Demirler Köyü 1830 Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımı
Hane no Sülale adı Büyük atası Atası Baba Lakap Ad Yaşı Vef yaşı Vefat Yakınlıkk Meslek Asker Muhtar İmam / Müezzin Köy Şimdi nerede Nereden Notlar
1 - 1 Demircioğlu Mehmed Süleyman 48 0 0 Demirler
1 - 2 Demircioğlu Mehmed Süleyman Mehmed 3 0 0 oğlu Demirler
1 - 3 Demircioğlu Mehmed Süleyman Ali 0 0 0 oğlu Demirler
2 - 1 Bayramoğlu Ali Salih 52 0 0 Demirler
2 - 2 Bayramoğlu Ali Salih Ali 10 0 0 oğlu Demirler
2 - 3 Bayramoğlu Ali Salih Abdullah 8 0 0 oğlu Demirler
2 - 4 Bayramoğlu Ali Salih ...an 5 0 0 oğlu Demirler
3 - 1 Demircioğlu Ali Emin 16 0 0 Demirler Bekar
3 - 2 Demircioğlu Ali Hüseyin 10 0 0 kardeşi E Demirler Asakiri Mansurede 19 Þevval 1253, 16 Ocak 1838
3 - 3 Demircioğlu Ali Mehmed 8 0 0 kardeşi E Demirler Asakiri Mansurede 11 Cemaziyelevvel 1253, 13 Ağustos 1837
4 - 1 Dedeoğlu Mehmed Ahmed 0 0 1251 Demirler taşrada
4 - 2 Dedeoğlu Mehmed Ahmed Ramazan 15 0 0 oğlu Demirler
5 - 1 Bayramoğlu Musa Hüseyin 38 0 0 Demirler
6 - 1 Dedeoğlu Mehmed Hüseyin 40 0 1249 Demirler
6 - 2 Dedeoğlu Mehmed Hüseyin Ali 8 0 1246 oğlu Demirler
6 - 3 Dedeoğlu Mehmed Hüseyin Halil 5 0 0 oğlu Demirler
6 - 4 Dedeoğlu Mehmed Hüseyin Yakub 1 0 0 oğlu Demirler
7 - 1 Ömeroğlu Ömer Mehmed 0 0 0 Demirler taşrada
8 - 1 Seferoğlu Hasan İsmail 0 0 0 Demirler taşrada
8 - 2 Seferoğlu Hasan İsmail Halil 5 0 0 oğlu Demirler
8 - 3 Seferoğlu Hasan İsmail Mehmed 1 0 0 oğlu Demirler