Emin 8 15 1253 oğlu Kıranaşıklar 1250 asker adayı, tuvana , Vefat 1253 Muharrem 11 , 1837 Nisan 17
12 - 3 Koca İbrahimoğlu Hasan Mustafa 1 0 0 oğlu Kıranaşıklar
13 - 1 Hacı Süleymanoğlu ... Mustafa 15 22 1253 Kıranaşıklar vefat 1253 muharrem 15 , 21 Nisan 1837
13 - 2 Hacı Süleymanoğlu ... Mehmed 3 10 1253 kardeşi Kıranaşıklar vefat 1253 muharrem 7
14 - 1 Kara Abdullahoğlu İbrahim Abdullah 28 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
14 - 2 Kara Abdullahoğlu İbrahim Mustafa 21 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
15 - 1 Sarı Beşeoğlu Ahmed Halil 40 0 0 İşçi Kıranaşıklar
16 - 1 Sarı Beşeoğlu Ahmed Hasan 20 0 0 kardeşi Kıranaşıklar Delikanlı
17 - 1 Mahmudoğlu Mustafa İsmail 50 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
18 - 1 Dervişoğlu İbrahim Arif 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
18 - 2 Dervişoğlu İbrahim Þerif 45 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
18 - 3 Dervişoğlu İbrahim Þerif İbrahim 1 0 0 Kıranaşıklar kardeşinin oğlu
18 - 4 Dervişoğlu İbrahim Þerif İsmail 4 0 0 kardeşinin üvey oğlu Kıranaşıklar H 1254 M 1838 de asker adayı
18 - 5 Dervişoğlu İbrahim İdris 26 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
19 - 1 Koca Hüseyinoğlu Halil Hüseyin 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
19 - 2 Koca Hüseyinoğlu Halil Hüseyin Mehmed 12 0 0 oğlu Kıranaşıklar
20 - 1 Koca Hüseyinoğlu Halil Ahmed 42 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
21 - 1 Kabakoğlu Ahmed İsmail 0 0 0 Kıranaşıklar çok yaşlı
21 - 2 Kabakoğlu Ahmed İsmail Ahmed 4 0 0 oğlu Kıranaşıklar
22 - 1 Osmanoğlu Ömer Mustafa 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
22 - 2 Osmanoğlu Ömer Mustafa Ömer 3 0 0 oğlu Kıranaşıklar
23 - 1 Kara Süleymanoğlu Himmet İbrahim 38 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
24 - 1 Sarı Beşeoğlu İbrahim Mustafa 0 0 0 Kıranaşıklar ihtiyar
24 - 2 Sarı Beşeoğlu İbrahim Mustafa Emin 30 0 0 oğlu Kıranaşıklar
24 - 3 Sarı Beşeoğlu Mustafa Emin Ömer 2 0 0 torunu Eminin oğlu Kıranaşıklar
25 - 1 İlyasoğlu Süleyman İbrahim 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
25 - 2 İlyasoğlu Süleyman İbrahim İbrahim 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
26 - 1 İlyasoğlu Süleyman Hasan Süleyman 11 0 0 25-1 deki İbrahimin kardeşi Hasanın oğlu Kıranaşıklar 1832 de asker adayı
26 - 2 Mustafa Mir Hasan 0 0 0 Süleymanın üvey kardeşi Kıranaşıklar
26 - 3 Süleyman Ali 30 0 0 Süleymanın üvey babası Kıranaşıklar
27 - 1 Kara Alioğlu Ali İbrahim 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
27 - 2 Kara Alioğlu Ali İsmail 15 22 1253 kardeşi Kıranaşıklar vefat 1253 cemaziyelevvel 17, 1837 Ağustos 19
28 - 1 Hatiboğlu Mustafa Halil 0 0 1249 Kıranaşıklar vefat 1249 Þevval 29, 1834 Mart 11
28 - 2 Hatiboğlu Mustafa Halil İbrahim 12 0 0 oğlu Kıranaşıklar
29 - 1 Kafilecioğlu Süleyman Kaya ali 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
30 - 1 Kafilecioğlu Süleyman Mustafa 22 0 0 Kaya Alinin kardeşi Ziraatçi Kıranaşıklar Bekar
31 - 1 Hacı Süleymanoğlu Mehmed Hüseyin 50 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
