1838 Osmanl? D?nemi N?fus Say?m?

Da? Y?resi K?yleri | Say?sal Veriler

Hane No Boy Sakal B?y?k S?lale ad? B?y?k b?y?kbabas? B?y?kbaba Babaad? Lakap Ad Ya? Vefat Ya?? Vefat Yak?nl?k Meslek Askerde Muhtar ?mam K?y ?imdi Nerede Nereden Notlar
1
0 - 1 Orta Kumral Caferolu Abdullah 48 0 0 Ericek
2
0 - 2 Uzun Kumral Caferolu Mehmed 35 0 0 Abdullahn kardei Ericek
3
0 - 3 Orta Sar Bezirganolu smail 35 0 0 Ericek
4
0 - 4 Sakalsz Bezirganolu smail Mustafa 14 0 0 olu Ericek
5
0 - 5 Orta Sakalsz Ter Bezirganolu smail Mehmed Ali 15 0 0 olu Ericek
6
0 - 6 Bezirganolu smail Ahmed 9 0 0 olu Ericek
7
0 - 7 Bezirganolu smail Ebu Bekir 4 0 0 Ericek
8
0 - 8 Orta Ak Bezirganolu 65 Molla Hseyin 65 0 0 Ericek
9
0 - 9 Orta Kara Bezirganolu Molla Hseyin Molla Mehmed 25 0 1839 olu Ericek
10
0 - 10 Bezirganolu Molla Hseyin Mustafa 11 0 0 olu Ericek
11
0 - 11 Bezirganolu Molla Hseyin Molla Mehmed Ali 1 0 0 torunu Ericek
12
0 - 12 Orta Ak Bezirganolu Ali 70 0 0 Ericek
13
0 - 13 Bezirganolu Ali Mustafa 35 0 0 olu E Ericek der kale-i Sultaniye , bugnk anakkale imenlik Kalesinde asker
14
0 - 14 Bezirganolu Ali Mustafa Mehmed 11 0 0 Ericek
15
0 - 15 Bezirganolu Ali Mustafa Sleyman 6 0 0 torunu Ericek
16
0 - 16 Bezirganolu Ali Mustafa Osman 3 0 0 torunu Ericek
17
0 - 17 Orta Ak Bezirganolu Sleyman 65 0 0 Ericek
18
0 - 18 Orta Kara Bezirganolu Sleyman Mehmed 31 0 0 olu Ericek
19
0 - 19 Uzun Ter Bezirganolu Sleyman akir 21 0 1839 Ericek Vefat 1255 aban 15
20
0 - 20 Bezirganolu Sleyman Abidin 9 0 0 olu Ericek
21
0 - 21 Bezirganolu Sleyman Abdlkadir 6 0 0 olu Ericek
22
0 - 22 Orta Sakalsz Bezirganolu slam 13 0 0 Ericek
23
0 - 23 Bezirganolu Ali 10 0 0 slamn kardei Ericek
24
0 - 24 Bezirganolu Osman 7 0 1841 slamn kardei Ericek
25
0 - 25 Bezirganolu Mahmud 0 0 1841 slamn kardei Ericek
26
0 - 26 Ksa Kara Aydnlolu brahim 50 0 0 Ericek
27
0 - 27 Aydnlolu brahim Hasan 9 0 0 olu Ericek
28
0 - 28 Orta Kse Deli Hseyinolu Ali 35 0 0 Ericek
29
0 - 29 Deli Hseyinolu Ali Yakub 4 0 0 olu Ericek
30
0 - 30 Deli Hseyinolu Ali Musa 1 0 0 olu Ericek
31
0 - 31 Deli Hseyinolu Ali Ahmed 10 0 0 olu Ericek
32
0 - 32 Uzun Kara Kara Mehmedolu brahim 35 0 0 Ericek
33
0 - 33 Kara Mehmedolu brahim Ahmed 9 0 0 olu Ericek
34
0 - 34 Kara Mehmedolu brahim Halil 4 0 0 olu Ericek
35
0 - 35 Uzun Kse Kadolu Ahmed 35 0 0 Ericek
36
0 - 36 Kadolu Ahmed Abdullah 7 0 0 olu Ericek
37
0 - 37 Orta Kara Ahmedolu Hasan 40 0 0 Ericek
38
0 - 38 Ahmedolu Hasan Hseyin 7 0 0 olu Ericek
39
0 - 39 Orta Kara Ahmedolu Molla Sleyman 27 0 0 Ericek