Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Sarı Osmanoğlu Mustafa İsmail 65 0 1249 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
1 - 2 Sarı Osmanoğlu Mustafa İsmail Mehmed 45 0 1248 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
1 - 3 Sarı Osmanoğlu Mustafa İsmail Mehmed Mustafa 10 0 0 torunu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
1 - 4 Sarı Osmanoğlu Mustafa İsmail Mehmed Ali 7 0 0 torunu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
1 - 5 Sarı Osmanoğlu Mustafa İsmail Mehmed Emin 5 0 1250 torunu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
2 - 1 Deli Haliloğlu Deli Halil İsmail 65 0 1253 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
2 - 2 Deli Haliloğlu Deli Halil İsmail Hasan 37 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
2 - 3 Deli Haliloğlu Deli Halil İsmail Hasan Ahmed 4 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
3 - 1 Deli Haliloğlu Deli Halil Himmet 67 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
3 - 2 Deli Haliloğlu Deli Halil Himmet Mehmed 5 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
4 - 1 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Habib 56 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
4 - 2 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Habib Mehmed 11 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
4 - 3 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Habib Ahmed 1 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
5 - 1 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Hüseyin 39 0 0 kardeşi Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
5 - 2 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Hüseyin Hasan 8 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
5 - 3 Koca Ömeroğlu Koca Ömer Hüseyin Ramazan 0 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü 1 aylık
6 - 1 Þehirlioğlu Abdullah Emin 45 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
6 - 2 Þehirlioğlu Abdullah Emin Abdi 1 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
7 - 1 İbrahim Çakır Mustafa 55 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
7 - 2 İbrahim Mustafa Mehmed 6 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
8 - 1 Hatiboğlu Hasan Mehmed 0 0 1247 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü taşrada
8 - 2 İsmail 7 0 0 üvey oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
8 - 3 Hatiboğlu Hasan Mehmed Mehmed 19 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Bekar
8 - 4 Ali 17 0 0 üvey oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Bekar
8 - 5 Hüseyin 0 0 0 üvey oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Asakiri Mansurede
9 - 1 Hatiboğlu Hasan Mustafa 0 0 0 kardeşi Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü taşrada
9 - 2 Hatiboğlu Hasan Mustafa Mehmed 10 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
9 - 3 Hatiboğlu Hasan Mustafa Hasan 8 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
10 - 1 Çumukoğlu Süleyman 65 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
10 - 2 Çumukoğlu Süleyman Ömer 28 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü Bekar
10 - 3 Çumukoğlu Süleyman Mehmed 10 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
11 - 1 Çuburoğlu Hüseyin Kara Mehmed 55 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
11 - 2 Çuburoğlu Hüseyin Mehmed Ahmed 0 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü taşrada imamette
11 - 3 Çuburoğlu Hüseyin Mehmed Hüseyin 0 0 0 oğlu Öğrenci Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü bursada ilim tahsilinde
12 - 1 Halilcikoğlu Mehmed 58 0 1250 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
12 - 2 Halilcikoğlu Mehmed Memiş 16 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
12 - 3 Halilcikoğlu Mehmed Ahmed 8 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
12 - 4 Halilcikoğlu Mehmed Halil 3 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
13 - 1 Halilcikoğlu Himmet 0 0 1247 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü taşrada
13 - 2 Halilcikoğlu Himmet Mustafa 7 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 1 Abdullah Molla Ömer 65 0 1252 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 2 Abdullah Ömer Mehmed 45 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 3 Abdullah Ömer Mustafa 39 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 4 Abdullah Ömer Mehmed Emin 11 0 0 torunu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 5 Abdullah Ömer Mehmed İsmail 7 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 6 Abdullah Ömer Mehmed Osman 3 0 1253 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
14 - 7 Abdullah Ömer Mehmed Hasan 1 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
15 - 1 Þehirlioğlu Mustafa İbrahim 62 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
15 - 2 Þehirlioğlu Mustafa İbrahim Mustafa 11 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
15 - 3 Þehirlioğlu Mustafa İbrahim Mehmed 9 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
16 - 1 Þehirlioğlu Mustafa Süleyman 56 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
16 - 2 Þehirlioğlu Mustafa Süleyman Mustafa 15 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
16 - 3 Þehirlioğlu Mustafa Süleyman Halil 9 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü
17 - 1 Aykıroğlu Hüseyin Mehmed Ali 0 0 0 Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü taşrada
17 - 2 Aykıroğlu Hüseyin Mehmed Ali Ahmed 1 0 0 oğlu Hacıahmedler - Balıoğlu Köyü