32 - 1 Hacı Süleymanoğlu Halil Mehmed 38 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
33 - 1 Kadıoğlu Süleyman Himmet 15 0 0 Kıranaşıklar
34 - 1 Kadıoğlu Ali Mehmed 17 0 0 Kıranaşıklar
35 - 1 İmamoğlu Mehmed Eyüb 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
35 - 2 İmamoğlu Mehmed Eyüb Kaya Ali 8 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1836 da asker adayı
35 - 3 İmamoğlu Mehmed Eyüb Mehmed 4 11 1253 oğlu Kıranaşıklar Vefat 1253 Cemaziyelevvel 11 , 13 Ağustos 1837
35 - 4 İmamoğlu Mehmed Eyüb Osman 1 8 1253 oğlu Kıranaşıklar Vefat 1253 Cemaziyelevvel 15, 17 Ağustos 1837
36 - 1 Meslioğlu Hasan Hüseyin 0 0 1251 Ziraatçi Kıranaşıklar vefat 1251 Rebiülahir 5, 1835 Temmuz 1
36 - 2 Meslioğlu Hasan Süleyman 36 37 1247 kardeşi Kıranaşıklar
36 - 3 Meslioğlu Hasan Süleyman Ali 4 0 0 Süleymanın oğlu Kıranaşıklar 1838 de asker adayı
36 - 4 Meslioğlu Hasan Abdülkadir 32 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
36 - 5 Meslioğlu Hasan Abdülkadir Emin 1 7 1253 Abdülkadirin oğlu Kıranaşıklar 6 aylık , vefat 1253 Muharrem 3, 1837 Nisan 9
37 - 1 Derviş Hasanoğlu Emin 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
37 - 2 Derviş Hasanoğlu Emin Mehmed 4 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1838 da asker adayı
37 - 3 Derviş Hasanoğlu Mustafa 38 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
38 - 1 Yahyamoroğlu Halil Yahya 21 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar Bekar
38 - 2 Salih 45 0 0 Yahyanın üvey babası Kıranaşıklar
39 - 1 İmamoğlu Mustafa Ahmed 50 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
40 - 1 Sakallıoğlu Süleyman Halil 21 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar Bekar
40 - 2 Sakallıoğlu Süleyman Mehmed 30 0 0 kardeşi Kıranaşıklar
41 - 1 Hatiboğlu Süleyman Halil 45 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
41 - 2 Hatiboğlu Süleyman Halil Mustafa 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
41 - 3 Hatiboğlu Süleyman İbrahim ... 8 0 0 kardeşi oğlu Kıranaşıklar 1834 te asker adayı
42 - 1 Sarı Beşeoğlu İbrahim Süleyman 0 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
42 - 2 Sarı Beşeoğlu İbrahim Süleyman İbrahim 15 0 0 oğlu Kıranaşıklar
42 - 3 Salih Beşeoğlu İbrahim Süleyman Osman 12 0 0 oğlu Kıranaşıklar
42 - 4 Sarı Beşeoğlu İbrahim Süleyman Ömer 8 0 0 oğlu Kıranaşıklar
43 - 1 Sarı Beşeoğlu Ali Emin 28 0 0 Kıranaşıklar
44 - 1 Sarı Beşeoğlu Ali Ömer Mehmed 10 0 0 43-1 deki Eminin kardeşi oğlu Kıranaşıklar 1832 de asker adayı
45 - 1 Karaca Mehmedoğlu İsmail 40 0 0 İşçi Kıranaşıklar
45 - 2 Karaca Mehmedoğlu Kaya Ali 0 0 1247 kardeşi Kıranaşıklar
46 - 1 Hatiboğlu Abdullah Mehmed 50 0 0 Kıranaşıklar
46 - 2 Hatiboğlu Abdullah Mehmed Salih 14 21 1253 oğlu Kıranaşıklar vefat 1253 Cemaziyelevvel 29, 31 Ağustos 1837
46 - 3 Hatiboğlu Abdullah Mehmed İsmail 10 17 1253 oğlu Kıranaşıklar 1832 de asker adayı
46 - 4 Hatiboğlu Abdullah Mehmed Ahmed 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
47 - 1 Kabakoğlu Hüseyin Kaya Ali 21 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
