Armudcuk Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Rahimoğlu Ahmed Osman 60 0 0 Muhtar Armudcuk
1 - 2 Rahimoğlu Ahmed Osman Mustafa 11 0 0 oğlu Armudcuk
1 - 3 Rahimoğlu Ahmed Osman Halil 7 0 0 oğlu Armudcuk
1 - 4 Rahimoğlu Ahmed Osman Ali 2 0 0 oğlu Armudcuk
2 - 1 Ali Molla İbrahim 50 0 0 İmam Armudcuk
2 - 2 Ali İbrahim İsmail 15 0 0 oğlu Armudcuk
3 - 1 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Mehmed 43 0 0 Armudcuk
3 - 2 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Mehmed İbrahim 3 0 1252 oğlu Armudcuk
3 - 3 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Mehmed Yakub 10 0 1252 oğlu Armudcuk
4 - 1 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Ali 0 0 0 Öğrenci Armudcuk İlim tahsilinde
4 - 2 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Ali Mustafa 3 0 0 oğlu Armudcuk
4 - 3 Molla İbrahimoğlu Molla İbrahim Ali Halil 1 0 0 oğlu Armudcuk
5 - 1 Rahimoğlu Mustafa Mehmed 55 0 0 Armudcuk
5 - 2 Rahimoğlu Mustafa Mehmed Himmet 1 0 1252 oğlu Armudcuk
5 - 3 Rahimoğlu Mustafa Mehmed Emin 8 0 0 oğlu Armudcuk
5 - 4 Rahimoğlu Mustafa Mehmed İsmail 4 0 0 oğlu Armudcuk
5 - 5 Rahimoğlu Mustafa Mehmed Hüseyin 2 0 1252 oğlu Armudcuk
5 - 6 Rahimoğlu Mustafa Ahmed 33 0 0 kardeşi Armudcuk
5 - 7 Rahimoğlu Mustafa Ahmed Mustafa 1 0 1252 kardeşi oğlu Armudcuk
6 - 0 Hasanoğlu Süleyman Ali 0 0 0 kardeşi Armudcuk
6 - 1 Hasanoğlu Süleyman Halil 47 0 0 Armudcuk
6 - 2 Hasanoğlu Süleyman Halil İbrahim 7 0 0 oğlu Armudcuk
6 - 3 Hasanoğlu Süleyman Halil Ali 5 0 0 oğlu Armudcuk
6 - 4 Hasanoğlu Süleyman Halil Ali Mustafa 2 0 0 oğlu Armudcuk
6 - 5 Hasanoğlu Süleyman Ali Ali 5 0 0 kardeşi oğlu Armudcuk
7 - 1 Rahimoğlu Mehmed İsmail 55 0 0 Armudcuk
7 - 2 Rahimoğlu Mehmed İsmail İbrahim 15 0 0 oğlu Armudcuk Bekar
8 - 1 Rahimoğlu İsmail Salih 25 0 0 Armudcuk
8 - 2 Değirmencioğlu Mehmed Mehmed 35 0 0 Mehmedin oğlu Armudcuk
8 - 3 Değirmencioğlu Mehmed 0 0 0 Armudcuk
9 - 1 Sarı Ömeroğlu Ali Halil 23 0 0 Armudcuk Bekar
9 - 2 Sarı Ömeroğlu Ali Mustafa 11 0 1252 kardeşi Armudcuk
9 - 3 Sarı Ömeroğlu Ali Halil Ali 5 0 1252 oğlu Armudcuk
10 - 1 Hasanoğlu Ali Mehmed 33 0 0 Armudcuk
10 - 2 Hasanoğlu Ali Mehmed Ali 1 0 0 oğlu Armudcuk
10 - 3 Hasanoğlu Ali Musa 18 0 0 kardeşi Armudcuk Bekar
11 - 1 Kara İbrahimoğlu Kara İbrahim Mehmed 43 0 0 Armudcuk
11 - 2 Kara İbrahimoğlu Kara İbrahim Mehmed İbrahim 3 0 1252 oğlu Armudcuk
11 - 3 Kara İbrahimoğlu Kara İbrahim Osman 18 0 0 kardeşi Armudcuk Bekar
12 - 1 Ali Halil 47 0 0 Çoban Armudcuk
12 - 2 Ali Halil Mustafa 9 0 1252 oğlu Armudcuk
12 - 3 Ali Halil Osman 5 0 0 oğlu Armudcuk
13 - 1 Kapusuzoğlu Feyzullah Mustafa 19 0 0 Armudcuk
14 - 1 Taraklıoğlu Ali Ali 43 0 0 Armudcuk