Derecik Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı




Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Koca Haliloğlu Koca Halil Musa 62 0 0 Derecik
1 - 2 Koca Haliloğlu Koca Halil Musa Halil 38 0 0 oğlu Derecik
1 - 3 Koca Haliloğlu Koca Halil Musa İbrahim 27 0 0 oğlu Derecik
1 - 4 Koca Haliloğlu Koca Halil Musa Ahmed 10 0 0 oğlu Derecik
1 - 5 Koca Haliloğlu Koca Halil Musa Halil Mehmed 6 0 1253 torunu Derecik
2 - 1 İbrahim Halil 0 0 0 Zaim Derecik
2 - 2 İbrahim Halil Ahmed 33 0 0 oğlu Derecik
2 - 3 İbrahim Halil İbrahim 11 0 0 oğlu Derecik
2 - 4 İbrahim Halil Mehmed 6 0 0 oğlu Derecik
2 - 5 İbrahim Halil Ali 3 0 0 oğlu Derecik
3 - 1 Abdullah Köle Mehmed 0 0 0 E Derecik Süvari askerinde Aşfer? Ağa taburunda
3 - 2 Abdullah Mehmed Ömer 9 0 1252 oğlu Derecik
3 - 3 Abdullah Mehmed Ali 4 0 0 oğlu Derecik
3 - 4 Abdullah Mehmed Osman 2 0 1252 oğlu Derecik
4 - 1 Süleyman Ahmed 70 0 0 Humbaracı emeklisi Derecik
4 - 2 Süleyman Ahmed Ali 25 0 1248 oğlu Derecik
5 - 1 Memiş Ali Efendi 49 0 0 Derecik
5 - 2 Memiş Ali Efendi İbrahim 2 0 0 oğlu Derecik
5 - 3 Memiş Ali Efendi Ahmed 5 0 0 oğlu Derecik
6 - 1 Yusufoğlu Yusuf Mehmed 35 0 0 Süvari Askeri Emeklisi Derecik
6 - 2 Yusufoğlu Yusuf Mehmed Ahmed 5 0 0 oğlu Derecik
7 - 1 Koca İbrahimoğlu Mustafa Mehmed 30 0 0 Derecik
8 - 1 Yumurtacıoğlu Mustafa Ömer 8 0 0 Derecik
8 - 2 Yumurtacıoğlu Mustafa Ömer Osman 5 0 0 oğlu Derecik