47 - 2 Kabakoğlu Hüseyin Molla Ali 0 0 0 kardeşi Kıranaşıklar Tavşanlı Kazasında Tavşanlı kazasında medresede
48 - 1 Koca Velioğlu Mehmed 26 0 0 Kıranaşıklar
48 - 2 Koca Velioğlu Mehmed Veliyüddin 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
48 - 3 Koca Velioğlu Mustafa 12 0 0 Mehmedin kardeşi Kıranaşıklar
49 - 1 Donbayoğlu Mustafa Mehmed 50 0 0 Kıranaşıklar Kırkağaç Kasabası Kırkağaç kasabasında işçi
49 - 2 Donbayoğlu Mustafa Mehmed Hüseyin 18 0 0 oğlu Kıranaşıklar Kırkağaç Kasabasında Kırkağaçta babası yanında
49 - 3 Donbayoğlu Mustafa Mehmed Ali 12 0 0 oğlu Kıranaşıklar
49 - 4 Donbayoğlu Mustafa Mehmed Emin 10 0 0 oğlu Kıranaşıklar
49 - 5 Donbayoğlu Mustafa Mehmed Yakub 7 14 1253 oğlu Kıranaşıklar Vefat 1253 Cemaziyelevvel 13, 15 Ağustos 1837
50 - 1 Osmanoğlu Kaya Ali 0 0 1253 Kıranaşıklar Vefat 1253 Cemaziyelevvel 17, 19 Ağustos 1837
51 - 1 Ömeroğlu Mehmed Kaya Ali 26 0 0 İşçi Kıranaşıklar Bekar
51 - 2 Ömeroğlu Mehmed Kaya Ali Mehmed 1 0 0 oğlu Kıranaşıklar altı aylık
52 - 1 Ekşioğlu Mehmed Ali 15 0 0 Kıranaşıklar Bekar
53 - 1 Ekşioğlu Veliyüddin Himmet 50 0 0 Kıranaşıklar
53 - 2 Ekşioğlu Veliyüdin Himmet İbrahim 12 19 1253 oğlu Kıranaşıklar vefat 1253 muharrem 12, 1837 Nisan 18
53 - 3 Ekşioğlu Veliyüddin Himmet Halil 10 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1832 de asker adayı
53 - 4 Ekşioğlu Veliyüddin Himmet Mehmed 8 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1834 te asker adayı
54 - 1 Musaoğlu Hüseyin Mustafa 41 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
55 - 1 Musaoğlu Halil 28 0 0 Kıranaşıklar
55 - 2 Musaoğlu Halil Molla Ali 17 24 1253 kardeşi Kıranaşıklar vefat 1253 muharrem 17, 1837 Nisan 23
55 - 3 Musaoğlu Halil Emin 10 17 1253 kardeşi Kıranaşıklar 1832 de asker adayı ,Vefat 1253 Cemaziyelevvel 7, 9 Ağustos 1837
56 - 1 Sipahioğlu Feyzullah 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
56 - 2 Sipahioğlu Feyzullah Mustafa 3 0 0 oğlu Kıranaşıklar
57 - 1 Sipahioğlu İbrahim 45 0 0 Feyzullahın kardeşi Kıranaşıklar
57 - 2 Sipahioğlu İbrahim Halil 10 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1832 de asker adayı
57 - 3 Sipahioğlu İbrahim Kaya Ali 8 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1834 te asker adayı
58 - 1 Sipahioğlu Osman Ali 50 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
58 - 2 Sipahioğlu Osman Ali Osman 3 0 0 oğlu Kıranaşıklar
58 - 3 Sipahioğlu Osman Ali Abdi 1 0 0 oğlu Kıranaşıklar
59 - 1 Hacı Mehmedoğlu Hüseyin Mehmed 40 0 0 İşçi Kıranaşıklar
59 - 2 Hacı Mehmedoğlu Hüseyin Mehmed Ömer 10 0 0 oğlu Kıranaşıklar 1838 de asker adayı
60 - 1 Hacı Mahmudoğlu Veli Arif 17 0 0 Kıranaşıklar Bekar
61 - 1 Duralioğlu Mehmed Ali 40 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
61 - 2 Duralioğlu Mehmed Ali Hüseyin 2 0 0 oğlu Kıranaşıklar
62 - 1 Duralioğlu Mehmed Hüseyin Kaya Ali 15 0 0 61-1 Alinin kardeşi oğlu Kıranaşıklar Bekar
63 - 1 Sakallıoğlu Hüseyin 50 0 0 Ziraatçi Kıranaşıklar
63 - 2 Sakallıoğlu Hüseyin Hüseyin 15 22 1253 oğlu Kıranaşıklar Bekar
64 - 1 Kör Ahmedoğlu Himmet 50 0 0 Kıranaşıklar